Nad Banskou Bystricou postavili rodinnú vilu plnú luxusu. Honosné dielo je vyladené do posledného detailu

  • Na úpätí hôr, s panoramatickým výhľadom na Banskú Bystricu, vyrástla nová dominanta
  • Rodinná vila uchvacuje majestátnosťou a precíznosťou detailov
vila
Matej Hakár/matejhakar.com
  • Na úpätí hôr, s panoramatickým výhľadom na Banskú Bystricu, vyrástla nová dominanta
  • Rodinná vila uchvacuje majestátnosťou a precíznosťou detailov

Táto vila je skutočným majstrovským dielom architektúry a dizajnu a predstavuje to najlepšie, čo moderné bývanie môže ponúknuť. Stoji za ňou architektonické štúdio PAULÍNY HOVORKA ARCHITEKTI

Autorom tohto diela je Ing. arch. Braňo Hovorka, Ing. arch. Martin Paulíny a Ing. arch. Natália Galko Michalová.

Okrem organického prepojenia interiéru s exteriérom, horizontálnej formy a nenápadnosti v teréne je zaujímavým prvkom rodinného domu jeho materialita. Je postavená na pravdivosti prírodných materiálov, ich pokojnej farebnosti, odolnosti a peknom starnutí.

Zelená strecha stavby plynule prechádza do okolitého terénu. Naturálne povrchy pohľadových betónov stien a stropov, otvorené plochy presklených fasád, línia surovej nerezovej atiky, aj štruktúra neupravenej drevenej terasy. Všetko toto zaujímavo komunikuje s prírodným okolím.

„Pre architektonický výraz stavby je príznačný veľký strešný svetlík zabalený do čiastočne transparentnej exteriérovej tkaniny, zabezpečujúci interiéru premenlivú svetelnú a slnečnú atmosféru. Fasádne presklené steny vťahujúce do interiérov blízky borovicový les, prírodná materialita a svetelnosť premenlivá v čase dodávajú domu viacero nevšedných vrstiev, tvoriacich pestrú kulisu života v ňom,“ objasňuje tím architektov. 

vila2
zdroj: Matej Hakár/matejhakar.com

Takzvaný Zasadený dom sa nachádza uprostred hôr stredného Slovenska, na kopci nad Banskou Bystricou. Lokalita sa volá Suchý vrch a leží na východnom úpätí hlbokých a čarovných Kremnických vrchov.

„Morfológia pozemku je svahovitá, prístup naň je z jeho západnej strany. Orientácia záhradnej časti je juhovýchodná, v smere sklonu terénu. Výhľady sú na hustý borovicový les a tiež na mesto a vysoké hrebene Veľkej Fatry a Nízkych Tatier za ním.“

Výhodou pozemku je jeho veľmi pekné prírodné okolie, trvalo zelený borovicový les v dotyku a možnosti výhľadov. Nevýhodou je svahovitosť lokality a súvisiace umiestnenie riešeného pozemku priamo pod územím novej výstavby rodinných domov.

„Koncepcia návrhu vychádza z predstáv klientov a kontextu miesta. Zadaním bola jednopodlažnosť, súkromie voči susedným pozemkom a optický kontakt na záhradu a borovicový les zo všetkých obytných miestností.“

Z hľadiska interiéru bola požiadavka na primerané presvetlenie a preslnenie domu a jeho funkčné prepojenie s obytnou terasou.

„Požadovaná bola maximálna odolnosť stavby a jej praktická bezúdržbovosť, s čím súvisí materialita domu. Priama a surová, s minimom vrstvených povrchov a zložitých detailov.“

vila1
zdroj: Matej Hakár/matejhakar.com

Vjazd na pozemok je v jeho západnom rohu, kde je zároveň aj jeho najvyššia úroveň. Tu končí verejná príjazdová cesta pokračujúca ďalej na pozemok ako súkromný vjazd.

Parkovanie hostí je pred bránou, na streche vínnej pivnice, s priamym prechodom na záhradnú terasu domu. Vjazd a vstup pokračuje na pozemku formou pojazdnej zatrávnenej rampy a schádza do obytnej úrovne domu.

Rampa ústi k hlavnému vstupu, s krytým nástupným a parkovacím zázemím. Prevádzka domu je veľmi pohodlná, jednopodlažná.

„Kompozične stavbe dominuje horizontalita, s orientáciou veľkých zasklených stien izieb v smere juhovýchodnom na obytnú terasu a les. Rozhranie medzi terasou a interiérom nie je lineárne. Pri obytnej hale sme vytvorili pravouhlý meander vstupujúci dovnútra domu.“

Obytná časť terasy je tak intímne zapustená hlbšie do centra stavby, kde sa využíva ako plnohodnotná letná kuchyňa s jedálenským aj obývačkovým sedením. Centrálny obytný priestor so strešným svetlíkom a jeho vnútorná aj vonkajšia časť sú pre využívanie domu v čase čoraz teplejších letných období kľúčové.

Dispozícia domu je jednoduchá, dôraz sa kládol na minimum chodieb. Okolo centrálnej obytnej haly, do ktorej je smerovaný hlavný vstup, je z jednej strany napojená rodičovská spálňová suita so šatníkovým aj hygienickým zázemím a pracovňou.

Z opačnej strany sú k centrálnej hale pripojené detské a hosťovské izby s vlastným hygienickým zázemím. Technické a skladové priestory sú naviazané na vstup, lemujú obývaciu halu v severnej pod terén zapustenej časti domu.

Skladba miestností je doplnená o vínnu pivnicu prístupnú výhradne zo záhradnej terasy a praktické skladové zázemie pri parkovacích miestach, vedľa hlavného vstupu do domu.

Zdroj: pha.sk

Najnovšie videá

Trendové videá