Slováci sa rozhodli vzkriesiť zúbožený klenot. Jeho tvorcom je sám Tomáš Baťa

  • V Partizánskom sa skrýva vzácny historický príbeh
  • Spája sa s firmou Baťa, ktorá toto najmladšie mesto na Hornej Nitre založila
tím Fabrika umenia
Fabrika umenia
  • V Partizánskom sa skrýva vzácny historický príbeh
  • Spája sa s firmou Baťa, ktorá toto najmladšie mesto na Hornej Nitre založila

Svojou obuvníckou fabrikou zmenila život tisíckam ľudí, ktorí sa sem hrnuli z celej krajiny za moderným životom. Tento jedinečný príbeh môže teraz ožiť záchranou jednej z výrobných budov. 

Takto pred sto rokmi mesto Partizánske ešte neexistovalo. Doslova na zelenej lúke ho založila československá firma Baťa ako jediné „Ideálne priemyselné mesto“ na Slovensku a zanechala v ňom stopu výnimočnej architektúry a urbanizmu. 

V jednej z baťovských továrenských budov v Partizánskom by už čoskoro mohlo vzniknúť kultúrno-komunitné centrum. Vznik takéhoto centra by priniesol mnoho možností pre mladých ľudí, ktorí aktuálne bojujú s motiváciou zostať alebo vrátiť sa do rodného mesta.

Fabrika dlhé roky živila rodiny v celom regióne, je načase zachrániť ju a vrátiť do nej život. Potenciál a historická hodnota tohto miesta je aj po rokoch veľmi veľká a iniciatívni Partizánčania a Partizánčanky vyzývajú na jeho záchranu. 

Jeden z najstarších objektov, budova s popisným číslom 61, môže byť štartérom premeny baťovského továrenského areálu na novú mestskú štvrť. Občianske združenie Fabrika umenia podpísalo rezervačnú zmluvu na kúpu tejto budovy a chce ju za pomoci donorov a grantov zrekonštruovať a pretvoriť na kultúrno-komunitné centrum.

V budove už prebehlo viacero architektonických štúdií, realizovaných ateliérom 2021. Viac ako 8 000 m2 má v budúcnosti slúžiť ako coworking, ateliéry, kancelárie, workshopové a komunitné priestory. 

Zbierka s komunitným presahom 

Na záchranu a obnovu budovy vznikla fundraisingová kampaň, do ktorej sa môže zapojiť široká verejnosť. Aj táto forma financovania podporuje komunitný rozmer projektu. Kampaň svojimi produktami podporili značky a osobnosti ako Čierne diery, Ema Lančaričová, Part, Ushyte, Kriss Sagan či Nadace Tomáše Bati. 

tím Fabrika umenia
zdroj: Fabrika umenia

Väčšinu výdavkov spojených s rekonštrukciou budovy plánuje Fabrika umenia zaplatiť z grantov a pôžičky. V aktuálnej fáze však potrebuje vyzbierať finančný balík, ktorý pokryje výmenu poškodeného stĺpu a náklady spojené s nevyhnutnými odbornými prácami.

Tie budú slúžiť ako podklady pre budúce financovanie. Transformácia Hornej Nitry je aktuálne naklonená projektom, ako je tento, prirodzene do prípravy žiadosti z tejto podpory je nutné zapojiť odborníkov a odborníčky. 

Mesto, ktoré prišlo o svoje meno 

Baťovany, ako sa mesto Partizánske pôvodne nazývalo, sú jedinečným projektom urbanizmu Ideálneho priemyselného mesta, jediného projektu firmy Baťa s týmito ambíciami na Slovensku. 

Zároveň sú svojimi špecifikami (spôsobenými prevažne spoločenskou situáciou) výnimočné aj v kontexte iných baťovských sídel, čím naberajú medzinárodný význam. Mesto vzniklo 8. augusta 1938 na pozemkoch obce Šimonovany, ktoré pre účel výstavby nového satelitu odkúpila firma Baťa. 

továreň
zdroj: Fabrika umenia

V tomto čase už stavebné oddelenie firmy Baťa vypracovalo ucelenú koncepciu „Ideálne priemyselné mesto“. V Česku podľa nej vznikli mestá Zruč nad Sázavou a Sezimovo Ústí. 

Na Slovensku je jediným takýmto mestom dnešné Partizánske. Jedným z dôležitých baťovských hesiel, ktorými sa Ideálne priemyselné mesto riadilo, bolo – „Pracovať kolektívne, bývať individuálne.“

To sa napĺňa vo výstavbe obytnej štvrte, v ktorej vyrástli rodinné domy, najčastejšie v spojení dvoch bytových jednotiek, tzv. dvojdomov (jedna z týchto dvoch bytových jednotiek sa nazýva poldom). 

Dedičstvo, ktoré treba chrániť 

Názov občianskeho združenia Fabrika umenia napovedá, že od svojho vzniku v roku 2015 vzhliadalo k továrenskému areálu. Vízia kultúrneho centra sa rokmi vyvíjala a dopĺňala o aktivity, ktoré mladým v meste Partizánske chýbajú.

Rekonštrukcia továrenskej budovy na kultúrne účely je prirodzeným spojením. Pozitívne príklady môžeme vidieť po celom svete, v Európe, baťovskom Zlíne a aj v iných slovenských mestách. 

Fabrika 61 tak reaguje na aktuálne potreby regiónu a zároveň chráni významné kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie. 

Baťova filozofia a podnikateľský model

Tomáš Baťa sa preslávil svojou unikátnou filozofiou, ktorá bola založená na princípoch efektivity, inovácie a zodpovednosti voči zamestnancom. V srdci jeho filozofie bolo presvedčenie, že úspech podniku je priamo spätý s jeho schopnosťou slúžiť spoločnosti.

Baťa nevnímal svoje podniky len ako zdroj zisku, ale ako nástroj na zlepšenie životných podmienok a ekonomického stavu obyvateľov. Výroba topánok bola pre neho viac než len obchod, bola to misia zlepšovať dostupnosť kvalitnej obuvi pre široké masy.

Baťov prístup k podnikaniu zahŕňal rad inovatívnych prvkov vrátane štandardizácie výrobných procesov, masovej produkcie a zavádzania moderných marketingových stratégií. Taktiež sa sústredil na sociálne aspekty podnikania tým, že poskytoval zamestnancom nadštandardné pracovné a životné podmienky, zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie a dokonca aj bývanie.

Tomáš Baťa si vybral Partizánske ako centrum svojich podnikateľských aktivít na Slovensku nielen pre jeho strategickú polohu alebo dostupnú pracovnú silu. Jeho rozhodnutie bolo súčasťou širšej filozofie, ktorá mala za cieľ vytvoriť harmonický vzťah medzi podnikom a komunitou, ktorá ho obklopuje.

Toto symbiotické spojenie medzi Baťom a Partizánskym ostáva dodnes príkladom toho, ako môže byť podnikanie zároveň ziskové a sociálne zodpovedné.

Zdroj: Fabrika umenia 

Najnovšie videá

Trendové videá