Naj­tenší medzi naj­ten­šími

Lukáš Gašparík jr. / 11. decembra 2014 / Business

Čín­sky výrobca smartp­ho­nov Vivo je po novom drži­te­ľom oce­ne­nia pre naj­tenší smartp­hone na trhu. O dosť značnú mieru pred­be­hol aj takých gigan­tov ako Sam­sung či Apple.

Vivo X5 Max sa môže pochvá­liť hrúb­kou iba 4,75mm, čo je skoro o polo­vicu menej ako je hrúbka iPhonu 5S, ktorá je 7,6mm. Smartp­hone od Vivo to však nehrá len na roz­mery, ale má aj slušnú výbavu, Pochvá­liť sa môže 5,5 – pal­co­vým Super Amo­led disp­le­jom s full HD roz­lí­še­ním. Jed­nou z naj­väč­ších zau­jí­ma­vostí je slot na 2 SIM karty, čo nie je dnes úplne bežné.

O kva­litný výkon sa posta­rajú štvor­jad­rový pro­ce­sor Snapd­ra­gon 615 tak­to­vaný na 1,7 GHz, 2 GB RAM a 16 GB úlož­ného pries­toru. Vyfo­tiť sa môžete buď pred­nou 5 Mpx kame­rou, alebo hlav­nou 13 Mpx kame­rou, kto­rej optika už však navzdory roz­me­rom vystu­puje 1,5mm z tela smartp­honu.

Mať tenučký smartp­hone je fajn, ale čo výdrž baté­rie? Vivo X5 Max dostal baté­riu s kapa­ci­tou 2000mAh, čo nie je až taká výhra. Ak by ste chceli byť aj vy maji­te­ľom naj­ten­šieho smartp­honu na svete, pri­pravte si v pre­počte 390 eur. Pre­dá­vať sa bude zatiaľ iba v Číne.

zdroj: androidauthority.com 

Pridať komentár (0)