Nakop­ni svoj biz­nis pro­stred­níc­tvom Reactor.am

Lukáš Gašparík jr. / 6. novembra 2014 / Business

Inte­rak­cia s vaši­mi zákaz­ník­mi nabe­rá prá­ve iný — jed­no­duch­ší roz­mer. Naj­dô­le­ži­tej­šie dáta z mar­ke­tin­gu, CRM a o vaši­ch uží­va­te­ľo­ch v jed­nej služ­be.

Služba Reactor pomáha zobrazovať užívateľské dáta z rôznych perspektív. Svojich užívateľov môžete filtrovať podľa ich polohy, správania sa ich webu umožňujem filtrovať užívateľov na základe ich polohy a ich správania sa na vašom webe a tak na základe toho môžete určiť rýchlejšie vašu cieľovú skupinu a získať rýchly prehľad o tom, ako sa situácia vyvíja v reálnom čase. Systém dokáže sledovať aj také faktory, ako sú poveternostná a dopravná situácia a na základe tých, dokáže vyvolať interakciu s vašimi zákazníkmi.

 

 

Reactor poskytuje tiež nástroje pre nastavenie webhooks pre váš interný dátový tok, dokáže rozposielať SMS a notifikácie, a umiestňovať telefónne hovory. Na základe podrobných reportov o efektívnosti vašich aktivít sa môžete rozhodnúť, aké správy posielať vašim užívateľom, kedy a aké kanály na to použiť.

 

 

 

 

 

 

 

Služba je momentálne dostupná v štyroch verziách. Obmedzená verzia pre developerov je free, zatiaľ čo zvyšné tri verzie sú spoplatnené sumami $149, $499 a $1 490 v závislosti od množstva vašich zákazníkov. 

 

 

zdroj: reactor.am

Pridať komentár (0)