Nebezpečné sekty sveta úradujú aj na Slovensku: Jedna hlási koniec sveta v roku 2036. Keď začuješ tieto názvy, daj si pozor

  • Sekty či nové náboženské hnutia sa nachádzajú aj na Slovensku
  • Niektoré sa tvária nevinne, no opak je pravdou
Na snímke ruky
Ilustračné foto, Canva/Diephosi
  • Sekty či nové náboženské hnutia sa nachádzajú aj na Slovensku
  • Niektoré sa tvária nevinne, no opak je pravdou

Po celom svete svete sa to hemží obrovským množstvom siekt, pričom toto číslo je len veľmi ťažké ohraničiť konkrétnym číslom. Posledná štatistika z roku 2001 hovorí, že na Slovensku v tom čase pôsobilo viac ako 15 siekt, ale ako hovorili zainteresovaní odborníci, mohlo a stále ich môže byť až 40.

Označenie „sekta“ napadne mnohým ľuďom najmä v súvislosti s náboženstvom a jeho rôznymi praktikami, avšak náboženstvo ako také, je oveľa širší pojem a nemožno ho zacykliť len pri označení „sekta“ či, ako hovoria dnešní religionisti, „nové náboženské hnutie“.

Čo hovorí odborník

Religionista Zděnek Vojtíšek v knihe Psychologická encyklopedie. Aplikovaná psychologie, definoval pejoratívne slovo sekta ako „pojem, ktorým väčšinová spoločnosť označuje menšinovú náboženskú skupinu, pokiaľ jej učenie, postoje či správanie považuje za deviantné, popr. dokonca za nebezpečné“.

Ďalej napísal, že vplyvom angličtiny pri označení sekta možno hovoriť aj o kulte či deštruktívnom kulte.

„Pojem sekta pochádza z latinského secta, slova, ktoré je zrejme etymologicky odvodené od slovesa sequi vo význame nasledovať. Pôvodne zrejme označoval skupinu, radikálne odlúčenú od náboženského alebo filozofického spoločenstva, na základe ktorého vznikla, tým, že jej členovia neuznávajú bezvýhradne autoritu pôvodných inštitúcií, ale nasledovaním vedúceho vytvárajú inštitúciu novú,“ napísal Vojtíšek.

Pojem sa rozšíril najmä v kresťanskej teológii, a to vplyvom latinského prekladu Biblie a nadobudol význam skupiny oddelenej od cirkvi pre nesprávne učenie, neoprávnenému nakladaniu so sviatosťami či podliehaniu cirkevne neschválenej autorite.

Keďže na Slovensku neexistuje ani jedno profesionálne pracovisko, ktoré by Slovákom ponúkalo špecifickú pomoc a výstupové poradenstvo pre tých ľudí, ktorí sú v sekte, alebo sú závislí na zhubných kultoch, sa práve občianske združenie INTEGRA – Centrum prevencie v oblasti siekt, ako mimovládne, nezávislé a dobrovoľné združenie, venuje sociálno-patologickým javom v spoločnosti najmä u detí, mládeže, ale aj dospelých.

OZ Integra upozornilo na to, že viera je vecou každého jedného človeka a je to jeho slobodné rozhodnutie. Čo ale s prípadmi, keď nejde o slobodné rozhodnutie človeka a keď sa stane obeťou psychickej manipulácie nejakého vodcu a jeho totalitného spoločenstva a ako vôbec spoznáme, že ide o deštruktívne spoločenstvo a manipuláciu? Vieme vôbec pomôcť človeku, ktorý sa už do sekty dostal? A čo ak sme v nej my a ani o tom nevieme?

4 znaky, že si v sekte

Tento článok je dostupný členom Startitup PREMIUM

Zdroje: SME, zvojtisek, INTEGRA, INTEGRA, TA3, Aktuality, AllatRa, Svedkovia Jehovovi, Rozmer, Štandard, Postoj, Wikipedia, iDnes

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá