Nemusíš žiť od výplaty do výplaty. Na budovanie bohatstva ti stačí poznať 6 krokov

  • Viac než polovica Slovákov si svoje financie neplánuje
  • Naša finančná gramotnosť je priemerná
  • Týchto šesť tipov môže pomôcť všetkým, ktorí to potrebujú
peniaze finančná gramotnosť
Ilustračný obrázok Unsplash/Towfiqu barbhuiya, Ben White
  • Viac než polovica Slovákov si svoje financie neplánuje
  • Naša finančná gramotnosť je priemerná
  • Týchto šesť tipov môže pomôcť všetkým, ktorí to potrebujú

Podľa rôznych prieskumov a štúdií je úroveň finančnej gramotnosti Slovákov priemerná a existujú oblasti, v ktorých by sme sa mohli zlepšiť. Napríklad podľa prieskumu Národného centra finančnej gramotnosti z roku 2021, zhruba polovica (53 %) Slovákov nepoužíva žiadne metódy na plánovanie svojich financií.

Viac ako tretina (37 %) Slovákov si myslí, že nemá dostatočnú úroveň finančnej gramotnosti a zhruba 60 % Slovákov nedokáže správne vypočítať výšku úrokových sadzieb. Pokiaľ teda cítiš, že v tejto oblasti potrebuješ dovzdelať a chceš sa stať pánom svojich financií, nasledujúce rady ťa k tomu priblížia.

Slováci majú so správou svojich dlhov problémy

Finančná gramotnosť sa týka schopnosti porozumieť a riadiť osobné financie, uvádza Investopedia. Zahrňuje pochopenie základných finančných koncepcií, ako sú úvery, úspory, investície a dôchodok. Osoba, ktorá je finančne gramotná, by mala byť schopná správne rozhodovať o svojich financiách, plánovať svoje výdavky a investície, riešiť finančné problémy a minimalizovať riziko straty peňazí.

Finančná gramotnosť zahŕňa aj schopnosť rozpoznať a vyhnúť sa podvodným finančným schémam, ktoré môžu ohroziť finančné zabezpečenie jednotlivcov. Ďalej zahŕňa aj schopnosť používať finančné nástroje a technológie, ako sú bankové účty, debetné a kreditné karty, mobilné aplikácie a online bankovníctvo.

Dôležitým prvkom finančnej gramotnosti je aj vedomie o správnej úrovni dlhov. Osoba, ktorá je finančne gramotná, by mala byť schopná správne posúdiť, či je splácanie úveru alebo pôžičky v jej možnostiach a či je dlhová úroveň udržateľná v dlhodobom horizonte.

muž počíta financie
zdroj: flickr/iconicphotoservices

Mnohí Slováci majú so správou svojich dlhov problémy, zvlášť v súvislosti s pôžičkami a kreditnými kartami. Zároveň je však pozitívnym signálom, že stále viac Slovákov sa snaží zlepšiť svoju finančnú gramotnosť a vzdelávať sa v tejto oblasti.

V dnešnej dobe je finančná gramotnosť veľmi dôležitá, pretože rozhodnutia, ktoré robíme s našimi peniazmi, majú vplyv na naše celkové finančné zdravie a kvalitu života.

Preto by sme mali urobiť všetko pre to, aby sme zlepšili svoju finančnú gramotnosť, aby sme boli schopní riadiť svoje financie efektívne, dosiahli svoje finančné ciele a mali pokoj na duši dnes i v budúcnosti, uvádza Ramsey.

Je dôležité, aby sme si uvedomili význam pre naše celkové finančné zdravie a aby sme sa snažili svoje znalosti a schopnosti v tejto oblasti zlepšiť. Môžeme tak urobiť prostredníctvom vzdelávacích kurzov, seminárov, online zdrojov alebo osobných finančných poradcov.

Pokračovanie článku nájdeš na ďalšej strane.

Zdroje: Investopedia, Ramsey, Kurz finančnej gramotnosti, AI

Najnovšie videá

Trendové videá