Nepoznaný trik: Slováci vedia poberať predčasný dôchodok a výplatu. Musíš dodržať konkrétny postup a sumu

 • Zákon ti umožňuje zarábať aj počas poberania dôchodku
 • Zisti, aké pravidlá musíš dodržiavať, aby si neprišiel o svoje penzijné výhody
Starší muž s okuliarmi drží v rukách papiere.
Ilustračné foto Freepik/@karlyukav
 • Zákon ti umožňuje zarábať aj počas poberania dôchodku
 • Zisti, aké pravidlá musíš dodržiavať, aby si neprišiel o svoje penzijné výhody

Zákon ti umožňuje zarábať aj počas poberania dôchodku, no je potrebné dodržiavať určité pravidlá. Nie každý príjem je bez obmedzení, preto je dôležité poznať podmienky, ktoré sa na teba vzťahujú.

Zisti, aké pravidlá musíš dodržiavať, aby si neprišiel o svoje penzijné výhody. Dozvieš sa, ako si môžeš privyrobiť bez toho, aby si ohrozil svoje dôchodkové zabezpečenie.

Ako podať žiadosť o dôchodok?

Skontroluj si, či má Sociálna poisťovňa zaznamenané všetky tvoje obdobia zamestnania a hrubé zárobky, pretože od nich závisí výška tvojho dôchodku.

Žiadosť podáš osobne v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta tvojho trvalého bydliska. Termín si môžeš rezervovať v Rezervačnom systéme na stránke Sociálnej poisťovne. Vyber si konkrétnu pobočku podľa tvojho trvalého pobytu. Rezervačný systém ti ponúkne presný deň a čas, ktorý ti vyhovuje.

Po rezervácii termínu dostaneš potvrdenie o termíne a zoznam potrebných dokladov. Kontaktné údaje na zamestnanca pobočky, ktorý ti bude s podaním žiadosti pomáhať, tiež nájdeš v potvrdení. V prípade otázok ho môžeš kontaktovať.

Na dohodnutý termín sa dostavíš do pobočky Sociálnej poisťovne podľa miesta tvojho trvalého bydliska. Predložíš všetky doklady, ktoré si pripravil na podanie žiadosti.

Zamestnanec pobočky s tebou spíše elektronický formulár Žiadosti o dôchodok na základe predložených dokladov a vyhlásení. Podpisom potvrdíš správnosť všetkých údajov v žiadosti. Môžeš požiadať aj o potvrdenie o spísaní žiadosti pre zamestnávateľa.

Lehota na rozhodnutie o dôchodku je 60 dní od podania žiadosti. V zložitých prípadoch sa môže predĺžiť, ale Sociálna poisťovňa ťa o tom písomne informuje. Rozhodnutie o dôchodku ti doručia poštou alebo do eSchránky, ak ju máš aktivovanú.

Ako zistiť, či poisťovňa eviduje všetky tvoje zamestnania?

Ak máš Elektronický účet poistenca, navštív ho. V Individuálnom účte poistenca si skontroluješ jednotlivé obdobia tvojho dôchodkového poistenia. Takto overíš, či sú všetky obdobia pre tvoj dôchodok evidované.

Evidenciu období poistenia si môžeš overiť aj iným spôsobom. Požiadaj o výpis z Individuálneho účtu poistenca a Informácie o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca. Môžeš to urobiť telefonicky na bezplatnom čísle 0800 123 123, e-mailom na adrese podatelna@socpoist.sk, alebo osobne v pobočke Sociálnej poisťovne.

Doklady, ktoré budeš potrebovať:

 • Doklady o chýbajúcich obdobiach zamestnania
 • Platný občiansky preukaz alebo cestovný pas
 • Doklady o ukončení vzdelania: výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom alebo potvrdenie školy s dátumami štúdia
 • Potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky, ak si sa narodil po roku 1963
 • Vojenská knižka alebo potvrdenie o vojenskej službe, ak si muž
 • Rodné listy detí, ak si cudzinec alebo ak sa deti narodili v cudzine a neboli zapísané do osobitnej matriky
 • Rozhodnutie o prevzatí dieťaťa do starostlivosti, ak si dieťa prevzal do starostlivosti
 • Úmrtný list dieťaťa, ak zomrelo pred 18. rokom veku, ak si cudzinec alebo ak zomrelo v cudzine
 • Doklad o starostlivosti inej osoby alebo ústavu, ak žiadaš o uznanie starostlivosti o dieťa
 • Doklady o zamestnaní a hrubých zárobkoch do 31. decembra 2003, ktoré nie sú v Informácii o stave individuálneho účtu poistenca
 • Potvrdenie zamestnávateľa o období zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovensko nemá zmluvu o sociálnom zabezpečení
 • Potvrdenie o obdobiach poistenia získaných v cudzine pre nárok na minimálny dôchodok, ak si pracoval v zahraničí
 • Vyplnený a bankou potvrdený formulár na zasielanie dôchodku na účet, ak si želáš dôchodok na účet v banke

Ako Sociálna poisťovňa dôchodok vypláca?

Pokračovanie článku nájdeš na ďalšej strane.

Zdroje: Pravda, TASR

Najnovšie videá

Trendové videá