Niektoré pracovné pozície sú ohrozené robotmi

  • Doba robotov sa blíži a budúcnosť je dnes. OSN sa na nedávnej konferencii venovala problému nahradzovania ľudskej pracovnej sily robotmi.
collagezds
wikipedia.org
  • Doba robotov sa blíži a budúcnosť je dnes. OSN sa na nedávnej konferencii venovala problému nahradzovania ľudskej pracovnej sily robotmi.

OSN podalo správu o tom, ako automatizácia ovplyvňuje ľudí žijúcich v rozvojových krajinách. ,,Častejšie použitie robotov v rozvinutých krajinách ohrozuje tradičnú výhodu lacnej pracovnej sily v rozvojových krajinách.“ tvrdí správa. Tá zároveň cituje správu Svetovej Banky, v ktorej sa píše: „Podiel zamestnaní, ktoré by mohla zasiahnuť značná automatizácia, je vyšší v rozvojových krajinách, než v tých rozvinutých, kde veľa z týchto zamestnaní už vymizlo.“

V skratke to znamená, že pracovné pozície, ktoré nevyžadujú výnimočné schopnosti v rozvojových krajinách sú zraniteľnejšie, keďže tieto práce by mohli byť ľahko vykonávané robotmi. V číslach to znamená, že ohromné dve tretiny zamestnaní v rozvojových krajinách sa stanú obeťou automatizácie.

foto: wikipedia.org

Správa pokračuje tvrdiac, že automatizácia spôsobí návrat priemyselnej výroby podnikov do ich domovských krajín. Tento dej prebieha už v súčasnosti, ale len pomalým tempom. Prognóza hovorí, že toto tempo sa v budúcnosti dramaticky zrýchli.

Ako ochrániť ohrozené pracovné miesta pred robotizáciou? Podľa správy by sa mali národy pripraviť na rapídne znižovanie pracovných miest už teraz. Krajinám sa odporúča prijať túto „digitálnu revolúciu“ prostredníctvom „podporujúcej makroekonómie, spoločenských a priemyselných nariadení“. Musíme teda hlbšie zapojiť počítače do nášho vzdelávacieho systému a od základov zmeniť spôsob, akým funguje naša spoločnosť. Toto nebude ľahká úloha, obzvlášť pre niektoré krajiny s nefungujúcim verejným sektorom.

foto: wikipedia.org

Jedno z možných riešení je univerzálny príjem. Teda garantovaný príjem bez ohľadu na zamestnanie alebo ekonomickú situáciu jedinca. Tento systém je momentálne testovaný vo Fínsku a iných krajinách. Môžeme teda v blízkej dobe analyzovať ich výsledky a ak budú pozitívne, adekvátne prepracovať ekonomický a spoločenský systém.

Narúšajúce technológie vždy prinášajú zmes výhod a rizík.“ píše sa v správe. Vždy by sme mali zvážiť riziká týchto technológii a súčasne hľadať nové spôsoby, ako nimi zlepšiť život v spoločnosti.

zdroj: futurism.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech