Nová online platforma o mestských témach je tu

OnlineplatformaCTZN:https://ctzn.sk sa skladá z tematických vydaní. Vrátane vydaní, ktorých obsah bude uverejnený v približne dvojmesačných či trojmesačných intervaloch, sa na stránke nachádzajú aj pravidelné rubriky.

Čitatelia tam nájdu rozhovory s odborníkmi, články v téme a pozitívnu inšpiráciu zo zahraničia.

Za vizuálnou stránkou platformy stojí dizajnérske štúdio Milk a tiež tiež niekoľko fotografov, ktorí budú dokumentovať témy jednotlivých vydaní. Pre CTZN budú špecifické rôznorodé spolupráce – na nových vydaniach bude pracovať aj externá redakcia zostavená z odborníkov.

Aktuálne vydanie nesie názov ,,Spiace miesta”, tým odkazuje na chátrajúce objekty a územia v Bratislave a satelitných oblastiach, ktorých dlhodobý stav vytvára environmentálnu záťaž. Ich využitie a nie búranie, by mohlo skvele doplniť okolie, v ktorom sa nachádzajú, dopomôcť k budovaniu identity mesta a takisto odkazovať na minulosť, ktorej boli objekty súčasťou. Plusom je sociálne využitie týchto objektov – či už sa jedná o sociálne bývanie alebo priestor pre kultúrne podujatia. V rámci vydania sa redakcia spojila s vedením mesta, developerskými spoločnosťami a odborníkmi.

Témou druhého vydania s názvom ,,Trhy ako fenomén” budú trhy a trhové podujatia v mestách z ekonomického, ekologického a sociálneho pohľadu. Pod samotnýmo.z.PunktjeorganizovanétrhovépodujatieDobrýtrh,týmvpriebehu jednéhodňaprejdecca15000-20000návštevníkov.Súčasťouvydaniabudútiež výsledky výskumu merania dopadu, ktorý vznikol spoluprácou Punktu s budapeštianskou organizáciou KÉK, Centrom súčasnej architektúry, ale aj s výskumníčkou a sociologičkou Ivanou Rapoš Božič. Táto spolupráca je podporená a realizovaná vrámci medzinárodného programu Interreg.

Prezentácia platformy a jej vydaní odštartovala zároveň pilotný diel odbornej diskusie s názvom ,,CTZN dialógy”. Diskusia uzatvorila tému prvého vydania platformy, ,,Spiace miesta”. Zahraničná odborníčka Anke Wijnja (NL) a lokálna odborníčka Annamarie Velič (SK), diskutovali o regenerácii environmentálnych záťaží v meste s dôrazom na vodu a pôdu, ktoré ovplyvňuje práve chátranie objektov a území.

Anke Wijnja v rámci svojej práce využíva a intenzívne študuje techniku fytoremediácie pôdy. Je členkou Amsterdam Noord De Ceuvel, ktorý je známy ako inkubátor udržateľného spôsobu života. Stará sa a pracuje na zveľaďovaní komunitného parku a spolu s ďalšími odborníkmi a dobrovoľníkmi

pracuje na čistení a obnovení pôdy v tejto oblasti, ktorá je zasiahnutá priemyselný znečistením.

Annamarie Velič pracuje ako manažérka pre udržateľnosť jednej z divízií firmy IKEA Industry. Zaoberá sa predchádzaniu negatívnych vplyvov priemyselných výrob na ovzdušie a vodné toky a pracuje tiež na projektoch zadržiavania vody v krajine a rezervácie biotopov v okolí priemyselných závodov. Je zároveň jedným zo zakladajúcich členov o.z. Za našu vodu, ktoré sa venuje najmä návrhom politík na účinnú ochranu a kontrolu kvality pitnej vody.

Séria diskusií ,,CTZN dialógy” bude pokračovať v Novej Cvernovke a vždy nadviaže na tému aktuálneho vydania. Nové vydanie ,,Trhy ako fenomén” je plánované na október 2021.

Zdroj info: Tlačová správa

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie