Obchody sťahujú „nebezpečnú potravinu“ z Poľska. Obsahuje jedovaté látky

  • Na územie Slovenska sa dostala nevyhovujúca potravina
  • Pochádza z Poľska a obsahuje jedy
Žena vyberá zeleninu v potravinách.
Ilustračné foto, Freepik/@freepik
  • Na územie Slovenska sa dostala nevyhovujúca potravina
  • Pochádza z Poľska a obsahuje jedy

V Slovenskej republike sa objavil zelerový koreň, ktorý môže mať vyššie množstvo pesticídnych rezíduí, prekračujúcich povolený maximálny limit. Podľa portálu Zregiónu.sk, notifikačný portál Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR informoval o tom, že ide o pesticídy Linuron a Chlorpyrifos.

Linuron, bežne používaný herbicíd, slúži na obmedzenie rastu burín a tráv v blízkosti poľnohospodárskych plodín, zatiaľ čo Chlorpyrifos, insekticíd, sa využíva na ničenie škodcov ovocia a zeleniny. Tieto chemikálie môžu predstavovať potenciálne riziko aj pre ľudí, a ich konzumácia môže viesť k rôznym zdravotným problémom.

Vyššie množstvá pesticídov

Od 1. decembra 2023 sa z Poľska na Slovensko dodáva zeler s prekročenými limitmi. Poľské úrady už zasiahli, aby sa zelenina nedostala do domácností. Je však dôležité byť opatrný.

V nevyhovujúcom produkte sa objavili vyššie množstvá chlorpyrifosu a linuronu. Hladiny sú o 0,017 mg/kg pre chlorpyrifos a o 0,021 mg/kg pre linuron, čo je nad povolený limit 0,01 mg/kg.

O bližšie podrobnosti sme požiadali Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR. Na odpoveď zatiaľ čakáme.

Vážne riziko najmä u detí

Pesticídy sú chemikálie, ktoré ničia škodcov a zabraňujú rastu nechcenej vegetácie. Často ich nájdeš dokonca aj vo svojej domácnosti.

Keď pesticídy vstúpia do ľudského tela, reakcia je podobná ako u škodcov. Ľudské telo je väčšie a potrebuje viac, ale určité množstvo spôsobí rýchle účinky. Pesticídy majú neurotoxické účinky a prejavujú sa neurologickými príznakmi. Zvracanie a ďalšie problémy s tráviacim systémom sú bežné. Pri dlhodobom kontakte môžu spôsobiť chronické choroby ako astma, cukrovka alebo reprodukčné problémy.

Poľský zelerový koreň by nemal byť prítomný na slovenskom trhu, no je lepšie byť ostražitý. Pesticídy, ktoré sa môžu v ňom nachádzať, predstavujú vážne riziko pre zdravie, a to hlavne u detí s menej odolným imunitným systémom.

Aj sladká pochutina prekročila stanovené množstvá

Pokračovanie článku nájdeš na ďalšej strane.

Zdroje: Zregiónu.sk, Archív SIU

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá