Obchody sťahujú „nebezpečnú potravinu“ z Poľska. Obsahuje jedovaté látky

  • Na územie Slovenska sa dostala nevyhovujúca potravina
  • Pochádza z Poľska a obsahuje jedy
Žena vyberá zeleninu v potravinách.
Ilustračné foto, Freepik/@freepik
  • Na územie Slovenska sa dostala nevyhovujúca potravina
  • Pochádza z Poľska a obsahuje jedy

Iba nedávno sme ťa informovali o ďalšom nevyhovujúcom výrobku. Kontrolóri odobrali vzorku výrobku Kukuričné pukance s ovocnou príchuťou. 170 gramové balenie s dátumom minimálnej trvanlivosti do 21.6. 2024, bolo označené ako nevyhovujúce. Tento výrobok sa produkuje na Ukrajine a na Slovensko bol dodaný cez Poľsko. Dovozcom pre Slovensko je JFrutos, s.r.o., Šoltésovej 1656/158, 017 01 Považská Bystrica.

Podľa ŠVPS nie je produkt v súlade „s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EU) EP a Rady č.1169/2011, Nariadenie EP a Rady (ES) 1333/2008 pre neuvedenie použitých farbív: Žltá SY (E110), Ponceau 4R košenilová červená A (E124), Indigotín (E132) v zložení výrobku, pre prekročenie najvyššieho množstva farbiva Azorubín (E122), celkového množstva E 104, E 110, E 124 a farbív v skupine III a pre neuvedenie doplnkovej informácie o nepriaznivých účinkoch použitého farbiva Žltá SY (E110), Ponceau 4R košenilová červená A (E124) na činnosť a pozornosť detí“.

Celkové množstvo E 104, E 110, E 124 a farbív v skupine III je 369,7 mg/kg, čím presahuje najvyššie prípustné množstvo stanovené pre skupinu III, ktoré je 300 mg/kg.

Na Slovensku bol výrobok stiahnutý z predaja a prevádzkovateľ zabezpečil informovanie odberateľov o nutnosti stiahnutia výrobku.

Ďalší nevyhovujúci výrobok

Štátna veterinárna a potravinová správa informuje aj o ďalšom nevyhovujúcom výrobku. Poukázala naň úradná kontrola potravín v prevádzke obchodného reťazca Kaufland.

Ide o 500-gramové balenie mletého morčacieho mäso z dolného stehna s označením šarže L:2581285. Výrobcom tohto produktu je Gallicoop Pulykafeldolgozo Zrt., Ipartelep 531/1, POB 73, Szarvas H-5540 Maďarsko.

Analýza vzorky potvrdila prítomnosť baktérie Salmonella Stanley. Tento produkt bol na Slovensko dodaný z Maďarska v množstve 4 830 kilogramov. Výrobok sa už na trhu nenachádza, keďže je po dátume spotreby. Aj napriek tomu by si sa mal pozrieť do svojej mrazničky, či v nej toto mäso nemáš.

Zdroje: Zregiónu.sk, Archív SIU

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá