Obrov­ská sily prí­rody na fot­kách — foto­graf sa 6 rokov venuje fote­niu oce­ána

existuje.sk / 17. septembra 2016 / Zaujímavosti

Matt Bur­gess je foto­graf z Aus­trá­lie, kto­rého neuve­ri­teľne fas­ci­nuje oceán. Oceán opi­suje ako nála­dový. Svetlo, ktoré vzniká medzi oblo­hou a vodou tieto nálady zobra­zuje. Pozri si tieto fotky a kochaj sa!

I Capture The Ocean And Its Many Moods

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na existuje.sk.

I Capture The Ocean And Its Many Moods

I Capture The Ocean And Its Many Moods

I Capture The Ocean And Its Many Moods

I Capture The Ocean And Its Many Moods

I Capture The Ocean And Its Many Moods

I Capture The Ocean And Its Many Moods

I Capture The Ocean And Its Many Moods

I Capture The Ocean And Its Many Moods

I Capture The Ocean And Its Many Moods

I Capture The Ocean And Its Many Moods

I Capture The Ocean And Its Many Moods

I Capture The Ocean And Its Many Moods

I Capture The Ocean And Its Many Moods

I Capture The Ocean And Its Many Moods

I Capture The Ocean And Its Many Moods

I Capture The Ocean And Its Many Moods

I Capture The Ocean And Its Many Moods

I Capture The Ocean And Its Many Moods

I Capture The Ocean And Its Many Moods

zdroj článku, foto­gra­fií a titul­nej foto­gra­fie: existuje.sk

Pridať komentár (0)