Obrovské zmeny pri STK pre viac ako 160-tisíc Slovákov: Populárna kategória vozidiel sa má vyhnúť kontrole každé 2 roky

 • Pre tisícky Slovákov by to znamenalo významné zmeny
 • Majitelia týchto vozidiel sa potešia
Na snímke STK, zmeny pri STK
STK TASR/Erika Ďurčová
 • Pre tisícky Slovákov by to znamenalo významné zmeny
 • Majitelia týchto vozidiel sa potešia

„Lehoty technických kontrol pre vozidlá kategórie L3eA2, L3eA3, L4eA2, L4eA3, L5e, L6e a L7e (motocykle, trojkolky a štvorkolky) sa navrhuje zvýšiť z intervalu 4-2-2 na interval 4-4-4, čo znamená, že tieto vozidlá budú podliehať technickej kontrole pravidelnej každé štyri roky.“

Na STK bude o 28 000 vozidiel ročne menej

V analýze vplyvov na podnikateľské prostredie Ministerstva dopravy SR sa píše, že táto zmena by sa dotkla viac ako 160 000 vozidiel kategórie L3e a L7e.

„Spolu ide o 162 478 vozidiel kategórie L3e až L7e. Podnikateľské subjekty (právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia) vlastnia 24 060 týchto vozidiel, čo predstavuje 14,8 %. Zvyšok 138 418 týchto vozidiel, čo predstavuje 85,2 %, vlastnia fyzické osoby.“

Podľa nich, „ak interval technickej kontroly bude raz za štyri roky, tak ročne na technickú kontrolu príde 40 620 vozidiel kategórie L3e až L7e, čo predstavuje pokles vykonaných technických kontrol o 28 695 ročne“.

V roku 2023 bolo celkovo vykonaných 1 587 106 technických kontrol. Pre ročnom poklese o 28 695 kontrol to predstavuje 1,8 % zo všetkých kontrol. Pre STK to znamená pokles v príjmoch o 1 031 011 eur.

Vozidlá kategórie L

Spoločné klasifikačné kritériá vozidiel kategórie L

 1. dĺžka ≤ 4 000 mm alebo ≤ 3 000 mm pre vozidlá L6e-B alebo ≤ 3 700 mm pre vozidlá L7e-C a
 2. šírka ≤ 2 000 mm alebo ≤ 1 000 mm pre vozidlá L1e alebo ≤ 1 500 mm pre vozidlá L6e-B alebo L7e-C a
 3. výška ≤ 2 500 mm a

  L3e – Dvojkolesový motocykel – dvojkolesové vozidlá bez postranného vozíka vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem valcov väčší ako 50 cm3, ak ide o typ spaľovacieho motora, a/alebo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km.h-1,

  L4e -Dvojkolesový motocykel s postranným vozíkom – dvojkolesové vozidlá s postranným vozíkom vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem valcov väčší ako 50 cm3, ak ide o typ spaľovacieho motora, a/alebo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km.h-1,

  L5e – Motorová trojkolka – vozidlá s tromi symetricky usporiadanými kolesami vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem valcov väčší ako 50 cm3, ak ide o typ spaľovacieho motora, a /alebo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km.h-1,

  L6e – Ľahká štvorkolka – ľahké štvorkolky, ktorých hmotnosť v nenaloženom stave je menšia ako 350 kg, do ktorej sa nezapočítava hmotnosť batérií v prípade elektrických vozidiel, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť nie je vyššia ako 45 km.h-1 a

  (I.) ktorých zdvihový objem valcov neprevyšuje 50 cm3 pri zážihových motoroch alebo
  (II.) ktorých najväčší čistý výkon neprevyšuje 4 kW v prípade iných spaľovacích motorov, alebo
  (III.) ktorých najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora,

  tieto vozidlá musia spĺňať požiadavky platné pre trojkolesové mopedy kategórie L2e, pokiaľ nie je špecifikované inak,

  L7e – Ťažká štvorkolka – štvorkolky iné, ako sú tie, ktoré sú uvedené v bode 1, ktorých hmotnosť v nenaloženom stave nie je väčšia ako 400 kg (550 kg pri vozidlách určených na prepravu tovaru) bez hmotnosti batérií v prípade elektrických vozidiel, ktorých najväčší čistý výkon motora neprevyšuje 15 kW. Tieto vozidlá sa považujú za motorové trojkolky a musia spĺňať požiadavky platné pre trojkolesové mopedy kategórie L5e, pokiaľ nie je špecifikované inak.

Zdroje: openiazoch.sk, STK online, slov-lex

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá