Odmenili školy, ktoré sa denne usilujú znižovať ekostopu

  • Tisícky škôlkarov, žiakov a študentov spolu so svojimi učiteľmi a blízkymi po celom Slovensku s neutíchajúcim zápalom a nasadením denne znižujú záťaž na životné prostredie
  • Ich úsilie bolo odmenené na slávnostnej Certifikácii Zelených škôl
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
  • Tisícky škôlkarov, žiakov a študentov spolu so svojimi učiteľmi a blízkymi po celom Slovensku s neutíchajúcim zápalom a nasadením denne znižujú záťaž na životné prostredie
  • Ich úsilie bolo odmenené na slávnostnej Certifikácii Zelených škôl

Program Zelená škola funguje na Slovensku od roku 2004, v školskom roku 2019/2020 je do neho zapojených 311 škôl. Každá z nich má cieľ denne konať v prospech životného prostredia. Program Zelená škola ich v tomto úsilí podporuje a motivuje v dlhodobých, praktických a vzdelávacích aktivitách. „Zelené školy kráčajú po ceste premien – zmeny ako učia o životnom prostredí, ako prepájajú výučbu s praxou, ako spolupracujú s rodičmi a inšpirujú obyvateľov aj samosprávy obcí či miest. Pretože napr. len učiť o odpadoch a nesnažiť sa o ich minimalizáciu na pôde školy v bežnom chode by bolo formálne, to Zeleným školám nestačí,“ priblížila aktivity Zelených škôl manažérka programu Zuzana Gallayová.

Medzinárodný certifikát a vlajku Zelená škola za splnené prísne kritériá si prebralo 89 materských, základných, stredných ako aj špeciálnych škôl z rôznych regiónov Slovenska. Samotná vlajka je dôkazom, že škola zrealizovala konkrétne zmeny v svojom fungovaní a znižuje záťaž na životné prostredie v jednej zo siedmych tém – Odpad, Energia, Voda, Zeleň a ochrana prírody, Zelené obstarávanie a úradovanie, Doprava a ovzdušie alebo Potraviny. „Dnes sa z problematiky ochrany životného prostredia stala moderná téma a venuje sa jej už kde-kto. Zelená škola je zárukou kvality, nakoľko na Slovensku pôsobí už 15. rok a prešli ňou tisícky žiakov. Dodnes stretávam mnohých ľudí, pre ktorých bola prvým kontaktom s eko témami a nasmerovala k ich k ohľaduplnému životu. A to je presne to, čo náš dnešný svet potrebuje,“ hovorí Kristína Hudeková, riaditeľka Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica.
Zelená škola už 15 rokov ukazuje nové formy práce s deťmi v enviromentálnej oblasti.

Viac ako 80 % zapojených škôl pracuje v programe Zelená škola dlhšie ako 4 roky, čo svedčí o dlhodobom záujme prispievať k pozitívnym zmenám v životnom prostredí. Príkladom je aj základná škola Dominika Tatarku Plevník-Drienové. Práve pre prehĺbenie vedomostí, vzájomných vzťahov v kolektíve a zážitkovú formu učenia ani raz za 14 rokov nezapochybovali, či sa opäť prihlásia do ďalšieho ročníka programu Zelenej školy. ,,Uskutočnili sme zážitkovú noc v škole a počas nej sme namaľovali plagát reprezentujúci našu tému. Na ďalšom kolégiu sme vymysleli básničky, ktoré mali reprezentovať naše hodnoty v programe a téme Potraviny. Založili sme políčko v školskej záhrade, kde pestujeme zemiaky, reďkovku, cibuľu, dyňu a pažítku.  Zapojili sme širšiu verejnosť prostredníctvom Vianočných trhov, informovali sme komunitu prostredníctvom webu, školského časopisu, regionálnych novín a prezentáciou na Ekojarmoku,“ opisuje aktivity školy Zuzana Kováčiková, učiteľka a koordinátorka Zelenej školy na ZŠ Dominika Tatarku Plevník-Drienové.

zdroj: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica

Program Zelená škola ponúka nevyčerpateľné možnosti nápadov a spôsobov ako zveľaďovať životné prostredie aj za hranicami školy. Výraznú zmenu okrem interiéru a exteriéru školy vníma pani učiteľka najmä na samotných žiakoch. ,,Zelená škola mi poskytla možnosť zoznámiť sa s novými metódami práce so žiakmi, spoznať veľké množstvo ľudí, vymeniť si skúsenosti s kolegami z iných škôl či získať metodické materiály. Tento program naučí deti vyjadriť názor, prezentovať výsledky vlastnej práce, obhájiť svoje riešenia a správať sa k životnému prostrediu čo najohľaduplnejšie,“opisuje prínos zo zapojenia školy do programu Zelenej školy Lívia Nistorová, učiteľka ZŠ Rakovec nad Ondavou.

Certifikácia Zelených škôl bola venovaná usilovným učiteľom a ich žiakom. V prejavoch sa na pódiu prihovárali aj samotní študenti. „Klimatická kríza je seriózny problém, ktorý sa týka nás všetkých. Avšak jej negatívne dôsledky v plnej miere pocíti práve naša generácia. Pokiaľ nebudeme konať, hrozí zánik našej civilizácie, ako ju poznáme. Naša generácie je v tomto prípade tou poslednou, ktorá s tým ešte môže niečo urobiť. Ak sa tomu nepostavíme čelom my, tak potom nikto,“ povedal vo svojom prejave Jakub Andacký, organizátor Klimatických štrajkov na Slovensku a študent Zelenej školy – Gymnázia Hubeného v Bratislave.

Program Zelená škola môže CEEV Živica realizovať vďaka podpore ZSE a Nadácie Slovenskej sporiteľne. Ďalšie informácie: www.zelenaskola.sk

Zdroj: TS

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK