Odo­my­kaj­te Drop­box pomo­cou Tou­chID

LUKY GAŠPARÍK JR. / 23. októbra 2014 / Business

Služ­ba Drop­box aktu­ali­zo­va­la svo­ju ofi­ciál­nu iOS apli­ká­ciu s celým radom nový­ch fun­kcií, vrá­ta­ne plnej opti­ma­li­zá­cie pre iPho­ne 6 a iPho­ne 6 Plus.

Najväčšou novinkou nového updatu je možnosť odomykania pomocou TouchID a zvýšenie celkovej stability a výkonu. Dropbox vydal zatiaľ jeho poslednú aktualizáciu krátko po vydaní nového iOS 8.

Dropbox je však iba jedným z mnohých, ktorí zaviedli identifikáciu pomocou TouchID. Pomocou vášho odtlačku budete môcť odomykať už takisto aj aplikácie ako Amazon, Mint, Simple, Evernote alebo 1Password.

 

 

 

zdroj: macrumors.com

Pridať komentár (0)