Oslavujme, dnes je Svetový deň grafického dizajnu. #WDD2015

Dnešný deň oslavujeme Svetový deň dizajnu „World Design Day (WDD)„. Tento dátum je výročím založenia spoločenstva Icograda (International Council of Graphic Design Associations) 27. Apríla v roku 1963. WDD je venovaný oslave grafického a komunikačnému dizajnu a oslavuje sa od roku 1995. Počas WDD grafický dizajnéri dúfajú, že ľudia si začnú viac vážiť rolu grafického dizajnu vo svete.

„Každý aspekt zajtrajška bol navrhnutý dnes. A ty ho navrhuješ.“

Icograda bola založená v Londýne v roku 1963 (Wiki o Icograde). Členovia tejto asociácie sú profesionálne asociácie, dizajn médiá a vzdelávacie inštitúcie. IEN (Icograda Education Network) prináša spolu celosvetovú komunitu vzdelávacích inštitúcií grafického dizajnu. Práca IEN bola slávnostne zahájená na stretnutí v Brne, v júni 2002 spolu s 73 delegátmi z 28 krajín.

wdd2015_projects_cover_950_425

Svetový deň grafiky je najväčší festival pre dizajnérov, ktorí majú najväčšiu záľubu vo farbách, tvaroch, obrázkoch, znakoch a celom dizajn procese. Jeho hlavným cieľom je aby dizajnéri premýšľali nad možnosťami ako zlepšiť životy ľudí v okolí, hľadať inovatívne riešenia pre lokálne potreby využívaním dizajnu ako nositeľa rozmanitosti, prekračovania hraníc a zlepšovania kvality života.

Čo o nás hovorí Wikipédia.

Nakoniec si pozrime, čo hovorí wiki o grafickom dizajne: “ Grafický dizajn je metodológia vizuálnej komunikácie, riešenie problémov využitím písma, miesta a obrazu. Odbor je považovaný za podmnožinu vizuálnej komunikácie a komunikačného dizajnu, ale niekedy je termín „grafický dizajn“ používaný s inými prekrývajúcimi sa schopnosťami. Grafický dizajnér využíva rôzne metódy, ako vytvárať a kombinovať slová, symboly a obrazy pre vytvorenie vizuálnej reprezentácie nápadov a správ. Grafik môže využiť kombináciu typografie, výtvarného umenia, rôznych techník rozloženia strany pre vytvorenie končeného výsledku. „

Tak pozdvihnite čaše, a šťastný Svetový deň grafiky!

Zdroj: ico-d.org

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech