Untitled design (18)
Startitup
Untitled design (19)
Startitup

Otázky a odpovede: Všeobecná zdravotná poisťovňa ponúka Slovákom až 800 €. Ako ich získať?

Medzi tromi zdravotnými poisťovňami už roky prebiehajú konkurenčné boje o prepoistenie. Väčšina Slovákov však vďaka vysokej kvalite služieb zostáva vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni.

VšZP však nedávno spustila ďalšiu veľkú službu. Peňaženka zdravia je nový benefit v objeme až do 800 €, ktoré môže rodina využiť na doplnkovú zdravotnú starostlivosť.

Poisťovňa tak uhradí aj bežne neuhrádzané zdravotné úkony. Benefit je možné využiť napríklad u zubára či na okuliarový rám. Náklady Slovákov na zdravotníctvo z ich vlastného vrecka tak opäť výrazne klesnú.

 

 • Čo je Peňaženka zdravia, čo ponúka a kto ju môže využiť?
 • Na čo všetko je možné využiť 800 € v Peňaženke zdravia?
 • Kto môže využívať Peňaženku zdravia a koľko ľudí môže byť v programe zapojených?

 

Všeobecná zdravotná poisťovňa vyvinula Peňaženku zdravia na základe potrieb poistencov, ktoré prezistila cez zamestnancov na pobočkách. My sme sa dopodrobna pozreli na výhody benefitu, čo všetko obnáša a vysvetlíme, prečo by ťa to malo zaujímať. 

Nový benefit Peňaženka zdravia, ktorý predstavila VšZP, ponúka svojim poistencom možnosť využiť finančný príspevok na zdravotnú starostlivosť až do výšky 800 eur ročne pre celú rodinu a blízkych. Peňaženku zdravia je možné využiť pre starých, ale aj pre nových poistencov, ktorí požiadajú o zmenu poisťovne do konca septembra tohto roka. 

Peňaženka zdravia v skratke

 • Finančný benefit 100 € Peňaženky zdravia získa každý člen v skupine, ktorá musí pozostávať zo 4 – 8 členov
 • Bonus 100 € môžu noví aj verní poistenci využiť na rôzne úkony u zubára, na dentálnu hygienu, na strojček na zuby pre deti, okuliarové rámy a šošovky, doplatky za lieky, či dokonca športové prehliadky
 • Obmedzenie veku na využívanie bonusu prakticky nie je – môžu ho využívať všetci bez ohľadu na vek od novorodencov, mladých ľudí, športovcov, cestovateľov, mamičky až po starších členov rodiny (s výnimkou niektorých benefitov, ktoré sú iba pre deti)

Je podstatné, aby sa noví poistenci do 30.9.2020 prepoistili do VšZP a do konca roka 2020 mali všetci členovia skupiny Peňaženky zdravia absolvované preventívne prehliadky. Až po ich absolvovaní je možné čerpať finančné benefity.

Poisťovňa tak chce Slovákov motivovať, aby prikladali väčšiu dôležitosť svojmu zdraviu a ak by sa náhodou objavila závažná choroba, tak aby bola zastihnutá včas. 

Založenie si 4-člennej skupiny je kľúčové v získaní benefitu

Pre využívanie Peňaženky zdravia je dôležité mať nainštalovanú mobilnú aplikáciu VšZP, kde je možné si založiť už teraz 4 až 8-člennú skupinu. Je dôležité podotknúť, že 4 členovia nemusia byť spravidla rodinní príslušníci, ale aj priatelia či známi. 

Každý člen skupiny získa 100 €, z ktorých môže 50 % darovať ktorémukoľvek druhému členovi skupiny. Jeden člen tak dokáže získať bonus spolu až 450 €. Je podstatné, aby do konca roka 2020 mali všetci členovia skupiny absolvované preventívne prehliadky. Až po ich absolvovaní je možné čerpať finančné benefity. 

zdroj: pixabay

Na čo všetko môžem využiť finančný bonus až do výšky 800 €?

 • Okuliarové šošovky a rámy → dospelí členovia Peňaženky zdravia môžu príspevok na okuliarové rámy a šošovky využiť raz za tri roky pri výške dioptrie nad +6/-8. Deti do 18 rokov s dioptriami nad +4/-4 môžu príspevok využiť každý rok.
 • Zdravé zuby → všetci členovia môžu využiť príspevok na záchovné stomatologické výkony, chirurgickú stomatológiu, dentálnu hygienu, ale aj na injekčnú anestéziu a iné. Žiadosť o finančný príspevok je možné podať až 4x v kalendárnom roku. Neplnoletí členovia môžu využiť benefit na doplatok na zubný strojček. 
 • Doplatok za lieky a dietetické potraviny → finančný príspevok sa vzťahuje na kategorizované lieky, ktoré sú čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia a dietetické potraviny vydané na základe lekárskeho predpisu. 
 • Vakcíny a očkovania → príspevok vo výške 100 € je možné využiť na vakcíny novorodencov, mladistvých, ale aj cestovateľov.
 • Športová prehliadka → športovci môžu finančný príspevok využiť na preventívne športové prehliadky vykonané akreditovaným pracoviskom telovýchovného lekárstva vo výške 50 % uhradenej sumy. 
 • Liečebno-preventívne programy → benefit Peňaženky zdravia môžu poistenci využiť aj v kúpeľoch na programy ako Zdravý chrbát a Obezita.
 • Prístroj na monitorovanie dychu pre rodiny, ktoré potrebujú monitory dychu, je možnosť využitia finančného príspevku na jeho prenájom poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Využívať Peňaženku zdravia môžu aj technicky menej zdatní členovia

V každej rodine sa nájde senior, ktorý nemá smartfón alebo si nie je istý prácou na elektronických zariadeniach. Aj v takomto prípade je možné využiť Peňaženku zdravia, pretože vždy iba jeden človek je správcom členov v aplikácii – člen, ktorý skupinu v Peňaženke zdravia založil.

Ten musí aktivovať ostatných členov a poslať pozvánky pre ostatných. Po odoslaní sa samotné pozvánky dajú aktivovať aj na počítači. 

zdroj: pixabay

Časté otázky o Peňaženke zdravia

Ako môžem získať benefity Peňaženky zdravia?

Po stiahnutí mobilnej aplikácie VšZP a zaregistrovaní sa, si zakladajúci člen vytvorí skupinu, ktorá pozostáva zo 4 – 8 členov. Každý člen disponuje 100 eurami, ktoré môže využiť na doplnkové zdravotnícke úkony alebo 50 % z čiastky darovať inému členovi skupiny.

Ako sa benefity využívajú?

Každý poistenec VšZP si mobilnú aplikáciu môže stiahnuť už teraz. V nej sa nachádzajú dôležité informácie ohľadom jeho zdravia, lekároch, elektronických lekárskych predpisoch a iné. Potom si aktivuje Peňaženku zdravia tak, že vytvorí skupinu 4 – 8 členov. Od nového roka 1. 1. 2021 je možné využívať finančný benefit do výšky 800 € pre všetkých členov skupiny.

Prečo sa môžu benefity Peňaženky zdravia čerpať až od roku 2021?

Najdôležitejšia je prevencia. Trojmesačné časové obdobie je určené na absolvovanie všetkých preventívnych prehliadok – či už u stomatológa alebo špecializovaného lekára. To je hlavnou podmienkou, aby sa finančný benefit mohol čerpať.

Aké benefity ponúka Peňaženka zdravia?

Benefit až 800 € je možné využiť na rôzne zdravotnícke úkony napríklad na dentálnu hygienu, očkovania, vakcíny, doplatok za lieky a dietetické potraviny, športové prehliadky alebo liečebno preventívne programy. Podrobnejšie informácie o benefitoch môžeš nájsť tu.

Ako funguje preplácanie zdravotných úkonov?

Dôležité je si odkladať všetky bločky od lekárov, u ktorých je možné finančný benefit využiť. Prostredníctvom odfoteného dokladu od lekára je možné v roku 2021 žiadať formou aplikácie Peňaženka zdravia preplatenie sumy na účet. 

Aké sú možnosti prepoistenia?

Posledný deň, kedy je možné zmeniť zdravotnú poisťovňu, je do konca septembra 2020. Existujú dva spôsoby, ako je možné sa prepoistiť – buď online, alebo prostredníctvom call centra, kde sa požiada o vyplnenie prihlášky. 

Pri požiadaní o prepoistenie do 30. 9. sa žiadatelia stávajú novými poistencami od 1. januára nového kalendárneho roka. Ak sa nestihne podať prihláška do tohto dátumu, tak bude akceptovaná až o rok neskôr. 

 

Najnovšie