Pal­cový nad­sta­vec na iPhone 6 Plus je konečne tu!

Martin Kráľ / 26. november 2014 / Business

Smar­fóny dneš­nej doby sú veľké a do jed­nej ruky sa dosť často nezmes­tia. Uhlop­riečky disp­le­jov sa nemi­lo­sr­dne zväč­šujú a mobil s roz­um­nou veľ­kos­ťou je ťažké vôbec zohnať. Navyše sa k veľ­kým Andro­idom pri­dal aj Apple a nový iPhone 6 sa jed­nou rukou tiež neo­vláda tak dobre, ako iPhone 5S. A čo potom taký iPhone 6 Plus o veľ­kosti 5,5 “?

Japon­ská spo­loč­nosť Thanko cel­kom bizarné rie­še­nie - sty­lus v tvare nástavca na palec, ktorý slúži ako váš pre­dĺžený prst. Fin­ger sty­luspre­dĺži váš palec o 0,6 pal­cov (asi 1,5 cm) a stojí 14 dolá­rov. Zatiaľ sa pre­dáva len v Japon­sku. Palecje dlhý 49 mm, široký 25 mm a do vnútra str­číte prst o hrúbke dva cen­ti­metre.

Pred časom zau­jala tiež služba na pre­ší­va­nia vre­ciek pri kúpe nového iPhonu 6 Plus. Ak dnes chcete smart­fón do jed­nej ruky s roz­um­nou uhlop­rieč­kou 4,3 , jedi­nou šan­cou viac ako rok staré zatiaľ pre­dá­vané modely Xpe­ria Z1 Com­pact, Sam­sung Galaxy S4 mini, alebo HTC One mini. Kto má veľké ruky, mohol by mu sedieť ešte nejaký 4,5 smar­fón, kto­rých je zatiaľ o niečo väčší výber. A kto má ruky ako ja, tak si bude musieť kúpiť pal­cový sty­lus. :)

Zdroj: asia­tech

Pridať komentár (0)