Pamä­táš si na legen­dár­nu tat­ra­mat­ku? Jej výrob­ca pre­žil socík a osla­vu­je výro­čie

Marianna Mikešová / 17. mája 2017 / Zo Slovenska

Mno­hí Slo­vá­ci si dodnes pamä­ta­jú na časy, keď pop­rad­ský pod­nik pred­sta­vil horú­cu novin­ku — Tat­ra­mat 246 mini, kto­rá mala pri­niesť revo­lú­ciu do kaž­dej slo­ven­skej domác­nos­ti. Práč­ka sa rých­lo sta­la pýchou kaž­dej gaz­din­ky a ozdo­bou socia­lis­tic­ký­ch kúpeľ­ní. Vďa­ka spo­je­niu so sve­to­vým výrob­com Whirl­po­ol žije dodnes. 

Teraz má príležitosť na veľkolepú oslavu. Je to totiž presne štvrťstoročie, čo spoločnosť Whirlpool vstúpila do československého výrobného podniku Tatramat v Poprade. Legendárne „tatramatky“, ktoré tisíckam domácností v krajinách bývalého socialistického bloku radikálne zmenili život, sa tak postupne premenili na moderné „whirlpoolky", prežili socík a sú tu dodnes.

Foto: reddit.com

Súdruhovia aj súdružky na ňu dodnes s úsmevom spomínajú. Do najobľúbenejšej práčky, ktorá na jubilejnom veľtrhu spotrebného tovaru získala zlatú medailu, sa zmestilo 4 a pol kila bielizne a mala neskutočných 15 pracích programov. Priniesla skutočnú inováciu a mnohé gazdinky tak vykúpila z útrpného ručného prania a žmýkania.

 

"Je to už 25 rokov, kedy sa československý Tatramat zmenil na Whirlpool. Sme príklad jednej z mála spoločností, ktorá aj po revolúcii a rozdelení republík zachovala pôvodnú výrobu a neustále ju úspešne rozvíja. Práčky z popradského závodu exportujeme do celého sveta a 1 200 zamestnancov fabriky ich vyrobí cez dva milióny ročne," uviedol marketingový riaditeľ spoločnosti Jakub Kadlec.

Foto: Whirlpool

Slováci tatramatky vždy milovali a dokonca sa stali hviezdami mnohých československých filmov a vyskytli sa v piesni Richarda Mullera. Teraz sa im chce za to spoločnosť odvďačiť celoročnou narodeninovou kampaňou a svoje narodeniny chce osláviť s nimi. Ako poďakovanie za vernosť zákazníkov ocení mladých Slovákov a venuje im 25 práčok. Oslavuješ svoje narodeniny v rovnaký deň ako Whirlpool 12. mája 1992? Neváhaj a zapoj sa!

 

"V rámci našej výzvy hľadáme 25 ľudí, ktorí sa narodili pod šťastnou Whirlpool hviezdou. Stačí, keď nám o sebe dajú vedieť cez záložku na našom facebookovom profile Whirlpool Slovensko. Pre získanie práčky stačí splniť tri jednoduché podmienky: narodiť sa v správny deň, začiatkom júna prísť na našu akciu v Poprade a súhlasiť s natočením krátkeho video medailónu," upresnil marketingový manažér Martin Rončák.

Foto: Whirlpool

Môžeš sa tak stať narodeninovým ambasádorom tatramatky-whirlpoolky. Krátke narodeninové videá budú postupne zverejňované na facebookovom profile spoločnosti. Ambasádorov z troch najúspešnejších videí odmení na konci roka ďalším spotrebičom podľa výberu.

Tak čo, narodil si sa práve ty pod Whirlpool hviezdou? Všetko najlepšie. :)

 

Pridať komentár (0)