Phoenix Investor radí: Oplatí sa v roku 2021 investovať do zlata a rozšíriť svoje majetkové portfólio o fyzické zlato?

Snímka obrazovky 2021-03-09 o 13.13.13
Shutterstock/WhitePress

Jednou z mnohých súčastí finančného trhu je trh vzácnych kovov, do ktorého zlato určite patrí. Zlato je odolné voči pôsobeniu všetkých externých prírodných vplyvov a ako surovina je vo svetovom meradle považované za bezpečnú investíciu. Ako investícia je zlato vyhľadávané predovšetkým v turbulentných časoch blížiacej sa, alebo prebiehajúcej, recesie a hospodárskej krízy. Pre jeho vysoko vnímanú reálnu hodnotu a vzácnosť je zlato spoľahlivou alternatívou k iným investičným nástrojom bežne dostupným na finančnom trhu. Zlato je overeným platidlom už tisíce rokov a ako investičný produkt nepodlieha „módnym“ trendom. Preto pre klientov predstavuje určitú formu istoty a stability v inak búrlivom trhovom prostredí dnešnej pandemickej doby.

Záujem o zlato opäť rastie

Podľa analytikov Svetovej rady pre zlato (WGC) aj v roku 2021 zlato zostane pomerne atraktívnou investíciou, a to z dôvodu rastúcich národných rozpočtových deficitov, inflačných rizík, nadhodnotených akcií a korekcií na trhu. Investori budú prostredie nízkych úrokových sadzieb pravdepodobne vnímať ako príležitosť na pridanie rizikových aktív v nádeji, že sa hospodárske oživenie bude nachádzať v bezprostrednom krátkodobom horizonte.

V tejto súvislosti vo PHOENIX INVESTOR predpokladáme, že investície do fyzického zlata budú podporované prílevom nových investorov. Súčasne by spotreba zlata mala ťažiť z rodiaceho sa hospodárskeho oživenia, najmä na rozvíjajúcich sa trhoch (tzv. emerging markets). Rizikom, na ktoré je potrebné dať si pozor v súvislosti s výkonnosťou hospodárskeho rastu, je oblasť vakcinácie populácie. Preočkovania obyvateľstva trvá dlhšie ako sa pôvodne očakávalo, a to hlavne kvôli zložitej logistike, nedostatku personálneho a technického vybavenia, ako aj zvýšeného počtu nových mutácií kmeňa COVID-19.

zdroj: Shutterstock/WhitePress

Očakávaný rast štátnych rozpočtových deficitov a inflácie

Pokiaľ ide o zvyšovanie rozpočtových deficitov v jednotlivých štátoch najviac postihnutých pandémiou, tak sa oprávnene vynárajú obavy z inflačných tlakov v kombinácii s nízkymi úrokovými sadzbami a rastúcou ponukou peňazí. „Táto obava je zdôraznená skutočnosťou, že centrálne banky, vrátane FED v USA a ECB v EÚ, signalizovali väčšiu toleranciu voči tomu, aby bola inflácia dočasne nad ich tradičnými cieľovými pásmami,“ uviedla WGC.

Z minulosti vieme, že zlato dlhodobo uchováva a zvyšuje svoju hodnotu vyjadrenú v peniazoch. V rokoch, keď bola inflácia vyššia ako 3%, cena zlata vzrástla v priemere o 15% . Z historických údajov ďalej vyplýva, že za posledných desať rokov bolo zlato vždy efektívnejšie pri udržiavaní kroku s globálnou ponukou peňazí ako štátne pokladničné poukážky, a tak zlato lepšie pomáha investorom pri zachovávaní hodnoty kapitálu.

Dané korelácie a predikcie vývoja hodnoty zlata možno dokumentovať priloženým grafom od WGC:

V roku 2020 bolo zlato jedným z najvýkonnejších aktív, keď v auguste stúplo na nové rekordné maximum 2 067 US dolárov a získalo 25% za 12 mesiacov. V novom roku 2021 môžeme zlato aj naďalej vnímať ako veľmi dôležitú súčasť investičných portfólií našich investorov, a tiež ako vhodný spôsob zaistenia sa vzhľadom na prostredie s nízkymi úrokovými sadzbami. Hospodárske oživenie hlavne v regiónoch „emerging markets“ (najmä v Číne a Indii) navyše podporí fyzický dopyt, ktorý bol v roku 2020 pomerne slabý. Vzhľadom na pozitívnu súvislosť medzi ekonomickým rastom a čínskym dopytom predpokladáme, že spotreba a rast dopytu po zlate v týchto regiónoch sa môžu naďalej zlepšovať. V ostatných regiónoch sveta, kde bude pomalšie zotavenie a hospodárske oživenie, zostane dopyt spotrebiteľov po zlate. Dopyt centrálnych bánk sa očakáva hlboko pod svojimi rekordnými úrovňami z rokov 2018 a 2019, ale nezmizne úplne. Podľa WGC „Existujú dobré dôvody, prečo centrálne banky naďalej uprednostňujú zlato ako súčasť svojich devízových rezerv, čo v kombinácii s prostredím nízkych úrokových sadzieb naďalej robí zlato atraktívnym i pre ďalšie obdobie roku 2021“.

V uvedených súvislostiach sa javí ako správne a prezieravé rozhodnutie z pred dvoch rokov, keď Phoenix Investor Group umožnila klientom nákup fyzického zlata cez svojho partnera, spoločnosť All Commodity Intertrading GmbH (ACI). Prínosom je aj možnosť nakupovať zlato postupne, v mesačných intervaloch, na splátky už od 30,- EUR a 24 hodín denne cez online e-shop www.safeandhome.com alebo cez mobilnú aplikáciu Phoenix Mobile.

Spoločnosť Phoenix Investor Group rozhodne odporúča finančnému spotrebiteľovi časť svojich úspor odložiť aj do nákupu fyzického zlata, najmä kvôli zníženiu volatility jeho finančných aktív, a tiež na rozšírenie a diverzifikáciu skladby klientskeho majetkového portfólia. Zlato naviac chráni investora pri turbulenciách na finančných trhoch a v čase krízy, keď hodnoty burzových indexov klesajú, cena zlata zvyčajne stúpa nahor.

zdroj: Shutterstock/WhitePress

Práve preto Phoenix Investor Group odporúča svojim klientom pri budovaní a ochrane ich majetku časť úspor (cca 10-20%) mať uložených práve vo fyzickom zlate ako bezpečnom prístave v turbulentných časoch spôsobených pandémiou koronavírusu COVID-19 a jej ekonomickými dopadmi.

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá