Poke­caj si s Cor­ta­nou z Mic­ro­sof­tu

Lukáš Gašparík jr. / 6. decembra 2014 / Business

Kon­com janu­ára sa Mic­ro­soft pri­pra­vu­je na odha­le­nie soft­wa­ro­vé­ho radu Win­do­ws 10 s množ­stvom nový­ch uží­va­teľ­ský­ch fun­kcií. Jed­nou z naj­väč­ší­ch novi­niek má integ­rá­cia hla­so­vej asis­tent­ky Cor­ta­na do ope­rač­né­ho sys­té­mu.

Cortana, ktorá je priamou konkurenciou Siri od Apple, by mala podporovať väčšinu funkcií, ktoré sú momentálne dostupné na Windows Phonoch, vrátane zadávania pripomienok, telefonovania, spúšťania aplikácií a iného.

 

 

Kým ukážka znázorňuje iba využívanie základných funkcií Cortany, tak Microsoft pracuje aj na jej zložitejšej funkcionalite, čím by ste mali byť schopný ovládať a vykonávať všetky činnosti vo Windowse hlasom, resp. rozhovorom s Cortanou. Zatiaľ nie je jasné aký bude presne výsledok integrácie a čo všetko bude možné robiť. Tento týždeň Microsoft rozširuje používanie asistentky Cortana aj do ďalších krajín, a to so Francúzka, Talianska, Nemecka a Španielska.

 

zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)