Poslanci schválili zákon o odstrele medveďov. Takto má vyzerať po viacerých zmenách

  • Poslanci NR SR definitívne schválili zákon, ktorý upravuje reguláciu medveďov
  • Pre výskyt medveďa bude možné vyhlásiť mimoriadnu situáciu
NRSR, medved
Ilustračná foto TASR/Jaroslav Novák, Canva/USO
  • Poslanci NR SR definitívne schválili zákon, ktorý upravuje reguláciu medveďov
  • Pre výskyt medveďa bude možné vyhlásiť mimoriadnu situáciu

Poslanci Národnej rady (NR) SR definitívne schválili v skrátenom konaní zákon, ktorým sa upravuje regulácia medveďa. Za hlasovalo 90 poslancov zo 131 prítomných.

Pre jeho výskyt sa bude môcť napríklad vyhlásiť mimoriadna situácia, podobne ako pri zemetrasení či pri teroristickom útoku. Keď sa mimoriadna situácia pre medveďa vyhlási, bude zakázané vytvárať vnadiská, ktoré by mohli prilákať veľké šelmy.

Samospráva bude musieť už existujúce návnady na území s vyhlásenou mimoriadnou situáciou odstrániť. V prípade, ak by vnadiská neboli príčinou výskytu medveďa, zákon umožňuje povoliť výnimky na elimináciu problémových jedincov, ktoré svojím výskytom a správaním predstavujú potenciálne ohrozenie života, zdravia a škody na majetku.

Tento krok má prispieť k návratu medveďa hnedého do jeho prirodzeného výskytu. Prijatá novela nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Týka sa iba medveďov

Pôvodne sa v novele namiesto medveďa hnedého uvádzalo slovné spojenie „veľké šelmy“, čo by však zahŕňalo aj elimináciu rysa, vlka či šakala. Parlamentný výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie preto prijal pozmeňujúci návrh, ktorým zmeny zameral len na elimináciu medveďa hnedého. 

Podľa envirorezortu je pri riešení medveďa potrebné postupovať aj v súčinnosti s inými subjektmi. Novelizácie zákonov umožnia ministerstvu povoliť výnimku pre tieto subjekty v prípade, ak je vyhlásená mimoriadna situácia. Dôvody na vyhlásenie mimoriadnej situácie v prípade výskytu medveďa mali byť pôvodne na základe analýzy územia.

Zložky samosprávy by museli monitorovať výskyt populácie tejto šelmy. Na základe pozmeňujúceho návrhu poslanca Rudolfa Huliaka sa však slová „na základe analýzy územia“ vypustili. Dôvodom je zjednodušenie a zrýchlenie postupu štátnej správy a samosprávy.

Envirorezort dodal, že ak sa vyskytnú medvede v intraviláne obcí, samosprávy budú mať možnosť prijať také opatrenia, ktoré zákon o civilnej ochrane už v aktuálnom znení pripúšťa pri vyhlásení mimoriadnej situácie z iných dôvodov.

Opozícia mala iné návrhy

Opozícia, najmä strana Progresívne Slovensko (PS), sa prihlásila v pléne NR SR do diskusie o novele zákona. Tamara Stohlová (PS), ktorá predložila deväť pozmeňujúcich návrhov, vystúpila ako prvá. K opatreniam sa podľa PS nemá pristupovať skratkovito. O dvoch návrhoch nebolo možné hlasovať pre schválenie bodov zo spoločnej správy. Ďalšie pozmeňujúce návrhy Stohlovej poslanci neschválili. 

Cez pozmeňujúce návrhy sa podľa jej slov snažila vytvoriť opatrenia smerujúce k väčšej ochrane života a zdravia ľudí. Súčasťou návrhov bola aj potreba preventívnych opatrení pre ľudí žijúcich v oblastiach s možným výskytom medveďa.

PS chcelo zaviesť povinnosť pre obce a štátnych ochranárov informovať obyvateľov o správaní pri strete s medveďom. Malo by ísť o prednášky či informačné tabule.

Naopak, KDH novelu víta

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) víta schválenie novely zákona k regulácii medveďov, ktorá prešla parlamentom. Ako uviedlo vo svojom stanovisku, riešenie sa usilovali presadiť vlastným návrhom zákona, ktorý si neskôr osvojila vláda. Cieľom návrhu je podľa KDH ochrana života, zdravia a majetku ľudí na Slovensku.

„V KDH sme presvedčení, že túto situáciu treba riešiť, a preto sme pripravili návrh zákona, ktorý umožní riešiť problémových medveďov. Upozorňujeme, že zákon sa týka iba medveďov, ostatných veľkých šeliem, ako napríklad rysov či vlkov, sa tento zákon nedotýka,“ uviedol podpredseda kresťanských demokratov Marián Čaučík.

KDH doplnilo, že im ide len o pomoc ľuďom a pritom nerozlišujú politické tričká. Predseda hnutia Milan Majerský doplnil, že obyvateľstvo slovenských regiónov sa v poslednom čase často stretávalo s medveďmi, ktoré podľa jeho názoru ohrozovali ich zdravie a život, čo Majerský nepovažuje za normálne.

„Preto sme reagovali a parlament dnes schválil náš zákon o odstrele problémových medveďov. Viacerí politici mesiace sľubovali, že vyriešia tento problém, to sa však nestalo, preto sme prišli s naším riešením a sme radi, že ho dnes prijal parlament,“ zdôraznil šéf kresťanských demokratov.

Kontroverzná téma

Medvede v poslednom období napadli viacero ľudí. Ich odstrel sa tak stal politickou témou. Ako sme ťa  informovali, medveďa zastrelil aj poslanec za SNS Rudolf Huliak. Nedávno sa poslanec Roman Malatinec (Hlas-SD) vyjadril, že novelu zákona o ochrane prírody podporuje. Ľudia podľa Malatinca túto úpravu už očakávali.

Malatinec tiež v minulosti počas diskusie v pléne poprosil poslancov, aby legislatívu podporili. „Ľudia na Slovensku na tento zákon čakajú. Medveď nemôže byť viac ako človek v tejto krajine. Vyriešme túto situáciu hneď, pretože sa stane tragédia,“ apeloval.

Argumentoval najmä skúsenosťami ľudí z Podpoľania, kde sa podľa neho medveď objavuje oveľa častejšie ako v minulosti. Poukázal na ohrozenie životov, ale aj škody na majetku, ktoré medvede spôsobujú. Zvýšený výskyt medveďa podľa neho negatívne ovplyvňuje aj cestovný ruch.

Zdroje: NRSR, TASR, NRSR, SITA

Najnovšie videá

Trendové videá