Práca v nedeľu je na Slovensku bežnou praxou. Jej pravdepodobnosť je ale znížená týmito faktormi

  • Práca v nedeľu nie je ani na Slovensku ničím nezvyčajným
  • Až 70 % zamestnancov v ubytovacích a stravovacích zariadeniach musí do práce chodiť aj v nedeľu
  • 50 % zamestnancov pracujúcich v nedeľu je zamestnaných v priemysle, zdravotníctve a obchode
  • Zaujímavosťou je, že väčšina z nich má stredoškolské vzdelanie a strednú výšku príjmov
Unsplash/Alex Kotliarskyi Unsplash/Annie Spratt
  • Práca v nedeľu nie je ani na Slovensku ničím nezvyčajným
  • Až 70 % zamestnancov v ubytovacích a stravovacích zariadeniach musí do práce chodiť aj v nedeľu
  • 50 % zamestnancov pracujúcich v nedeľu je zamestnaných v priemysle, zdravotníctve a obchode
  • Zaujímavosťou je, že väčšina z nich má stredoškolské vzdelanie a strednú výšku príjmov

Najvyššiu pravdepodobnosť práce počas nedele majú bezdetní muži a najnižšiu vydaté ženy, ktoré doma majú deti. Dokazuje to najnovší prieskum Národnej banky Slovenska. Z celej analýzy vyplýva, že prípadný zákaz predaja v nedeľu by mohol mať aj dôležité, no málo predvídateľné vplyvy na rôzne odvetvia ekonomiky.

Analýza dokazuje aj to, že Slováci pracujú v nedeľu častejšie ako je európsky priemer. V krajinách EÚ 27 pracuje v nedeľu približne 13,5 % zamestnancov a Slovensko sa v tomto rebríčku nachádza nad európskym priemerom s podielom 16,3 %.

zdroj: Unsplash/Christiann Koepke

Pracujeme kvôli príplatkom?

Je pravdepodobné, že Slováci nemajú s prácou počas nedele problém najmä kvôli príplatkom, ktoré sú zamestnávatelia povinní priplácať. Medzinárodné štatistiky o týchto sumách nie sú dostupné, no na Slovensku sú zamestnávatelia povinní zaplatiť za prácu v nedeľu najmenej 100 % minimálnej hodinovej mzdy, ktorá od roku 2021 predstavuje 3,58 eur.

Na Slovensku je teda nedeľná práca skutočne rozšírená. Najrozšírenejšia je v ubytovacích a stravovacích službách, kde v nedeľu pracuje pravidelne alebo občas viac ako 70 % zamestnancov. Zároveň sa týka aj zhruba 60 % umelcov. 

zdroj: Unsplash/Medicalert

Práca v nedeľu neobchádza ani zdravotníctvo, dopravu, administratívne činnosti a poľnohospodárstvo. Z týchto odvetví chodí v nedeľu do práce až 40 % ľudí. Takmer tretina pracovníkov v priemysle a službách a štvrtina zamestnancov verejného sektora má skúsenosti s pravidelnou alebo občasnou prácou v nedeľu.

Nie každé z týchto odvetví je však významným v oblasti celkového počtu pracovnej sily. Menej ako polovica ľudí pracujúcich v nedeľu pracuje v troch odvetviach, a to v zdravotníctve, priemysle a obchode. Štvrtinu pracovnej sily tvorí aj doprava, ubytovanie a stravovanie a verejná správa.

Práca v nedeľu nie je nezvyčajná

Okrem zdravotníkov, predavačov a pracovníkov v priemysle pracujú v nedeľu aj osoby pohybujúce sa v poľnohospodárstve. Aj profesie z tejto oblasti majú významný podiel aj na celkovom počte pracujúcich v nedeľu. Viac ako polovicu pracujúcich v nedeľu tvoria stredne kvalifikovaní pracovníci v obchode a službách a strojní operátori. Ďalšiu štvrtinu pozícií spojených s nedeľnou prácou obsadzujú technici a remeselníci.

zdroj: Unsplash/Nejc Sokolic

Zaujímavosťou je, že veľká časť zamestnancov, ktorí do práce chodia aj v nedeľu, je zo strednej vrstvy pracovnej sily aj z hľadiska vzdelania a príjmov. Takmer 80 % ľudí pracujúcich v nedeľu má vyššie sekundárne vzdelanie  a stredne vysoké príjmy. 

Pravdepodobnosť práce cez víkendy

Ako sme už vyššie písali, analýza dokázala, že pravdepodobnosť víkendovej práce je najvyššia pre slobodných a bezdetných mužov a najnižšia u vydatých žien s deťmi bývajúcimi v domácnosti, pri rovnakých ostatných charakteristikách pracovníkov.

zdroj: Unsplash/Mark Stosberg

Víkendová práca je taktiež pravdepodobnejšia na vidieku než v meste. Existencia druhého zamestnania a plného úväzku zvyšujú pravdepodobnosť práce cez víkend, ale pre prácu počas štúdia sa nepotvrdila štatisticky významná zmena pravdepodobnosti. 

Prácu cez víkend neovplyvňuje napríklad dĺžka pracovných skúseností, no najpravdepodobnejšia je v stredne kvalifikovaných manuálnych alebo kancelárskych profesiách. Podľa analýzy je pravdepodobnosť práce cez víkend znížená vysokoškolským vzdelaním. To však neplatí pre ľudí, ktorí dosahujú vyššie príjmy. Práve pri tejto skupine je pravdepodobnosť víkendovej práce omnoho vyššia.

Zdroj: NBS

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech