PREHĽAD: Väčšina Slovenska je čierna. Okres Prešov je „v pekle“, no do čiernej neputuje

  • S novým týždňom sa mení aj rozdelenie slovenských okresov a opatrenia platiace v nich
  • Hoci sú na tom niektoré okresy katastrofálne, nepatria medzi najhoršie na Slovensku
  • Môže za to predovšetkým vysoká zaočkovanosť seniorov
pjimage – 2021-11-07T175614.319
korona.gov.sk
  • S novým týždňom sa mení aj rozdelenie slovenských okresov a opatrenia platiace v nich
  • Hoci sú na tom niektoré okresy katastrofálne, nepatria medzi najhoršie na Slovensku
  • Môže za to predovšetkým vysoká zaočkovanosť seniorov

Od pondelka 8. novembra sa opäť mení rozdelenie okresov. V zelenej farbe nebude počas nasledujúcich 7 dní žiaden okres. V oranžovej farbe budú iba dva, a to Komárno a Šaľa. Do červenej farby sa ponorí okrem Bratislavy I. aj Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Dunajská Streda a Galanta.

Bordových okresov bude tento týždeň 34. Konkrétne ide o okresy Bánovce nad Bebravou, Banská Štiavnica, Dolný Kubín, Gelnica, Hlohovec, Ilava, Košice – okolie, Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Levice, Malacky, Myjava, Nitra, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Prešov, Prievidza, Revúca, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Senec, Senica, Skalica, Trenčín, Trnava, Žarnovica, Žilina, Zlaté Moravce a Zvolen.

Keďže sa pandemická situácia zhoršuje každým dňom, najviac okresov bude v čiernej farbe. Na opatrenia by mali dbať predovšetkým obyvatelia okresov Banská Bystrica, Bardejov, Brezno, Bytča, Čadca, Detva, Humenné, Kežmarok, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Námestovo, Nové Mesto nad Váhom, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Púchov, Rimavská Sobota, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Topoľčany, Trebišov, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou a Žiar nad Hronom.

zdroj: korona.gov.sk

S obedom v reštike sa rozlúč

Keďže je najviac okresov v čiernej farbe, začneme nimi. Je pochopiteľné, že opatrenia v tejto fáze sú najprísnejšie. V čiernych okresoch sa obyvatelia môžu rozlúčiť s otvorenými fitness centrami. Tieto centrá budú zatvorené pre každého bez rozdielu, či je človek kompletne zaočkovaný, alebo nie.

To isté platí aj pre reštaurácie. Tie môžu fungovať v režime okienkového výdaja alebo rozvozu. S posedením v interiéri podniku alebo na terase by si sa teda mal rozlúčiť. V prípade hromadných podujatí opatrenia až také prísne nie sú. Zúčastniť sa ich môžu iba očkovaní a účasť je povolená iba 100 osobám. Podmienkou je, aby vznikol zoznam všetkých účastníkov a aby boli dodržiavané prísne protipandemické opatrenia.

Mali by sa podľa teba opatrenia v čiernych okresoch pre zaočkovaných zjemniť?

V čiernych okresoch sa bohoslužby rušiť nebudú. Aj v čiernych okresoch sa môžu omše organizovať v troch režimoch. V prípade režimu základ je povinné vytvoriť zoznam účastníkov a dodržať, aby kapacita nepresiahla 1 osobu na 25 metrov štvorcových.

V prípade režimu OTP je taktiež povinný zoznam účastníkov a povolená maximálne 1 osoba na 15 metrov štvorcových. Ak sa bohoslužby budú môcť zúčastniť iba plne očkovaní, ich počet nebude môcť byť vyšší ako 100.

Aj v tomto prípade je povinné dodržiavať prísne protipandemické opatrenia a spísať zoznam účastníkov. 

Ak bývaš v čiernom okrese, nezabúdaj na to, že v interiéri a v hromadnej doprave musíš mať na ústach respirátor. Ak si v exteriéri vzdialený od cudzích ľudí menej ako dva metre, aj v tomto prípade musíš mať prekryté horné dýchacie cesty. Či si zvolíš rúško, šál alebo šatku cez nos je len na tebe.

zdroj: Unsplash/jorjoson

V bordových okresoch stále s terasami

Ak je tvoj okres v bordovej farbe, na respirátor by si nemal zabúdať v interiéri a v MHD. Aj v tomto prípade platí, že v exteriéri je povinné rúško, ak si cudzích osôb menej ako dva metre. 

Bordové okresy majú opatrenia o niečo jemnejšie ako tie čierne. V prípade hromadných podujatí sa organizátor môže rozhodnúť, v akom režime sa bude konať. Ak sa rozhodne pre režim základ, môže sa ho zúčastniť nanajvýš 6 účastníkov a musí byť spísaný ich zoznam.

Ak sa organizátor rozhodne pre režim OTP, môže naplniť maximálne 25 % kapacity. Čo však robiť, ak kapacita nie je určiteľná? V tomto prípade sa podujatia smie zúčastniť maximálne 50 osôb.

Najlepšie sú na tom organizátori, ktorí si zvolia režim kompletne zaočkovaní, pretože v tomto prípade nemajú žiaden limit. Zabúdať by však nemali na zoznam účastníkov.

Pozor by si mali dávať aj majitelia reštaurácií, ktorí fungujú v režime základ, pretože otvorený môžu byť iba okienkový predaj. Zároveň môžu jedlo a nápoje rozvážať.

V prípade OTP sú uzatvorené interiéry podniku, no jedlo možno predávať prostredníctvom okienka alebo rozvozu. Zákazníci môžu zároveň využiť terasu, no majitelia by mali brať do úvahy, že medzi stolmi musia byť dvojmetrové rozostupy a minimálne 50 % stien musí byť otvorených.

Ak sa majitelia podnikov rozhodnú obsluhovať iba kompletne zaočkovaných, v exteriéri nemajú žiadne obmedzenia. V interiéri môžu byť pri stole maximálne 4 osoby alebo osoby z jednej domácnosti. Rozostupy medzi stolmi musia mať 2 metre.

Fitness centrá v bordových okresoch budú otvorené iba pre plne zaočkovaných, no v jednej chvíli v nich môže byť maximálne 20 osôb, respektíve 1 osoba na 15 metrov štvorcových. 

zdroj: TASR/Ján Krošlák

Bohoslužby sú povolené vo všetkých režimoch. V režime základ sa musí dbať na to, aby bola na 15 štvorcových metroch iba jedna osoba a v režime OTP môže byť zaplnených maximálne 25 % kapacity. Ak je kapacita neurčiteľná, bohoslužby sa smie zúčastniť iba 50 osôb.

V prípade kompletne zaočkovaných limit určený nie je. Vo všetkých troch režimoch je povinné spísať zoznam účastníkov.

Ani v červených okresoch nezabúdaj na respirátor

V červenej farbe bude od 8. novembra posledných 7 okresov. Práve tieto okresy sa môžu tešiť z uvoľnenejších opatrení. Aj v červených okresoch sa môžu konať hromadné podujatia vo všetkých troch režimoch.

V režime základ sa podujatia môže zúčastniť maximálne 10 osôb, v režime OTP maximálne 150 ľudí. To však platí len v prípade, že kapacita je neurčiteľná, inak platí obsadenie maximálne 25 % kapacity. Ak sa hromadné podujatie koná v režime plne zaočkovaní, kapacita limit nemá. Vo všetkých troch prípadoch je povinné mať zoznam účastníkov.

Podniky v režime základ môžu fungovať len na rozvoze a výdajnom okienku. V režime OTP môžu byť v interiéri pri stole maximálne 4 osoby alebo osoby z jednej domácnosti. Medzi stolmi musí byť dvojmetrový odstup. Na terasách obmedzenia nie sú. To isté platí aj v prípade režimu plne zaočkovaní.

Ani v červených okresoch nemôžu fitness centrá fungovať v režime základ. Povolený je však režim OTP, kedy v priestore môže byť buď 20 osôb, alebo jedna osoba na 15 metrov štvorcových. V tomto režime je taktiež povinné zaobstarať zoznam účastníkov. V režime plne zaočkovaní môžu fitness centrá fungovať bez obmedzení.

zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Ako to bude s bohoslužbami? Tie môžu aj v týchto okresoch fungovať vo všetkých troch režimoch. V režime základ platí maximálne 1 osoba na 15 metrov štvorcových. V režime OTP sa omše môže zúčastniť 25 % celkovej kapacity, respektíve 150 osôb. Ak sa omše budú môcť zúčastniť iba plne zaočkovaní, budú sa môcť konať bez limitu. Vo všetkých troch režimoch je potrebné zaobstarať zoznam účastníkov.

Aj v červenom okrese je povinné v interiéroch nosiť respirátor. Ten si však za rúško môžeš vymeniť v exteriéri, kde je jedno z nich povinné pri vzdialenosti ľudí do 2 metrov. 

Poslední mohykáni

Áno, hovoríme o posledných dvoch okresoch, ktoré ostávajú v oranžovej farbe. Obyvatelia okresov Komárno a Šaľa sa môžu tešiť z najmiernejších opatrení. Rúško musia nosiť v interiéri a na hromadných akciách aj v exteriéri. 

V týchto okresoch sa môžu konať hromadné podujatia, ktoré sú v režime plne zaočkovaní bez limitov. V režime OTP platí, že pokiaľ kapacita nie je určená, vonkajšieho hromadného podujatia sa smie zúčastniť maximálne 1 000 osôb. Interiérového podujatia sa v tomto režime smie zúčastniť maximálne 500 osôb.

Ak je kapacita určená, platí, že v interiéri smie byť 25 % a v exteriéri 50 %. V režime základ musia organizátori zaobstarať zoznam všetkých účastníkov. Zároveň musia dbať na to, že sedenie v interiéri smie byť zaplnené na 25 % a v exteriéri na 50 %.

Maximálne sa podujatí smie zúčastniť 200 ľudí v exteriéri a v interiéri 100. V prípade státia sa tieto čísla trochu skrešú. Na podujatiach, na ktorých sa nesedí sa v interiéri smie zúčastniť 50 osôb a v exteriéri 100.

zdroj: TASR/František Iván

Podniky v oranžových okresoch môžu stále fungovať v režime základ, no otvorené smú byť iba terasy. Na terase môže byť v jednej chvíli maximálne 10 zákazníkov a minimálne 50 % stien musí byť otvorených.

V režimoch OTP a kompletne zaočkovaní nie je žiaden rozdiel. Platí, že pri jednom stole môžu byť nanajvýš 4 ľudia alebo členovia rodiny. Stoly musia byť od seba vzdialené minimálne 2 metre. V exteriéri tieto opatrenia neplatia.

V režime základ môžu v oranžových okresoch fungovať aj fitness centrá. V jednej chvíli v nich môže byť nanajvýš 10 osôb. V režime OTP je limit 20 osôb alebo 1 osoba na 15 metrov štvorcových. Kompletne zaočkovaní môžu vo fitness centrách fungovať bez limitov. V režimoch základ a OTP je potrebné zaobstarať zoznam návštevníkov.

Aj bohoslužby sú na tom najlepšie v oranžových okresoch. V režime kompletne zaočkovaní sa bohoslužby smú konať bez limitov. V režime OTP platí, že pokiaľ nie je určená kapacita, v exteriéri môže byť v jednej chvíli až 1 000 osôb a v interiéri 500.

Ak je kapacita určená, interiér môže byť zaplnený na 25 % a exteriér na 50 %. V režime základ platí, že v interiéri môže byť sedenie zaplnené na 25 % a v exteriéri na 50 % celkovej kapacity. V tomto režime sa omše môže zúčastniť nanajvýš 200 osôb v exteriéri a 100 v interiéri (v prípade sedenia). V prípade státia je maximum nastavené na 100 v exteriéri a 50 v interiéri.

Bude sa sprísňovať?

Hoci sú opatrenia dosť prísne aj v tejto chvíli, hrozí, že čoskoro budú ešte prísnejšie. Ako informuje agentúra SITA, členovia konzília odborníkov 5. novembra požiadali zodpovedných, aby bezodkladne prijali účinné opatrenia, ktoré povedú k záchrane ľudských životov a k zachovaniu funkčného zdravotného systému.

V prvom rade odborníci žiadajú, aby zodpovední opatreniami obmedzili pohyb nezaočkovaných ľudí v čiernych okresoch. Tiež žiadajú, aby sa v červených okresoch na vstup do zamestnania vyžadoval COVID pas, teda doklad o zaočkovaní, prekonaní ochorenia COVID-19 či o negatívnom teste na prítomnosť koronavírusovej infekcie.

„Dôrazne odporúčame home-office všetkým ľuďom, ktorí môžu takto fungovať,” uviedla odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre primárnu pediatriu Elena Prokopová.

zdroj: Unsplash/pato_abyss

Ďalej žiadajú, aby sa v bordových a čiernych okresoch krátkodobo na týždeň či dva, tam kde je to potrebné, prerušila prezenčná výučba na školách.

Chcú tiež obmedziť otvorenie prevádzok do 22. hodiny v bordových a čiernych okresoch a od ľudí vyžadujú, aby dodržali zákaz konania spoločenských udalostí v čiernych okresoch.

V snahe zvýšiť celkovú zaočkovanosť odporúčajú preplácať zvýhodnenú dávku počas práceneschopnosti z dôvodu ochorenia na COVID-19 iba zaočkovaným osobám.

Chcú tiež, aby zodpovedné osoby zvážili povinné očkovanie niektorých skupín obyvateľov tak, ako to robia v niektorých iných štátoch Európskej únie.

Na odporúčania konzília zareagoval aj premiér Eduard Heger. Podľa jeho hovorkyne Ľubice Janíkovej predseda vlády SR zvažuje viaceré riešenia, ktoré v piatok navrhovali odborníci.

„Ministrov niekoľkých rezortov zároveň požiadal aj o odborné stanoviská k týmto návrhom a premiér sa k téme vyjadrí na budúci týždeň,” dodala Janíková.

Celé zle!

7. novembra pribudlo v okrese Prešov 492 nových prípadov, čo je najviac pozitívnych zo všetkých okresov. Incidencia v okrese Prešov je na úrovni 1 096 a najhoršie na tom je aj Prešovský kraj celkovo. Incidencia Prešovského kraja je 858, čo je najviac spomedzi všetkých krajov. 

Analytici z Dát bez pátosu Prešovský kraj spolu s Košickým krajom označili za „celé zle“. Poukazujú na skutočnosť, že v týchto krajoch žije dokopy 1,6 milióna celkového obyvateľstva Slovenska. Dodávajú, že tieto kraje sú dnes peklom.

„V týchto krajoch je počet hospitalizovaných 9 % v Košickom a cez 7 % v Prešovskom kraji. Teoreticky, ale čisto teoreticky, ak by mali % ako juhozápad Slovenska, tak by mali o 700 hospitalizovaných v Delte menej. Namiesto 2450 by to bolo 1750,“ vysvetľujú analytici.

Práve v Prešovskom kraji pribudlo od 1. augusta do 27. októbra až 18 683 nových prípadov, čo je najviac spomedzi všetkých krajov. 

Prečo je teda okres Prešov bordový a nie čierny? Odpoveď je jednoduchá. Môžu za to seniori. V prípade, že sa dosiahne 65 % zaočkovanosť osôb nad 50 rokov, okres získa žolíka a stupeň rizikovosti v ňom sa zníži o jeden stupeň smerom nadol.

Ako uvádza Korzár, ku 25. októbru mal okres Prešov túto zaočkovanosť na úrovni 65,03 percenta, vďaka čomu ostáva v bordovej farbe. 

Zdroje: Korona.gov.sk, SITA, SME, Korzár

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá