PREHĽAD: Z tretieho piliera benefituje už milión Slovákov. Oplatí sa im viac ako druhý pilier

  • Tretí pilier sa oplatí čoraz viac
  • Benefituje z neho už milión užívateľov
šetrenie, peniaze, šťastná žena
Archív Canva
  • Tretí pilier sa oplatí čoraz viac
  • Benefituje z neho už milión užívateľov

Majetok dôchodkového doplnkového sporenia už na Slovensku presahuje 3,7 miliardy eur a benefituje z neho viac ako milión ľudí. Čoraz viac zamestnancov aj firiem má záujem o tretí pilier, ktorý prináša významné výhody najmä pracovníkom vo veku od 25 do 40 rokov. 

Tretí pilier je výsledkom dôchodkovej reformy a je obľúbenejší ako druhý pilier, pretože je pre užívateľov omnoho výhodnejší. Dlhodobo unikal pred zásahmi vlády, pretože je úplne dobrovoľný a úspory sa tak užívateľom tretieho piliera mohli „kopiť“ na účte.

Tretí pilier sa stále vyplatí

Martin Višňovský, prezident ADDS, pre TASR uvádza, že ľudia na Slovensku si čoraz viac uvedomujú dôležitosť vlastného prístupu k zabezpečeniu budúcnosti. „Ľudia na Slovensku si čoraz intenzívnejšie uvedomujú, že výšku budúceho dôchodku a komfort v starobe majú vo vlastných rukách. K svojmu životu pristupujú zodpovedne aj tým, že si sporia v treťom pilieri.“

Počet účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia rastie rýchlym tempom. V posledných piatich rokoch pribudlo 200-tisíc nových účastníkov, čo predstavuje takmer štvrtinu všetkých účastníkov. V roku 2024 pribúdajú mesačne v priemere osemtisíc až deväťtisíc nových zmlúv.

Systém doplnkového dôchodkového sporenia je stabilný už 28 rokov. Viac ako 38-tisíc účastníkov už poberá dôchodkové dávky a od roku 2006 boli vyplatené takmer dve miliardy eur. V porovnaní s rokom 2018, keď objem majetku dosahoval dve miliardy eur, sa hodnota úspor zvýšila o 85 percent.

Účastníci môžu očakávať ročné výnosy okolo 3 %. Postupné znižovanie odplaty za správu majetku v príspevkových fondoch na maximálne 1,05 % z priemernej čistej hodnoty majetku vo fonde v roku 2024 tiež teší sporiteľov.

Druhý pilier viac škodí, než pomáha

Významnú rolu v treťom pilieri zohrávajú aj zamestnávatelia. Príspevky od zamestnávateľov na doplnkové dôchodkové sporenie neustále rastú. Viac ako tri štvrtiny účastníkov dostávajú príspevky od svojich zamestnávateľov, pričom priemerný mesačný príspevok dosahuje 63 eur, čo je viac ako príspevok do druhého piliera z priemernej mzdy.

Tretí pilier, ktorý vznikol spolu s druhým pilierom pri dôchodkovej reforme, má v súčasnosti väčší význam pre budúcnosť dôchodkového systému na Slovensku. Dlhodobá stabilita, výhody sporenia, príspevky od zamestnávateľov a daňové a odvodové úľavy posilňujú tretí pilier. Dá sa povedať, že z tretieho piliera sa tak stal dôležitý nástroj pre zabezpečenie výhodného dôchodku. 

Trinásty dôchodok s výškou cez 300 eur

Poberatelia dôchodkových dávok dostanú v decembri nový, plnohodnotný 13. dôchodok vo vyššej sume než v minulosti. Jeho výška bude závisieť od druhu dôchodku, pričom minimálna garantovaná suma je 300 eur. Starobní dôchodcovia dostanú 606,30 eura.

Tento dôchodok bude Sociálna poisťovňa vyplácať automaticky spolu s decembrovým dôchodkom, o čom informoval hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Sumy 13. dôchodku budú predstavovať priemerné mesačné sumy jednotlivých druhov dôchodkov za rok 2023. Ak priemerná suma daného dôchodku bude nižšia ako 300 eur, výška 13. dôchodku bude 300 eur.

Nárok na 13. dôchodok budú mať tí, ktorí majú v decembri nárok na starobný, predčasný starobný, invalidný, vdovský, vdovecký, sirotský alebo sociálny dôchodok. Pri súbehu nárokov na viacero 13. dôchodkov sa vyplatí len ten najvyšší.

Ďalšie dôchodkové príjmy, ako dôchodok z cudziny alebo zo starobného dôchodkového sporenia, nebudú pri určovaní sumy 13. dôchodku zohľadnené.

Zdroje: TASR, Peniaze.sk

Najnovšie videá

Trendové videá