Prie­kop­ník Bit­co­inu sa nechal zmra­ziť!

Peter Kováč / 31. augusta 2014 / Business

Kry­o­ni­ka znie ako sci-fi a do urči­tej mie­ry je, napriek tomu si nie­kto­rí mys­lia, že im zmra­ze­nie pomô­že. Dúfa­jú, že sa pre­bu­dia v budúc­nos­ti, kde budú obja­ve­né lie­ky na dnes nelie­či­teľ­né cho­ro­by a nové lie­čeb­né postu­py na zra­ne­nia. Je v tom ale háčik. Zmra­ziť sa nemô­že­te nechať, kým ste naži­ve, to by bolo pova­žo­va­né za vraž­du. Aspoň to pla­tí v USA.

Ráno 28. augusta zomrel Hal Finney, jeden z pionierov meny Bitcoin, okolo ktorej je v posledných mesiacoch docela rušno aj kvôli jej volatilite. V veku 58 rokov dostal amyotrofickú laterálnu sklerózu - to je mimochodom choroba, kvôli ktorej sa ľudia v posledných týždňoch polievajú vedrom ľadovej vody. Bojoval s ňou od roku 2009, no nakoniec sa rozhodol byť zmrazený.

Svoje Bitcoiny utratil za uloženie do kryonického spánku. Po prevoze do zariadenia Alcor Life Extension Foundation z neho vyčerpali telesné tekutiny, ktoré nahradili tekutinou s názvom M22. Tá má zabrániť v tvorbe kryštálov počas procesu zmrazenia (na -196 ° C). Po zmrazení sa jeho telo uloží do trojmetrového tanku naplneného 450 litrami tekutého dusíka.

V tomto stave by aspoň teoreticky telo malo vydržať, bez toho aby starlo. Finney sa preslávil svojou prácou na zabezpečovacích programoch. Bol jedným z prvých ľudí, ktorí písali PGP pre šifrovanú e-mailovú komunikáciu. V roku 2008 si začal vymieňať správy s Nakamotom, zakladateľom Bitcoinu. Potom mu pomáhal s vývojom a testovaním. Čo myslíte, vráti sa niekedy v budúcnosti? :)

Pridať komentár (0)