Primátor Nitry Hattas: Všade vidíte partie deciek pod vplyvom alkoholu. Riešenie k nám prichádza z Islandu (KOMENTÁR)

pjimage (18)
TASR/Henrich Mišovič, Ilustračný obrázok: Unsplash/Elevate

Autor je poslanec národnej rady za klub SaS a primátor Nitry.

Je piatok večer a idete centrom mesta, všade vidíte partie mladých ľudí či deciek, ktoré sú značne pod vplyvom alkoholu.

Častý jav, keď zrovna nie je lockdown, hlavne vo väčších mestách na Slovensku, ale aj vo svete.

Na Islande si povedali, že s tým niečo spravia, a tak pred 20 rokmi spustili svoj vlastný unikátny projekt, dnes známy pod menom Planet Youth s pozoruhodnými výsledkami.

Malý zázrak

Projekt Planet Youth je islandský model zameraný na prevenciu skorého užívania drog, alkoholu a ďalších návykových látok u mládeže. Je považovaný za najlepší dlhodobý projekt svojho druhu na svete.

Island patril na konci 90. rokov ku krajinám s najvyšším počtom adolescentov užívajúcich návykové látky ako alkohol, cigarety alebo marihuana. Za 20 rokov sa im podaril malý zázrak.

Percento mladých užívateľov návykových látok zredukovali z 30 na 6 percent a dnes patria v tejto oblasti medzi najlepších na svete. Nitra sa stáva v rámci Slovenska pomaly, ale iste premiantom v prinášaní moderných riešení a chceme byť na čele aj v tejto oblasti.

Asi každému rodičovi záleží na tom, v akom prostredí vyrastá jeho dieťa. Planet Youth je príležitosť, ako nastoliť nový trend v budovaní komunít a podmienok pre zmysluplné trávenie voľného času mládeže.

Jedinečnosť islandského modelu

Väčšina rôznych metód a projektov v oblasti prevencie užívania návykových látok je zameraná priamo na samotného potenciálneho užívateľa. Buď ho nabádajú k rozumnému rozhodnutiu, alebo poučujú, strašia či trestajú. Spoliehajú sa pritom na jeho vlastné rozhodnutia, emócie či vôľu.

A tu je kameň úrazu a neúspechu. Ako hovorí môj viceprimátor a iniciátor myšlienky zavedenia islandského modelu v Nitre Miloslav Špoták: „Mladý človek vo veku puberty má tendenciu robiť tie najšialenejšie až najnebezpečnejšie veci.“ 

Na Islande vyskúšali zamerať sa nie priamo na mladého človeka, ale na najbližšie prostredie, v ktorom vyrastá, a rizikové faktory tohto prostredia. Tie, ak sa prenastavia, môžu sa zmeniť na ochranné faktory.

Znie to úplne triviálne. Všetci predsa vedia, že najviac deti ovplyvňuje rodina, škola, ulica, rovesníci, spoluhráči zo športových či iných klubov. Cestou k úspechu je spolupráca, vzájomná komunikácia, poznanie, vzťahy.

Prostriedkom je napríklad vytvorenie miestnej školskej a susedskej komunity a začleňovanie aktérov do jej činnosti. V nej sa rodičia podieľajú na aktivitách školy, majú spoločné voľnočasové aktivity so svojimi deťmi, poznajú ich rovesníkov, spolužiakov a ich rodičov. Jedným z nástrojov je teda vytvoriť podmienky pre oveľa väčšie trávenie času so svojim deťmi.

Prepájanie generácií a komunít

Prínosom islandského modelu nie je len účinnejšia prevencia užívania návykových látok, ale celková zmena spôsobu životu v rodinách, komunitách, na školách.

Vyžaduje investície do športovej, kultúrnej a celkovo voľnočasovej infraštruktúry, ale podstatný je hlavne spôsob ich užívania. Dnes môžeme postaviť napríklad multifunkčné ihrisko na sídliskách Klokočina či Chrenová, ale keď sa na ňom bude mládež po nociach opíjať, ťažko oceníme jeho prínos.

Dôraz je kladený na spoločný čas rodičov s deťmi, prepojenie všetkých generácií a celých miestnych komunít.

Práve Nitra je prvá slovenská samospráva, ktorá zavedie islandský model do praxe. Súčasťou projektu Planet Youth je aj priama spolupráca s islandskými odborníkmi.

Text nie je autorským článkom Startitup. Vyjadruje názory autora, ktoré nereprezentujú názory redakcie.

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá