Prvá stredná škola na Slovensku zavádza hodinu streľby zo zbrane. Rezort si chce vychovať nových vojakov

  • Stredná odborná škola agrotechnickej J. A. Gagarina otvorila nový štúdijný odbor „Ochrana osôb a majetku“
  • Ten je výsledkom spolupráce medzi rezortom obrany a miestnou strednou odbornou školou
ikos
mosr.sk
  • Stredná odborná škola agrotechnickej J. A. Gagarina otvorila nový štúdijný odbor „Ochrana osôb a majetku“
  • Ten je výsledkom spolupráce medzi rezortom obrany a miestnou strednou odbornou školou

Nový odbor by mal absolventov pripraviť na uplatnenie sa v Ozbrojených silách SR a ďalších bezpečnostných zložkách. Informovalo MOSR.

 „V súčasnosti na Slovensku absentuje stredná vojenská škola, a preto ma veľmi teší, že aj vďaka tejto úspešnej spolupráci môže dnes 59 študentov začať štúdium v takomto odbore, ktorý vytvorí predpoklad pre vstup do ozbrojených síl, alebo iných bezpečnostných zložiek,“ informoval minister obrany Peter Gajdoš.

zdroj: mosr.sk

 „Štúdium začne špeciálnou bezpečnostnou a špeciálnou športovou prípravou. Jeho absolventi budú ovládať napríklad aj základy kriminalistiky, bezpečnostného práva, teda odborných predmetov, ktoré súvisia s ochranou osôb a majetku,“ vysvetlila riaditeľka strednej odbornej školy v Bernolákove Katarína Kubišová.

Nový odbor Ochrana osôb a majetku má žiakov napríklad naučiť sebaobranu, základné bojové zručnosti, prvú pomoc, či poradovú a špeciálnu bezpečnostnú prípravu.

Okrem toho sa počas štúdia zamerajú na oblasť ekonomiky, práva, kriminalistiky, kynológie, psychológie a sociálnej komunikácie. Odborná prax bude realizovaná v reálnych alebo simulovaných podmienkach, pričom škola má k dispozícii aj vlastnú strelnicu, kde môžu získať zručnosti v rámci streleckej prípravy.

zdroj: MOSR

Študenti tohto štvorročného odboru majú mať po absolvovaní maturity predpoklady pre ďalšie štúdium na Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, alebo pre kariéru v Ozbrojených silách SR. Po splnení stanovených kritérií pre vstup do OS SR sa tak budú môcť uplatniť napríklad aj vo funkciách Vojenskej polície, na rôznych pozíciách v rámci pozemných síl, alebo na niektorých funkciách v logistike.

Ministerstvo zúfalo hľadá nových vojakov, láka ich na plat vyšší o niekoľko stoviek eur

Slo­ven­ské ozb­ro­jené sily sú na­pl­nené len na 74 %, čo je naj­me­nej od vzniku pro­fe­si­onál­nej ar­mády. Mi­nis­ter chce no­vých vo­ja­kov na­lá­kať aj na zvy­šo­va­nie pla­tov.

Doposiaľ mal vo­jak 2. stupňa s vý­ko­nom služby do jed­ného roka mzdu 707,50 eur. Od  ja­nu­ára 2019 to je po 10-per­cent­nej va­lo­ri­zá­cii 778,25 eur. Po za­pra­co­vaní pri­pra­vo­va­ných zmien by si mali vojaci dodatočne na účet pripísať o pri­bližne 300 eur viac.

V prí­pade pr­vej dôs­toj­níc­kej hod­nosti – po­ru­čík, to doposiaľ bolo 1073 eur, po va­lo­ri­zá­cii a na­vý­šení plat po­ru­číka za­čí­nať na sume 1 575 eur. Priemerný hrubý mesačný plat hasiča je podľa portálu Platy.sk 1 039 eur. Colník si zarobí 1 057 eur v hrubom.

Zdroj: MOSR, Platy.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech