Riziko zápalu srdcového svalu po očkovaní vakcínou od Pfizeru je nízke. Postihuje mladých mužov

  • Príznaky boli pozorované tri až päť dní po podaní druhej dávky
  • Prínosy očkovania však stále prevažujú nad rizikami
Ilustračný obrázok
Ilustračný obrázok, tasr/AP Photo/Darko Vojinovic, unsplash/ Dollar Gill
  • Príznaky boli pozorované tri až päť dní po podaní druhej dávky
  • Prínosy očkovania však stále prevažujú nad rizikami

Dve veľké štúdie z Izraela dokázali, že riziko vzniku zápalu srdcového svalu po očkovaní vakcínou od spoločností Pfizer – BioNTech je veľmi nízke.

3 až 5 dní po druhej dávke

Štúdie tiež naznačujú, že dospievajúci chlapci a mladí muži sú v súvislosti s rozvojom ochorenia, známeho ako myokarditída, najviac ohrozenou skupinou. Aj v prípade tejto skupiny má však veľká väčšina prípadov mierny priebeh a ľudia sa zotavujú rýchlo.

Ako sme uviedli vyššie, spomínaný vedľajší účinok sa prejavil najmä u mladých mužov, pričom boli príznaky pozorované tri až päť dní po druhej dávke. Vo väčšine prípadov išlo o ľudí vo vekovej skupine 16 – 29 rokov.

Očkovanie
zdroj: TASR/AP Photo/Matt Rourke

Prínosy očkovania prevažujú nad rizikami

V prvej štúdii, ktorej súčasťou bolo viac ako 5 miliónov ľudí zaočkovaných vakcínou Pfizer – BioNTech, sa u 136 vyvinula myokarditída.

V prípade druhej štúdie, ktorej sa zúčastnilo viac ako 2,5 milióna ľudí, identifikovali iba 54 prípadov myokarditídy. Išlo o 51 mužov a 3 ženy, informuje Times of Israel. Je nutné uviesť, že do štúdie nebola zahrnutá tretia posilňovacia dávka vakcíny od spoločností Pfizer – BioNTech, ktorú Izrael začal podávať v lete.

V súvislosti so symptómami sa najčastejšie objavovala bolesť na hrudníku, horúčky a dýchavičnosť. Viac ako tri štvrtiny prípadov boli ľahkými, čo znamená, že pacienti síce mali príznaky, ale ich srdcová činnosť bola normálna.

V prípade ďalších 22 % osôb s príznakmi bola pri kardiologických testoch zaznamenaná určitá odchýlka.

Očkovanie
zdroj: tasr/AP Photo/Michel Euler

V minulosti bol zaznamenaný jeden závažný prípad srdcovej dysfunkcie, no pacient sa po liečbe úplne zotavil. „Jedna osoba s anamnézou srdcových problémov zomrela, no presná príčina smrti nebola známa,“ informuje NBC news.

Odborníci uvádzajú, že nové štúdie jasne dokazujú, že prínosy očkovania proti COVID-19 prevažujú nad rizikami vzniku myokarditídy, uvádza portál Nature.

Zdroje: The Times Of Israel, NBC news, nature.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK