SAPIE vyslovuje nedôveru súčasnému vedeniu SBA

  • Slovenská aliancia pre internetovú ekonomiku (SAPIE) je vážne znepojená skutočnosťou, že Slovak Business Agency (SBA) – napriek verejnému vyhláseniu a prísľubu – neumožnila verejnosti ani odborníkom prístup k dokumentom a faktúram konferencie TechMatch Global Bratislava, ktorá sa uskutočnila 12-16. októbra 2015.
image_1447410726.png
  • Slovenská aliancia pre internetovú ekonomiku (SAPIE) je vážne znepojená skutočnosťou, že Slovak Business Agency (SBA) – napriek verejnému vyhláseniu a prísľubu – neumožnila verejnosti ani odborníkom prístup k dokumentom a faktúram konferencie TechMatch Global Bratislava, ktorá sa uskutočnila 12-16. októbra 2015.

 

Neochota či neschopnosť SBA transparentne informovať o spôsobe jej verejného obstarávania znižuje dôveru odbornej verejnosti smerom k vedeniu organizácie. Táto skutočnosť je o to alarmujúcejšia, že nejde o prvý prípad nejasného či neefektívneho použitia verejných zdrojov projektov SBA. SAPIE je tiež znepokojená informáciami o pripravovaných SBA projektoch Národného podnikateľského centra či mediálnej kampane na podporu internetovej ekonomiky.

 

Prísľub šéfa SBA Branislava Šafárika o zverejnení všetkých dokumentov

 

Členovia SAPIE a signatári tejto výzvy sú presvedčení, že pre rozvoj inovačného ekosystému na Slovensku je potrebná úzka spolupráca súkromného a verejného sektora. Keďže súčasné vedenie SBA stratilo dôveru dolupodpísaných kľučových predstaviteľov inovatívneho súkromného sektora, žiadame kompetentných zástupcov vlády o spoluprácu a vyvodenie zodpovednosti voči súčasnému vedeniu SBA. 

 

   

 

V pripade pozitívnej zmeny vedenia SBA, ponúka SAPIE expertízu a skúsenosti svojich členov pri príprave dlhodobej koncepcie podpory inovatívnej ekonomiky na Slovensku.

 

 

zdroj: sapie.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech