Šéfo­via fran­cúz­ske­ho Ube­ru zadr­ža­ní polí­ci­ou!

Rišo Néveri / 29. júna 2015 / Business

Výkon­ný ria­di­teľ fran­cúz­skej poboč­ky Ube­ru Thi­baud Simp­hal a gene­rál­ny mana­žér Pier­re-Dimit­ri Gore-Coty boli dnes v Parí­ži zadr­ža­ní z nele­gál­nej čin­nos­ti. Polí­cia zača­la Uber vyšet­ro­vať už v novem­bri minu­lé­ho roku ako nele­gál­nu taxi­kár­sku spo­loč­nosť.

 

Obaja manažéri boli obvinení z iných nelegálnych aktivít. Poprvé: Uber vedie podľa polície nelegálnu taxikársku spoločnosť – obvinenie, s ktorým bojuje v mnohých krajinách. V roku 2010 si kvôli obvineniu od amerických taxikárskych spoločností museli zmeniť meno z UberCab na Uber, aby nedochádzalo k nedorozumeniam zo strany zákazníka.

 

Čo sa týka druhého obvinenia, francúzska pobočka spoločnosti vraj zatajuje digitálne dokumenty, čo polícii zrejme zabránilo v ich zisku, keď v marci vtrhli na pobočku. Zadržanie riaditeľa a generálneho manažéra sa však nespája s protestmi z minulého týždňa, ktoré malo za cieľ strhnúť službu UberPOP – najlacnejšiu službu spoločnosti, umožňujúcu stať sa „taxikárom” každému, aj bez licencie. Je však pravdepodobné, že práve kvôli protestom sa polícia rozhodla vyšetrovanie popohnať.

Mnoho taxikárov považovalo UberPOP za nespravodlivú konkurenciu, čo viedlo k jej zákazu v Brüsseli, Holandsku a nakoniec aj Francúzsku. Používateľom aplikácie to však obzvlásť neprekážalo, stál za nimi sám gigant Uber. Polícia trestala používanie aplikácie pokutou, ktorú však gigant šoférom preplatil. Uber sa nevzdával, sprístupnil službu vo viacerých francúzskych mestách a práve v tom momente začali protesty.

Protestujúci vyžadovali jednoznačný zákaz služby UberPOP a vláda ich vypočula. Až 200 policajtov navyše dostalo za úlohu šoférov služby zastavovať a pokutovať. Vláda im dokonca pohrozila odobraním vozidla, čo sa však zatiaľ nepotvrdilo. Pravda je, že kým neexistuje súdny príkaz, vláda nemôže vážnejšie zakročiť. Thibaud Simphal sa minulý týždeň vyjadril, že pokiaľ im to súd nezakáže, UberPOP nevypnú, čo sa potvrdilo, pretože v službe si stále objednáte šoféra.

Zdroje: techcrunch.com, venturevillage.eu/, reuters.com/

Pridať komentár (0)