Siri už aj off­li­ne?

Šandi / 9. apríla 2014 / Business

Spo­loč­nosť App­le potvr­di­la akvi­zí­ciu ďal­šej z radu men­ší­ch spo­loč­nos­tí — na tom by už ani nebo­lo nič prek­va­pu­jú­ce. Ten­tok­rát ale ide o spo­loč­nosť Novau­ris, kto­rá sa špe­cia­li­zu­je na roz­poz­ná­va­nie reči a sto­jí v poza­dí mno­hý­ch tech­no­ló­gií a paten­tov pou­ži­tý­ch prá­ve v asis­tent­ke Siri.

 

Experti, ktorí vymysleli technológiu Novauris, už pracujú vo firme Apple a snažia sa zlepšiť jeho asistentku Siri. Nikto však presne nevie, na čom pracujú. Jednou zo silných stránok Novauris-u sú veľké lokálne uznávania, a preto sa tiež nespolieha na vzdialené servery. Je teda možné, že Apple chce Siri dotiahnuť do takého štádia, kedy nebudete potrebovať internetové pripojenie, a to na akomkoľvek zariadení.

Apple pravdepodobne chce, aby ste napríklad aj v aute mali svoju asistentku Siri vždy po ruke. Nie je tiež vylúčené, že pôjde len o integrovanie offline Siri do auta. Čo dáva možno väčší význam ako integrovanie offline Siri do všetkých aktuálnych zariadení.

O tom, že sa Apple o posun svojej populárnej technológie do nových rozmerov už nejaký ten čas naozaj usiluje, hovorí aj spolupráca s ďalším partnerom v podobe spoločnosti Nuance. Tá už technológiu offline rozpoznávania podporuje, avšak Apple nie je schopný implementovať ju do svojho operačného systému. Ako bude situácia ohľadom akvizície Novauris vyzerať v budúcnosti, a či sa naozaj dočkáme lokálne fungujúcej Siri, môžeme v tejto chvíli len špekulovať.

 

Tak ako tak je táto správa zaujímavá už len z pohľadu konkurenčného riešenia spoločnosti Microsoft. Tá o svojej asistentke Cortana dáva naozaj hlasno vedieť a Apple samozrejme nechce zostať pozadu.

Zdroj: theverge, cnews

Pridať komentár (0)