Sku­pi­na Ano­ny­mous vyhlá­si­la voj­nu Islam­ské­mu štá­tu

Rišo Néveri / 16. novembra 2015 / Tools a produktivita

Ano­ny­mous sú dob­re zná­mi prá­ve tým, že sa nebo­ja vyjad­riť svoj názor a konať. Hac­ker­ská sku­pi­na rea­gu­je ten­tok­rát na úto­ky Islam­ské­ho štá­tu a vyhla­su­je voj­nu.

 

 

Skupina uverejnila video, v ktorom oznamuje najväčšiu operáciu vo svojej histórii. Vyzývajú Daesh(Islamský štát) aby sa pripravili na kybernetickú vojnu a útoky z celého sveta. K Anonymous sa pridalo aj ďalšie hnutie hackerov - BinarySec. Ich cieľom je vymazať všetok teroristický obsah na internete. Chcú tak skomplikovať fungovanie teroristov z hnutia Daesh a spomaliť alebo zabrániť online náboru nových členov. Jedným zo spôsobov, ako chcú skupiny bojovať, je vyhľadávanie stránok s teroristickou propagandou a narušenie ich prevádzky.

 

Skupina reagovala podobne aj po útokoch na redakciu CharlieHebdo. Po útoku uverejnili tisícky mien používateľov sociálnych sietí, ktorí sympatizovali s Islamským štátom a mienia tak konať aj teraz. Anonymous jednoducho terorizmus neodpúšťa. Všetok teroristický obsah sa im zrejme odstrániť nepodarí, ale takéto cieľe schvaľujeme.

 

Video je po francúzsky, použi preklad tituliek.  

Zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)