Slováci pri kúpe diaľničnej známky opakujú rovnaké chyby. Pri jej „vrátení“ treba dodržať presný postup

  • Keď nájdeš nesprávne údaje pri tvojej diaľničnej známke, musíš ich ihneď upraviť
  • Toto je prehľad, ako na to
eznamka, diaľnica
Diaľničná známka - eznamka, diaľnica TASR/Štefan Puškáš, Michal Svítok
  • Keď nájdeš nesprávne údaje pri tvojej diaľničnej známke, musíš ich ihneď upraviť
  • Toto je prehľad, ako na to

„Podarilo“ sa ti niekedy kúpiť si diaľničnú známku na „iné“ EČV či si sa v objednávke nechtiac pomýlil o písmenko alebo číslo a nevedel si, čo s tým ďalej?

Prinášame ti kompletný prehľad, čo robiť v prípade, ak chceš upraviť údaje zaznamenané pri kúpe diaľničnej známky.

Ako uvádza portál Autoviny.sk, podľa platných obchodných pravidiel nesie zákazník zodpovednosť za presnosť informácií uvádzaných pri zakúpení diaľničnej známky. No v prípade, že nájdeš nesprávnosti alebo nekompletné údaje v registri vozidla, máš dokonca povinnosť tieto chyby čo najskôr, a to najneskôr do 15 minút po ich zaznamenaní, identifikovať a nahlásiť.

Keď potrebuješ upraviť dané údaje, je potrebné, aby si vyplnil „žiadosť o opravu údajov vozidla v evidencii úhrad diaľničných známok“. K vyplnenému formuláru s uvedeným názvom musíš doložiť fotokópiu Osvedčenia o evidencii vozidla a fotokópiu Potvrdenia o úhrade diaľničnej známky.

Podnet podáš buď osobne, na mieste, kde si diaľničnú známku zaplatil, ale aj prostredníctvom internetového portálu www.eznamka.sk v sekcii „žiadosti, podnety, reklamácie“.

V prípade, že je tvoja žiadosť oprávnená, uskutoční sa korekcia údajov a obdržíš Potvrdenie o zmene informácií diaľničnej známky vo formáte PDF, ktoré ti bude zaslané na tvoju emailovú adresu.

Žiadosť o zmeny údajov v evidencii úhrady diaľničnej známky

O zmenu údajov môžeš požiadať vtedy, ak ide o zmenu evidenčného čísla a/alebo krajiny registrácie vozidla. Znamená to teda, že sa nesmie meniť samotné vozidlo, ani typ či platnosť diaľničnej známky. Ak si raz zakúpiš ročnú známku, na mesačnú ju už nezmeníš.

O zmenu môžeš požiadať v týchto prípadoch:

  • Prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel SR,
  • výmena tabule s evidenčným číslom (strata, odcudzenie, výmena EČV).

Žiadosť musí obsahovať nasledujúce údaje:

  • Najskôr vyplníš formulár – „Žiadosť o zmenu údajov vozidla v evidencii úhrady diaľničných známostí“. 

Následne je potrebné doložiť:

  • Fotokópiu pôvodného „Osvedčenia o evidencii vozidla“,
  • fotokópiu nového „Osvedčenia o evidencii vozidla“,
  • fotokópiu „Potvrdenia o úhrade diaľničnej známky“.

Ak dôjde k zmene zo slovenského EČV vozidla, je potrebné doložiť aj „fotokópiu kompletne vyplneného a podpísaného písomného súhlasu pôvodného prevádzkovateľa vozidla so zmenou v evidencii úhrad diaľničných známok“.

Jednodňová diaľničná známka

Motoristi budú môcť využívať aj jednodňovú diaľničnú známku. Túto novinku navrhuje Ministerstvo dopravy SR v novele zákona o diaľničnej známke s účinnosťou od 1. júla 2024. Diaľničná známka s jednodňovou platnosťou bude platiť do 24:00 určeného dňa. Navrhovaná cena tejto známky je 5,40 eura.

Novelu schválila vláda 20. marca s tým, že súčasná ročná diaľničná známka skončí, dôvodom je, že už nemá popri 365-dňovej diaľničnej známke svoje opodstatnenie. Diaľničná známka s ročnou platnosťou uhradená na kalendárny rok 2024 bude platná do 31. januára 2025. Naďalej zostanú zachované diaľničné známky s 30-dňovou a 10-dňovou platnosťou.

Novela čiastočne prevezme smernicu Európskeho parlamentu a Rady EÚ z 24. februára 2022, pokiaľ ide o poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry vozidlami. Cieľom návrhu sú popri zavedení možnosti úhrady jednodňovej diaľničnej známky aj úpravy v zákone o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií.

Napríklad za priestupok bude pokuta vo výške stopäťdesiatnásobku neuhradeného mýta, najviac však do výšky 1 050 eur. V blokovom konaní bude vo výške stonásobku neuhradeného mýta, pričom výsledná suma sa zaokrúhli na celú sumu v eurách deliteľnú piatimi, najviac do výšky 700 eur. Ak nie je možné určiť výšku neuhradeného mýta, uloží sa pokuta vo výške 700 eur. Za správny delikt sa uloží pokuta vo výške od 1 050 eur do 10 000 eur.

Zdroje: autoviny.sk, SITA

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá