iad1
iad2

Slovákom zarábajú milióny. Miliardová spoločnosť z Bratislavy navýšila majetok vo fondoch o viac než 76 miliónov eur za rok

Starať sa o svoje peniaze je znovu trendom – a to najmä kvôli korone. Práve počas nej vyplávali na povrch neupratané rozpočty rodín a jednotlivcov, ktorí nemysleli na možnú krízu v budúcnosti. Na situáciu hneď zareagovali banky, ktoré začali promovať investičné produkty ich správcovských spoločností.

Nie každá správcovská spoločnosť je však napojená na banku – na Slovensku napríklad pôsobí IAD Investments, ktorá spravuje aktíva v astronomickej hodnote 1,15 miliardy eur a keďže ide o najstaršiu slovenskú správcovskú spoločnosť, jej príbeh je viac než fascinujúci.

Prví slovenskí investori

Správcovská spoločnosť v priebehu rokov vystriedala viacero názvov – Agroinvest investičná spoločnosť alebo Investičná a Dôchodková spoločnosť a na skrátený názov IAD Investments prešli v roku 2008. Na prvý pohľad je IAD klasickou správcovskou spoločnosťou – spravuje podielové fondy, sporiace programy či individuálne aktíva.

Za roky si vybudovala silné portfólio, medzi nimi aj 1. PF Slnko ešte z roku 1993, aktuálne najstarší slovenský fond. Aj ten prispel k tomu, aby mohla IAD Investments v roku 2019 dosiahnuť neuveriteľnú 1 miliardu eur v správe aktív. Aktuálne spravuje viac ako 1,15 miliardy s nárastom majetku vo fondoch o 76 739 653 € za rok 2020. Zrejme aj preto IAD za minulý rok zaznamenala medziročný nárast klientov o 10 %.

V skratke: Čo robia správcovské spoločnosti?

Správcovské spoločnosti ponúkajú svoje podielové fondy – keď do nich ľudia vložia dôveru, správcovské spoločnosti tieto peniaze vezmú a snažia sa ich šikovne investovať tak, aby vygenerovali výnos.

Fondy nakupujú rôzne aktíva, ponúkajú odlišné výnosy a majú aj odlišné riziká. Napríklad dlhopisové fondy sú nízkorizikové a s nízkymi výnosmi, akciové sú zasa pre odvážnejších. Fondy však môžu investovať prakticky do čohokoľvek – do komodít ako ropa či do indexov ako najpopulárnejší S&P 500.

Populárne sú aj zmiešané fondy – typický zmiešaný fond môže časť investovať napríklad do dravých akcií top technologických spoločností ako Facebook alebo Tesla, zvyšok zasa pošle do stabilných dlhopisov, aby minimalizoval straty, keby risk s akciami nevyšiel.

Fondy síce spravujú experti, no trh na sto percent nedokáže predvídať nikto, preto je investovanie spojené s rizikom. Podielové fondy sú tiež dlhodobá záležitosť – tradične sa investičný horizont pohybuje medzi 4 až 7 rokmi.

IAD Investments v priebehu rokov neustále vychvaľujú rôzne súťaže – napríklad TOP Fond Slovakia, Zlatá minca a Fincentrum & Forbes. Prvý realitný fond získal už 7 ocenení; a najnovším prírastkom je ocenenie pre Korunový realitný fond, ktorý v roku 2020 získal cenu Fond s najlepším výnosom a rizikom v kategórii realitných fondov a fondov alternatívnych investícií v súťaži Top Fond Slovakia 2020.

Za správcovskú spoločnosť však predovšetkým hovoria výsledky ich fondov.

Najstarší realitný fond na Slovensku

Dôležitým míľnikom pre IAD Investments bol aj rok 2006, v ktorom získali licenciu na správu historicky prvého slovenského fondu zameraného na investície do realít – Prvý realitný fond. Do portfólia tohto fondu patria aj lukratívne nehnuteľnosti ako Twin City A na Mlynských Nivách a Steinerka Business Center v Bratislave či OC Laugaricio v Trenčíne.

Portfólio Prvého realitného fondu zahŕňa aj zahraničné nehnuteľnosti, ako napríklad logistický park South Base v blízkosti Budapešti a v roku 2020 sa IAD Investments podarilo zrealizovať aj akvizíciu modernej administratívnej budovy D48 v poľskej Varšave. D48 geograficky diverzifikuje realitné portfólio a Prvý realitný fond touto nehnuteľnosťou tak vstúpil na najviac likvidný trh nehnuteľností v strednej Európe.

Prvý realitný fond je určený pre investorov, ktorí hľadajú vyvážený vzťah výnosu a rizika a plánujú uložiť svoje prostriedky na dobu dlhšiu ako 5 rokov. Minimálna počiatočná investícia do fondu je 20 eur.

Všetko sa rieši už aj cez aplikáciu

Digitalizácia je prioritou aj v IAD Investments, a to nielen pre klientov, ale aj pre zlepšenie vnútorných procesov a celkového fungovania spoločnosti. Všetky inovácie a konkrétne produkty pochádzajú z ich „vlastnej kuchyne“. Medzi ne patrí aj webová aplikácia IAD ONLINE, ktorá vznikla v roku 2010 a odvtedy prešla viacerými vylepšeniami. V súčasnosti ju využíva 64 % klientov a IAD aktuálne pracuje aj na mobilnej verzii aplikácie.

V aplikácii je možné napríklad:
 • zistiť aktuálny stav majetku
 • prezrieť si grafy zhodnotenia investícií
 • vidieť históriu transakcií v podielových fondoch
 • realizovať transakcie

Investície do podielových fondov

Portfólio IAD Investments aktuálne skrýva až 14 podielových fondov s rôznymi investičnými stratégiami, ktoré vystihujú náladu na svetových a európskych trhoch. Všetky fondy sú pritom otvorené – nemajú teda „deadline“, kedy sa uzatvárajú a pridať sa je tým pádom možné kedykoľvek.

Aktuálne tvorí ponuku fondov:
 • 11 štandardných fondov
 • 2 špeciálne fondy nehnuteľností
 • 1 špeciálny fond profesionálnych investorov

zdroj: IAD Investments – Rozdelenie fondov podľa konkrétnej investičnej stratégie.

Fond s nárastom 85 % po krízovom minime

Momentálne najvýkonnejším fondom je zmiešaný fond Growth Opportunities, ktorý rok 2020 uzavrel s neuveriteľným nárastom 22,59 % a pokračuje ďalej. Kľúčom k úspechu v tomto prípade bolo zachovanie chladnej hlavy a rozumné investovanie aj počas prepadu v začiatkoch pandémie minulý rok v marci.

Zotavenie trhov bolo následne veľmi rýchle. Aj prvý kvartál roka 2021 potvrdzuje priaznivý vývoj pre fond, kedy jeho výkonnosť dosiahla za prvé tri mesiace roku 16,30 % a z krízového minima na konci marca 2020 fond vyrástol k 31.3.2021 o viac ako 85 %. Growth Opportunities nemá svoj benchmark, ale pre porovnanie ETF trackujúce MSCI world v mene EUR zarobili svojim investorom v prvom kvartáli okolo 10,6 %.

Growth Opportunities patrí medzi fondy so zvýšenou krátkodobou volatilitou, ale aj s vyšším zhodnotením. Odporúča sa pre investorov na dobu najmenej 5 rokov a minimálna počiatočná investícia je 20 eur.

Prostriedky investorov sú vždy v bezpečí, pretože okrem samotných etických hodnôt firmy existuje ešte veľa ďalších spôsobov na ich ochranu. Vďaka oddeleným účtom majetku klientov a majetku IAD Investments je garantované, že sa financie klientov nikdy nestanú prostriedkami spoločnosti. Navyše, všetky finančné transakcie v podielových fondoch kontroluje a schvaľuje nezávislý depozitár, ktorým je ČSOB Banka.

Dozor nad činnosťou IAD Investments zasa vykonáva Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu, dozorná rada spoločnosti aj nezávislý audítor KPMG Slovensko a činnosť správcovskej spoločnosti upravuje aj zákon. Zhodnotené prostriedky klientov vypláca IAD Investments bezodkladne.

Sporenie s nadštandardným výnosom 

V roku 2019 pribudla do ponuky IAD Investments aj možnosť sporenia. Tento program je vhodný na vytvorenie finančnej rezervy a je určený pre každého, kto si chce sporiť napríklad na dôchodok, kvalitnejšie vzdelanie pre svoje deti alebo len tak pre potešenie, a tým si zabezpečiť finančnú rezervu do budúcnosti pre seba alebo pre svojich blízkych. Sporenie od IAD Investments ponúka vyšší výnos ako bežné sporiace produkty bánk. 

V rámci IAD SPORENIA je možné si vybrať zo 6 investičných stratégií rozdelených podľa miery rizika:
 • Realitná stratégia – očakávať sa dajú stabilné výnosy pri nízkom až strednom stupni investičného rizika
 • Vyvážená stratégia – znamená vyššie výnosy pri strednom až vyššom stupni investičného rizika
 • Zmiešaná stratégia – klient môže očakávať vyššie výnosy pri strednom až vyššom stupni investičného rizika
 • Rastová stratégia – ide o vyššie výnosy pri vyššom stupni investičného rizika
 • Život – zahŕňa štyri investičné stratégie (rastovú, zmiešanú, vyváženú a realitnú), ktoré sú uplatňované v závislosti od zostávajúcej doby sporenia a podľa nich sa upravuje zloženie klientovho portfólia s cieľom dosiahnuť bezpečné a čo najlepšie zhodnotenie úspor.
 • PRF Sporenie – znamená stabilné výnosy pri nízkom až strednom stupni investičného rizika. Pri PRF Sporení sa do portfólia nadobúdajú finančné nástroje – podielové listy Prvého realitného fondu, ktorý investuje svoj majetok do nehnuteľností.

Výška očakávaného výnosu závisí nielen od výberu investičnej stratégie, ale aj od doby sporenia a výšky pravidelného vkladu. Vklady začínajú už od 20 eur mesačne a doba sporenia sa pohybuje v rozmedzí od 5 do 40 rokov. Prostriedky je možné vložiť aj štvrťročne či jednorazovo.

Klienti si financie môžu vybrať v podstate kedykoľvek. Neplatia za to poplatky ako v bankách, len sa musia zmieriť s tým, že zhodnotenie prostriedkov nebude také, aké si želali alebo mohli dosiahnuť, keby tam prostriedky nechali celý čas. 

Individuálna správa aktív

Mimoriadne bonitní klienti si môžu IAD Investments najať, aby portfólio ich aktív spravovali individuálne. Minimálna hodnota majetku pripraveného na investovanie je však 30 000 €.

K dispozícii sú aj štatistiky – 40 % takýchto klientov investuje do korporátneho financovania a druhým najčastejším sektorom sú reality (20 %). Za nimi nasledujú médiá, voľný čas, energetika, zdravie a priemysel. 

zdroj: IAD Investments – Priemerné hrubé výnosy portfólií v individuálnej správe aktív v priebehu rokov.

Investovanie, samozrejme, nie je pre každého – pre Slovákov, ktorí však chcú budovať svoj majetok a portfólio však dáva zmysel, aby spravovanie investícií prenechali skúseným odborníkom zo správcovských spoločností.

Dôrazne však nikdy neodporúčame investovať peniaze, ktoré si nemôžeš dovoliť stratiť. Je síce v záujme správcovských spoločností, aby ich fondy vynášali čo najviac, keďže si účtujú poplatky za výkon a mnohé majú vo fondoch sami investované peniaze, no so stopercentnou istotou nedokáže trh či svetovú ekonomiku predpovedať nikto. Dôležitý je preto triezvy pohľad.


Upozornenie: Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. So štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a. s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku sa môžete oboznámiť v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.

Najnovšie