Slovenská appka sa postará o záchranu stratených a opustených zvierat

  • Na Slovensku bude záchrana stratených domácich miláčikov, ale aj zvierat, ktoré niekto vyhodí alebo týra, oveľa jednoduchšia. Oddnes je k dispozícií nová mobilná aplikácia GobyPet. Pomocou aplikácie bude nájdené zvieratko odfotené, lokalizované a zároveň najbližšie útulky, dobrovoľníci, či dočasní opatrovatelia budú vyzvaní k záchrane. Tento projekt záchrany zvierat je jedinečný nielen na Slovensku, ale aj na svete. Tvárou a podporovateľkou celého projektu je Adela Banášová.
image_1412927779.png
  • Na Slovensku bude záchrana stratených domácich miláčikov, ale aj zvierat, ktoré niekto vyhodí alebo týra, oveľa jednoduchšia. Oddnes je k dispozícií nová mobilná aplikácia GobyPet. Pomocou aplikácie bude nájdené zvieratko odfotené, lokalizované a zároveň najbližšie útulky, dobrovoľníci, či dočasní opatrovatelia budú vyzvaní k záchrane. Tento projekt záchrany zvierat je jedinečný nielen na Slovensku, ale aj na svete. Tvárou a podporovateľkou celého projektu je Adela Banášová.

 

 Aplikácia, ktorá sa vyvíjala viac ako rok v spolupráci s viacerými profesionálnymi, ale i s dobrovoľnými záchranármi komplexne rieši záchranu zvierat. Svojimi skúsenosťami prispela k vývoju aj Slovenská aliancia na ochranu zvierat a svojím osobným nasadením a názorom prispela k rozšíreniu aplikácie aj Adela Banášová.

 „Naším cieľom nebolo iba vytvoriť nástroj na podporu záchrany zvierat, ale odhaľovať aj týranie zvierat a nelegálne chovné stanice, vytvoriť platformu na efektívnejšiu spoluprácu medzi všetkými zložkami zapojenými do záchrany zvierat.“  Povedal Tibor Rečka, vedúci projektu GobyPet a dodáva: „Druhým cieľom je dosiahnuť zmenu postavenia zvierat v legislatíve, vyvinúť tlak na kompetentných, ale aktivizovať aj bežných ľudí, ktorým nie je osud domácich miláčikov ľahostajný.“ 

 
Jednoduché ovládanie aplikácie zvládne každý majiteľ smartfónov. Dnes ich je na Slovensku okolo 900 tisíc. Potenciál využitia je teda veľký a záchrana zvierat by mohla byť efektívna. Skoro denne možno stretnúť na ulici, v obci pobehujúceho túlavého psa či mačku, ktoré nemajú základné lekárske ošetrenie, trpia hladom či zimou, nemajú domov. 

Aplikácia je veľmi jednoduchá, stačí zviera odfotiť, prípadne aj poskytnúť základnú starostlivosť a sieť profesionálov, ale i dobrovoľníkov sa môže zapojiť do záchrany. Konečným šťastným koncom je umiestnenie psíka či mačky do nového domova. Aplikácia pomáha vyhľadať aj strateného domáceho miláčika. Princíp je veľmi podobný.

Aplikácia bude samostatne sledovať aj nahlásené prípady týrania zvierat a takzvané množiarne. Sú to nelegálne chovné stanice, v ktorých nie je zabezpečený pohyb psov, správna výživa, lekárska starostlivosť. Fenky sú využívané len ako „stroje“ na rodenie šteniat za účelom zárobku. Často sú zavreté v malých priestoroch bez výbehu, takže celý život žijú vo vlastných výkaloch.

Šteniatka z týchto nelegálnych chovov trpia často degeneratívnymi poruchami, ktoré sú spôsobené neregulovaným množením. V aplikácií je možné nahlásiť podozrenie na množiareň a následne je sledovaná. Ak sa potvrdí zlé zaobchádzanie so zvieratami, tak prípad riešia príslušné orgány.
  


Mobilná aplikácia GobyPet  bola pripravená na základe všetkých atribútov práce útulkov, organizácií a dennodennej práce dobrovoľných záchranárov. Aktívny prístup k záchrane zvierat je stále v tomto procese zásadný.

GoByPet pomáha v krátkom čase hľadať dočasné opatery, trvalé domovy, vytvára priestor pre adopcie, upozorňuje na nelegálnych množiteľov, informuje o legislatíve a hlavne efektívne sťahuje zvieratá z ulice.  

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK