Slovenská obec dala stopku plastom. Obyvateľom rozdáva jutové tašky a kompostéry

  • Oravská Polhora ide príkladom obciam po celom Slovensku
  • Z vlastnej iniciatívy rozdáva zadarmo tamojším obyvateľom produkty pre podporu zníženia množstva odpadu
orava
wikipedia.org,pixabay.com
  • Oravská Polhora ide príkladom obciam po celom Slovensku
  • Z vlastnej iniciatívy rozdáva zadarmo tamojším obyvateľom produkty pre podporu zníženia množstva odpadu

Obec Oravská Polhora sa rozhodla tento rok viac zamerať na boj proti vzniku odpadu. Napriek tomu, že množstvo vyseparovaného odpadu v ich obci každoročne mierne narastá, stále rastie aj množstvo zmesového a veľkoobjemového odpadu, ktorý končí na skládke odpadov. Preto majú v pláne viac sa zamerať práve na túto problematiku a to predovšetkým rôznymi aktivitami zameranými predovšetkým na predchádzanie vzniku odpadu.

Prvou tohtoročnou aktivitou je boj proti igelitkám. V týchto dňoch vedenie obce do každého domu doručí nákupnú tašku s logom obce, ktorú budú môcť ľudia využívať na každodenné nákupy. Je z prírodného materiálu, no zároveň má dlhú životnosť. Týmto krokom chce Oravská Polhora aspoň maličkým kúskom prispieť k zníženiu množstva igelitiek, ktoré ľudia každodenne využívajú pri nákupoch.

Zobraziť celú galériu (2)
zdroj: oravskapolhora.sk

Spolu s taškou obec do každej domácnosti doručí aj balík vriec na plasty, ktoré ľudia separujú v domácnostiach. Bežnej rodine by mal tento balík vystačiť na celý rok. Ďalšou aktivitou, ktorú bude Oravská Polhora realizovať v jarných mesiacoch, je dodanie 850 kompostérov na biologicky rozložiteľný odpad, čiže zelený odpad z kuchýň a záhrad. Tento záhradný kompostér má obdržať takmer každá domácnosť.

Taktiež sa v rámci projektu výstavby nového zberného dvora v mesiacoch január – február 2019 organizuje séria prednášok o separovanom zbere spolu s vydaním informačných letákov.

Obec apeluje na jej obyvateľov, aby neboli k životnému prostrediu ľahostajní a aby k problematike odpadov zaujali aktívny prístup. V prvom rade sa pokúsme v maximálnej miere znížiť produkciu odpadov a následne vzniknutý odpad čo najviac separovať. V najbližších troch rokoch sa podľa aktuálne platnej legislatívy plánujú zvýšiť poplatky za skladovanie odpadov na skládkach takmer 3-násobne, čo spôsobí veľkú finančnú záťaž nielen pre našu obec, ale aj pre nás samotných,” upozorňuje vedenie obce.

Aktuálne sa podiel separovania v Oravskej Lesnej pohybuje na úrovni 28% z celkového množstva odpadu. Je tu teda veľký priestor na zlepšenie. My obyvateľom Oravskej Polhory držíme v zavádzaní noviniek palce a veríme, že čoskoro príjmu podobné opatrenie aj ďalšie obce po celom Slovensku.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech