Slovensko bude mať možno už čoskoro nový národný park, zmenu iniciuje Bratislava

  • Národný park by mohol vzniknúť na dnešnom území chránenej krajinnej oblasti
  • Jeho územie pritom môže zasahovať aj do mesta Bratislava
  • O všetkom musí rozhodnúť vláda SR
Ilustračný obrázok/TASR
Ilustračný obrázok/TASR
  • Národný park by mohol vzniknúť na dnešnom území chránenej krajinnej oblasti
  • Jeho územie pritom môže zasahovať aj do mesta Bratislava
  • O všetkom musí rozhodnúť vláda SR

Obyvatelia územia rozprestierajúceho sa v blízkosti oblasti Malých Karpát sa už dlhšie pokúšajú zabrániť v ťažbe dreva, klčovaniu zdravých stromov a zásahom do prírody. Najnovšie by chceli zakročiť ešte viac a z Malých Karpát urobiť národný park.

„Išlo by o národný park nového typu (hoci plne v súlade s platnou legislatívou), ktorý by v sebe od začiatku spájal ochranu prírody a s maximálnym možným využitím rekreačného potenciálu územia formou takej rekreácie, ktorá tieto prírodné hodnoty neohrozuje, ale je s nimi v súlade,“ definujú spracovatelia.

Jedinečnosť tohto národného parku – v porovnaní s existujúcimi národnými parkmi na Slovensku – by podľa nich spočívala najmä v tom, že jeho vznik by bol iniciovaný z vôle obyvateľov a samospráv.

Zobraziť celú galériu (3)
zdroj: Ilustračný obrázok/TASR

Vytvorenie takéhoto parku pritom iniciuje samotné mesto Bratislava a zahŕňal by oblasti v rámci existujúcej Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Malé Karpaty. Zatiaľ však ide o prvý ideový zámer, o ktorom je nutné ešte veľa diskutovať a zvažovať možné prínosy a riziká. Uvádza to v materiáli k zonácii bratislavských mestských lesov, o ktorom budú vo štvrtok (7. 3.) rokovať poslanci hlavného mesta.

Zobraziť celú galériu (3)
zdroj: Ilustračný obrázok/TASR

Konečné rozhodnutie bude spočívať v rukách vlády, keďže tá má právomoc vyhlásiť územie za národný park. Hlavné mesto chce preto ideu nového národného parku v oblasti Malých Karpát, ktorý by zasahoval aj do územia Bratislavy, v tomto roku podrobnejšie rozpracovať až do podoby odborných podkladov.

„V nasledujúcej etape bude rozhodujúce dosiahnuť dohodu o zámere nového národného parku s hlavným lesohospodárskym subjektom v dotknutom území, ktorým je štátny podnik Lesy SR,“ píše sa v predloženom materiáli.

Malokarpatský národný park by mohol pozostávať z troch súvislých územných celkov v rámci existujúcej CHKO Malé Karpaty, pričom v každom z nich by boli vyčlenené ešte jedna až tri jadrové oblasti s najvyššou koncentráciou prírodných hodnôt. Má ísť o Devínske Karpaty – s jednou jadrovou oblasťou územie európskeho významu (ÚEV) Devínska Kobyla, Pezinské Karpaty (južná časť) – s dvoma jadrovými oblasťami, a to Mestské lesy v Bratislave a ÚEV Homoľské Karpaty, Pezinské Karpaty (severná časť) – s troma jadrovými oblasťami, a to ÚEV Kuchynská hornatina, Mestské lesy Modra a ÚEV Biele hory.

Zobraziť celú galériu (3)
zdroj: Ilustračný obrázok/Wikimedia

„Prezentovaný pracovný návrh priestorového vymedzenia parku je však zatiaľ potrebné vnímať skôr ako prvý ideový zámer, predstavu, o ktorej je potrebné ešte veľa diskutovať,“ spresňujú tvorcovia materiálu. Mesto popritom pracuje a je oveľa ďalej v snahe vytvoriť prírodnú rezerváciu Pramene Vydrice.

Zdroj: TASR

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech