Slo­ven­ský Rel­bit sa dostal do fín­skej Star­tup­Sau­ny!

Rišo Néveri / 21. októbra 2014 / Business

Začiat­kom Sep­tem­bra sme na StartitUp.sk napí­sa­li o akcii v Bra­ti­sla­ve orga­ni­zo­va­nej fín­skym akce­le­rá­to­rom — Star­tup­Sau­nou. Na akciu v hlav­nom mes­te Slo­ven­ska sa zo všet­ký­ch pri­hlá­se­ný­ch tímov na akciu dosta­lo len 15, kto­ré dosta­li mož­nosť pred­viesť men­to­rom svoj pit­ch a zabo­jo­vať o prí­le­ži­tosť o pri­hlá­se­nie sa do prog­ra­mu Star­tup­Sau­ny. Cha­la­ni z Rel­bi­tu túto mož­nosť dosta­li, využi­li ju a spo­me­dzi viac ako 400 star­tu­pov z celé­ho sve­ta a boli vybra­tí do 5 týž­dňo­vé­ho prog­ra­mu Star­tup­Sau­ny.

 

Neprešiel ani mesiac a chalani sú už vo Fínsku. Tímy počas 5tich týždňov absolvujú deň čo deň nabitý program. Vyvrcholením akcie je demoday, kde 19 zúčastnených tímov odprezentuje svoj produkt pred skupinou investorov a podnikateľov. Najlepšie tímy dostanú možnosť prezentovať na konferencii slush.org, ktorá bude aktuálne asi najväčším startup eventom v Európe.

 

Z Relbit tímu nás kontaktoval Michal Novoveský, ktorý sa nám atmosféru a situáciu snažil trocha priblížiť. Je to pre nás výzva, nakoľko tímy okolo nás sú mega kvalitné. Latka je tu nastavená fakt vysoko. Ako príklad, je tu startup, čo vyrába 3D programovateľnú látku. Látka dokáže pri telefonáte vystúpiť z displeju a vymodelovať tvár volajúceho… Akurát čakajú na potvrdenie patentu. Takéto a podobné veci sú tu! Konkurencia je veľmi kvalitná, no prišli sme zabojovať a ukázať, že aj v našom regióne sa dajú robiť dobré a kvalitné veci.

 

StartupSauna je to naozaj doslova. Okrem toho, že sa cez deň potíme počas couchingu, máme možnosť aj meetingovať v reálnej saune.”

 

 

Tímy majú každý deň zameraný na inú aktivitu, pondelky sa im v diskusiách venujú founderi úspešných firiem, utorky trénujú poriadny pitch, stredy sa nesú v duchu 1on1 couchingov s investormi a podnikateľmi, štvrtky sa zameriavajú na exekučné stratégie a piatky majú tímy tzv. kick-the-shit-out sessiony, kde každý tím musí predložiť výsledky za posledný týždeň. “Servítku si tu pred ústa nikto nedáva, no napriek tomu vie mať každý couch/mentor veľmi konštruktívny feedback.”

 

Coworkingový priestor sa nachádza v priestoroch univerzitného campusu, takže sú chalani obklopení kvantom študentov a študentských firiem. “Najviac skvelé je, že  univerzita podporuje takéto aktivity vlastnými priestormi, čiže celkovo je tu mentalita tak o krok vpred oproti našej. Stále však vravím, že aj u nás sa podarí rozbehnúť takéto aktivity po skúsenostiach z Fínska.”

poznámka autora: Áno, na slovenských tech. univerzitách často nie je ani kde sedieť, a to nehovorím o priestoroch na prácu v tíme :)...

 


V mene celého tímu StartitUp.sk môžem povedať, že chalanom držíme palce a prajeme im aby vo Fínsku uspeli. Reprezentujú Slovensko a našu startupovú scénu, za čo sme vďační!

 

Odkazy: StartupSauna, Relbit, Startupy zúčastnené v programe

Pridať komentár (0)