Slovenský startup, ktorý dobyl svet senzormi v smetiakoch, získal investíciu 1,2 milióna eur

  • V roku 2017 získala spoločnosť Sensoneo v súťaži Startup Award ocenenie Mission Award
  • Po minuloročnej finančnej podpore zo strany investorov v hodnote milióna eur si tentokrát vďaka crowdfundingu na svoj účet pripísala ďalších 1,2 milióna eur a hodnota spoločnosti sa zdvojnásobila
Illustration_photo
Press Kit/Sensoneo
  • V roku 2017 získala spoločnosť Sensoneo v súťaži Startup Award ocenenie Mission Award
  • Po minuloročnej finančnej podpore zo strany investorov v hodnote milióna eur si tentokrát vďaka crowdfundingu na svoj účet pripísala ďalších 1,2 milióna eur a hodnota spoločnosti sa zdvojnásobila

Sensoneo už druhýkrát úspešne uzavrelo investíciu na Crowdberry – tentoraz v hodnote 1,2 milióna eur. Vďaka prvej investícii dokázala firma expandovať do 5 kontinentov a jej hodnota sa v druhom kole zdvojnásobila. Doterajšie výsledky oslovili tak investorov z prvého kola, ako aj mnohých nových, ktorí sa stali súčasťou jej príbehu. Záujem bol tak veľký, že niektorých investorov musela spoločnosť odmietnuť,“ gratuluje na svojom Facebooku úspešnému slovenskému startupu platforma Crowdberry.

Slovenský startup sa snaží efektívne riešiť monitorovanie zaplnenia kontajnerov a teda aj optimalizovať následný odvoz odpadu. Ich špeciálne senzory si našli zákazníkov už vo viac ako dvoch desiatkach krajín po celom svete a pritom začínali s takým malým zákazníkom, akým bolo mesto Nitra.

Investícia, ktorú riadil Crowdberry a o ktorej informujeme práve dnes, však nie je prvým prejavom veľkej viery v kvalitný produkt investorov do Sensonea. Už začiatkom roku 2018 spoločnosť potvrdila, že vďaka Credo Ven­tu­res, Y Soft Ven­tu­res a opäť Cro­wd­berry sa jej podarilo získať financie vo výške milión eur, pričom pôvodná ponuka bola až dva milióny. Podľa oficiálnej tlačovej správy sa portfólio investorov tentokrát rozšírilo o skupinu Sonoma.

V našom minuloročnom rozhovore zakladateľ projektu Mar­tin Ba­sila prezradil, že konkurenčná sila Sensonea tkvie v celom riešení, špeciálnej technológii aj komplexnosti ponúkaných služieb a vo svete nemá veľa konkurentov.

„V Ame­rike nás za­čali oslo­vo­vať firmy, ktoré už mali dva roky sen­zory od na­šich fín­skych kon­ku­ren­tov alebo ame­ric­kých. Ale ne­boli s nimi spo­kojní. Av­šak sme radi za kaž­dého kon­ku­renta. Učia kli­en­tov, že toto sa dá po­u­ží­vať a kli­enti po­tom bez toho ne­ve­dia žiť. Sna­žia sa iba po­tom nájsť sta­bilné rie­še­nie,“ vysvetľuje.

Získané investičné prostriedky Sensoneo plánuje použiť na ďalšie posilnenie svojej expanzie na zahraničné trhy, predovšetkým sa však zameria na Európu, Severnú Ameriku a Blízky východ. O podporu nebude núdza ani v oblasti vývoja a zákazníckej podpory.

Zdroj: crowdberry.eu, Facebook, Startitup

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech