Snap­chat a jeho sna­ha zaro­biť aspoň neja­ký cash

Luky Gašparík / 20. augusta 2014 / Business

Snap­chat pozná­me hlav­ne vďa­ka jeho “under age” cie­ľov­ke. Mla­dí ľudia posky­tu­jú skve­lý enga­ge­ment, kto­rý sa Snap­chat sna­ží pre­ta­viť na cash. Spô­sob, akým to však chce spra­viť, vás tro­cha prek­va­pí. Snap­chat sa totiž roz­ho­dol zabŕd­nuť do nový­ch vôd (aspoň pre Snap­chat).

Podľa informacii z The Wall Street Journal plánuje Snapchat čoskoro spustiť službu s názvom Snapchat Discovery, služba ktorá by mala slúžiť mediálnym spoločnostiam a veľkým brandom na shárovanie video kontentu, reklamy alebo článkov. Služba by mala byť spustená niekedy v novembri tohto roka. Princíp interakcie by mal byť ten istý aký pri doterajších fotkách a videách. Podržaním prstu sa však nezobrazí fotka, ale video alebo sponzorovaný článok, poprípade reklama Takto by sa mali dať pozerať televízne seriály a dokonca aj filmy. Neviem si úplne predstaviť, ako to má fungovať s tým držaním prsta, ale asi nikto nebude držať dve hodiny prst na obrazovke. No nechajme sa prekvapiť.

 

 

 

Doteraz sa Snapchat prevažne sústredil na rozširovanie svojej user base, teraz však prišiel pravdepodobne ten správny čas, venovať sa hľadaniu nových revenue streamov. Ak chce aj do budúcna byť na titulkoch ako multi-miliardová spoločnosť, mal by nájsť stabilný business model a zaslúžiť si to. 

 

 

Zdroj: thenextweb.com, wsj.com

Pridať komentár (0)