Sociál­na sieť, kto­rá moh­la zni­čiť Face­bo­ok, kon­čí!

Martin Bohunický / 27. septembra 2015 / Business

Apli­ká­cia Wigo, urče­ná pre pár­tych­ti­vý­ch vyso­koš­ko­lá­kov, ohlá­si­la svoj koniec. Apli­ká­cia spô­so­bi­la na začiat­ku toho­to roka na vyso­ký­ch ško­lá­ch totál­ne šia­len­stvo, vďa­ka šikov­ným mar­ke­tin­go­vým tak­ti­kám sa sta­la virál­nou a na kaž­dej jed­nej ško­le v USA mala vlast­né­ho amba­sá­do­ra. Aj napriek tomu už dnes odchá­dza zo scé­ny. Aspoň nate­raz.

 

Po 13 mesiacoch fungovania raisovalo Wigo 1,4 milióna dolárov a zvýšila tak svoju hodnotu na celých 14 miliónov dolárov. Do startupu investovali veľké mená, napríklad CEO Kayaku Paul English, či zakladatelia aplikácie Tinder - Sean Rad a Justin Mateen. Zároveň boli prvou investíciou populárnych komikov z Instagramu - Elieho Ballasa a Elliota Tebeleho.

 

Dnes firma nielen prerušila prácu na aplikácií, rovno ju celú vypla. No Wigo team, vedený 23-ročným charizmatickým Benom Kaplanom nekončí, skôr len prehodnotil svoje priority.

 

 

Wigo sa pripája pod inú aplikáciu pre vysokoškolákov, ktorá zasiahla univerzitný svet ako blesk - Yeti Campus Stories. Ben prezradil, že tento krok nie je vôbec katastrofou pre Wigo, naopak je to veľmi dobre premyslený, strategický krok. “Väčšina našich investorov len presunula svoje peniaze do akcií Yeti. Tým, že sme spojili svoje sily s Yeti, sme urobili strategický a výhodný krok pre všetkých našich investorov a zamestnancov.”

 

Yeti je šesť mesiacov starý startup a známy je pod prívlastkom “neslušný Snapchať”. Kým na Snapchate ti za erotický obsah hrozí ban, ja Yeti je toto všetko v pohode. Musíš mať len 17 a nepropagovať alkohol, drogy či násilie. Wigo a Yeti teraz spolu budujú sociálne siete pre jednotlivé školy. Wigo by mal študentom pomôcť zorganizovať si svoj párty program, Yeti je zameraný skôr na zachytávanie týchto okamihov.

 

“Yeti je ako Snapchat, no starajú sa oňho čisto študenti, my im do toho prakticky nezasahujeme. Vďaka nemu môže študent zistiť, aký je skutočný život na univerzite. Objaviť stránku svojej školy, o ktorej sa nikde inde nedozvie,” tvrdí Kaplan.

 

Hlavným dôvodom, prečo sa Wigo rozhodlo pre razantný krok, je zrejme potenciál Yeti. Za posledné dva týždne bol najrýchlejšie rastúcou sociálnou sieťou na iTunes.

 

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)