Spo­ti­fy to teda poriad­ne roz­be­hol

Marek Schwarz / 6. novembra 2014 / Business

App­le zaspal a vlast­nou vinou sa jeho vplyv na hudob­ný prie­my­sel zni­žu­je. Stre­a­mo­va­nie sa uká­za­lo byť úspeš­nej­ším obchod­ným mode­lom ako oby­čaj­ný pre­daj pes­ni­čiek, hoci si stá­le mys­lím, že v koneč­nom dôsled­ku je na trhu mies­to pre oba mode­ly. Veľ­ké varo­va­nie pre App­le pri­chá­dza z Euró­py, kde iTu­nes pred­čil mlad­ší Spo­ti­fy.

 

Pôvodom švédska streamovacia služba prvýkrát zaznamenala vyššie príjmy než Apple. Oznámila to spoločnosť Kobalt, ktorá zastupuje viac ako 6 000 interpretov. Existujú aj iné firmy a okrem Európy na svete nájdeme ešte pár ďalších kontinentov, ale trend je jasný. Spotify je navyše len jedna služba a bolo by zaujímavé porovnať všetky streamovacie služby s digitálnymi obchodmi s muzikou.

Kobalt oznámil, že interpreti v Európe cez Spotify v prvom štvrťroku zarobili o 13% viac než prostredníctvom iTunes. Ešte šesť mesiacov predtým pritom iTunes prevyšoval svojho konkurenta o 32%. Predaje teda klesajú naozaj rapídnym tempom. Spotify expanduje do ďalších krajín.

Spotify v Evropě podčilo iTunes

Navyše Spotify nedávno uviedlo streamovanie zadarmo aj na mobiloch a smartphonoch. Všetky tieto faktory mohli a skoro určite mali na rast Spotify vplyv. Práve o bezplatnú variantu počúvania hudby prejavili používatelia logicky najväčší záujem. Zhruba štvrtina všetkých užívateľov sa radí medzi predplatiteľov. Takže let's get Spotify!

Zdroj: venturetime

Pridať komentár (0)