Štát hľadá človeka, ktorý mu pomôže chrániť životné prostredie Slovenska. Zaplatí ti 1 400 eur

  • Inštitút environmentálnej politiky už roky prispieva k zelenšej budúcnosti našej krajiny
  • Teraz hľadá nových ľudí, ktorým sú blízke zelené témy a práca s dátami
tatry, slovensko, priroda, turista
TASR/Oliver Ondráš, Milan Kapusta
  • Inštitút environmentálnej politiky už roky prispieva k zelenšej budúcnosti našej krajiny
  • Teraz hľadá nových ľudí, ktorým sú blízke zelené témy a práca s dátami

Miznú nám lesy? Ako namodelovať nízkouhlíkové Slovensko? O koľko žijú ľudia kratšie kvôli zlej kvalite životného prostredia a aké to má ekonomické dôsledky? Toto všetko sú otázky, na ktoré môžeš našej krajine pomôcť nájsť odpoveď aj ty.

Inštitút environmentálnej politiky, ktorý je analytickou zložkou enviro rezortu totižto rozbehol náborovú kampaň. Tím inštitútu hľadá do svojich radov ľudí, ktorí budú analyzovať dáta a navrhovať „zelené“ opatrenia pre našu krajinu.

Malo by ísť o ľudí, ktorých nápady budú prinášať čistejšie ovzdušie, zdravšie lesy, či nižšie emisie CO2. Na túto pozícii sa hodia ľudia s analytickým myslením, ktorí chcú zlepšiť budúcnosť Slovenska a radi pritom prekonávajú zaužívané postupy, ktorých je v našej krajine viac ako dosť.

Tvoju prácu bude tvoriť spektrum činností od zberu a analýzy dát, cez tvorbu opatrení identifikovaných problémov, vrátane prezentácie výsledkov medzirezortným partnerom, či odbornej verejnosti.

Uverejnil používateľ Inštitút environmentálnej politiky – IEP Pondelok 29. marca 2021

Najnáročnejšou činnosťou bude zrejme tvorba štátnej politiky vrátane koncepčnej činnosti na úrovni ministerstva. Na tvojich pleciach bude aj prenášanie získanej praxe a poznatkov v zahraničí, do národných materiálov a politík našej krajiny.

Na tejto pozícii je ponúkaný mesačný plat vo výške 1 400 eur v závislosti od tvojich skúseností. Samozrejmosťou je aj možnosť práce z domu. Ide pritom o stálu štátnu službu.

Pri svojej práci budeš spolupracovať aj so zahraničnými inštitúciami ako OECD, Európskou komisiou či Svetovou bankou. Bonusom môže byť aj skutočnosť, že budeš mať prístup k inak neverejným dátam.

Chcel by si pracovať pre štát?

Tím inštitútu deklaruje, že zamestnancom poskytuje priestor na kreativitu a vlastné nápady. Okrem toho sa jeho výstupy bežne uvádzajú aj do praxe. Budeš tak mať šancu sa priamo podieľať na zlepšovaní budúcnosti Slovenska.

Inštitút sa vo všeobecnosti snaží prekonávať zaužívané postupy vo verejnej správe. Jeho tím zvykne navštevovať elitné zahraničné kurzy a neustále sa niečo nové učí. Ako sami tvrdia, snažia sa „udržiavať príjemné pracovné prostredie a minimalizovať stres“.

Uverejnil používateľ Inštitút environmentálnej politiky – IEP Piatok 25. septembra 2020

Inštitút environmentálnej politiky (IEP) vznikol ešte v júli 2016. Jeho poslaním je predovšetkým poskytovať kvalitné a spoľahlivé analýzy a prognózy pre slovenskú vládu a verejnosť.

„Pracovali sme na Revízii výdavkov na životné prostredie, viedli sme práce na Envirostratégii 2030 a publikovali sme 14 diskusných štúdií (vrátane analýzy zavedenia zálohovania na Slovensku) a 16 komentárov, ktorými sme do diskusie priniesli témy ako sledovanie legality ťažby a prepravy dreva, či vplyv životného prostredia na zdravie,“ opisuje svoje aktivity tím inštitútu.

„Realizujeme spoločné projekty s OECD, či Svetovou bankou, v rámci ktorých boli analytici IEP vyslaní na niekoľko týždňov priamo do daných organizácií. Neustále sa vzdelávame a pravidelne využívame možnosť absolvovať kurzy na zahraničných univerzitách a vzdelávacích inštitúciách,“ dodávajú.

Výberové konanie

Záujemcovia o túto pozíciu by mali mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a ovládať anglický jazyk na úrovni B2. Absolvovať budeš musieť aj výberové konanie, ktoré bude pozostávať z niekoľkých foriem overenia tvojich odborných vedomostí, schopností a osobnostných predpokladov.

V prvom rade pôjde o overenie tvojich schopností analytického, koncepčného a strategického myslenia. To prebehne v Centre vzdelávania a hodnotenia na Úrade vlády SR. Jedná sa o numerický, abstraktný a verbálny test. Následne ťa bude čakať písomný test na overenie tvojich odborných znalostí a úrovne ovládania cudzieho jazyka.

Nevyhneš sa ani prípadovej štúdii (písomná aj ústna časť) a osobnému pohovoru na získanie predstavy kompetentných o tvojich osobnostných vlastnostiach. Na výberové konanie sa môžeš prihlásiť do 12. apríla 2021 na webe Slovensko.sk, kde sa o tejto pozícii dozvieš kompletné informácie.

Zdroje: IEP, MŽPSR

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK