Štát rozdáva 67 eur: Skupina Slovákov si môže prilepšiť, stačí splniť jasné kritériá

  • Nezamestnaní do 30 rokov môžu využiť projekt odborného poradenstva
  • Ministerstvo informovalo, aké podmienky musia splniť
Bratislava
Ilustračné foto, freepik, TASR/Jakub Kotian
  • Nezamestnaní do 30 rokov môžu využiť projekt odborného poradenstva
  • Ministerstvo informovalo, aké podmienky musia splniť

Nezamestnaní ľudia do 30 rokov môžu v rámci národného projektu Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti/Poradenstvom k zamestnaniu získať odborné poradenstvo, ktoré im má pomôcť uplatniť sa na trhu práce.

Od začiatku februára bola spustená prvá samostatná akcia zameraná len na mladých. Upozornilo na to Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR.

Stačí spĺňať tieto podmienky

Projekt sa zameriava na mladých ľudí do 30 rokov, ktorí nemajú prácu, nevzdelávajú sa a nezúčastňujú sa na odbornej príprave ani tréningu. Okrem toho musia byť zaregistrovaní v evidencii uchádzačov o zamestnanie aspoň mesiac a spĺňať ešte jednu z podmienok.

Buď dosiahli vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie, alebo sú občanmi so zdravotným postihnutím či pred zaradením do evidencie nemali pravidelne platené zamestnanie, respektíve neprevádzkovali samostatnú zárobkovú činnosť alebo sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie minimálne tri mesiace.

„Na každom úrade práce sú k dispozícií kvalifikovaní odborníci, ktorí budú s účastníkmi projektu nacvičovať napríklad aj pracovný pohovor či prípravu kvalitného životopisu. Zohľadňujeme aj životnú situáciu mladých uchádzačov o zamestnanie a ak sa budú aktívne zúčastňovať na poradenskom procese, poskytneme im príspevok na cestovné a stravné,“ priblížil generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu ÚPSVR SR Peter Ormandy.

Počas siedmich až desiatich poradenských stretnutí sa účastníci zamerajú na vytvorenie individuálneho plánu. Maximálna výška finančného príspevku pre jedného účastníka projektu je 67 eur za predpokladu účasti na všetkých desiatich poradenských stretnutiach.

ÚPSVR SR informuje o možnosti zaradenia uchádzačov o zamestnanie do individuálneho poradenského procesu. Projekt s rozpočtom viac ako 1,4 milióna eur potrvá do druhej polovice roka 2028. Financovanie projektu zabezpečujú fondy Európskej únie v rámci Programu Slovensko.

Príspevok pre ambicióznych Slovákov

Ako sme ťa už informovali, mnohí mladí a cieľavedomí Slováci sa často rozhodnú aj pre podnikanie. Začať podnikať môže byť ale výzva, hlavne kvôli potrebe navštevovať úrady a vyplňovať rôzne formuláre. Mnohí podnikatelia možno nevedia, že môžu získať finančné príspevky, ktoré im pomôžu s prvými krokmi.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže ponúknuť finančný príspevok na pokrytie časti nákladov začínajúcich podnikateľov. Tento príspevok je dostupný pre ľudí hľadajúcich prácu, ktorí sú zaregistrovaní na úrade práce.

peniaze, euro, bankovky
zdroj: TASR/DPA

Výška príspevku na podnikanie možno neohromí, ale určite poteší, keďže môže pokryť tvoje začiatočné náklady. Na získanie príspevku musíš spĺňať určité kritériá.

Najskôr sa musíš registrovať ako uchádzač o prácu na minimálne tri mesiace. Ak si v posledných šiestich mesiacoch pred registráciou prerušil alebo ukončil podnikanie, musíš sa registrovať na aspoň 12 mesiacov.

Ďalej musíš plánovať podnikanie podľa zákona o živnostenskom podnikaní a chystať sa začať s poľnohospodárskou výrobou podľa zákona o súkromnom podnikaní.

Je dôležité, aby tvoja činnosť fungovala bez prestávky minimálne dva roky. Požiadať o príspevok môžeš jednoducho na príslušnom úrade práce v lokalite, kde chceš podnikať.

Uchádzači o zamestnanie, ktorí majú zdravotné postihnutie a už dostali príspevok podľa paragrafov 57 a 60 zákona o službách zamestnanosti, si nemôžu tento príspevok nárokovať.

Ak spĺňaš všetky kritériá, úrad, kde si požiadal, ti príspevok poskytne. Pri žiadosti musíš priložiť podnikateľský plán a kalkuláciu nákladov na tvoju podnikateľskú činnosť. Tieto dokumenty sú kľúčové pre rozhodovaciu komisiu.

Aká je výška tohto príspevku?

Pokračovanie článku nájdeš na ďalšej strane.

Zdroje: TASR, Archív SIU

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá