Štát rozšíril počet ľudí, ktorí dostanú stovky eur: Štedrý príspevok využíva nová skupina Slovákov

  • Jozef Mihál upozorňuje na zmenu zákona, ktorá platí od začiatku roka
  • Štedrý príspevok vedia využiť aj tí, ktorí tak doteraz spraviť nemohli
mihál peniaze deti
Pixabay
  • Jozef Mihál upozorňuje na zmenu zákona, ktorá platí od začiatku roka
  • Štedrý príspevok vedia využiť aj tí, ktorí tak doteraz spraviť nemohli

Ako sme ťa informovali v tomto článku, tak exminister práce Jozef Mihál vydáva novú knihu Materská 2024 a podelil sa o niekoľko tipov na zisk stoviek eur od štátu.

„Kľúčovou podmienkou pre získanie nároku na tehotenské alebo na materské je mať najmenej 270 kalendárnych dní nemocenského poistenia v období posledných dvoch rokov,“ pripomína Mihál.

Teraz však upozorňuje na novinku, ktorá platí od tohto roka. Týka sa to absolventiek stredných a vysokých škôl. Pri posudzovaní nároku na materské sa do doby 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred pôrodom započíta aj doba ukončeného štúdia na strednej alebo vysokej škole.

Podmienky pre študentky

Mihál na sociálnej sieti pridáva aj niekoľko príkladov. „Pani Simona skončila vysokú školu, 2. stupeň, štátnou záverečnou skúškou dňa 14. júna 2024. Po skončení štúdia sa nezamestnala a nebola nemocensky poistená v Sociálnej poisťovni. Je tehotná, na materskú by chcela nastúpiť od 15. januára 2025 (v termíne 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu). Aj keď sa pani Simone započíta doba ukončeného štúdia na VŠ v období posledných 2 rokov pred pôrodom, na materské nemá nárok, pretože nie je nemocensky poistená,“ hovorí o prvom príklade Mihál.

Ďalším príkladom je pani Stanislava, ktorá je na tom podobne ako pani Simona. „Aj ona skončila vysokú školu, 2. stupeň, štátnou záverečnou skúškou dňa 14. júna 2024. Aj ona je tehotná a na materskú by chcela nastúpiť od 15. januára 2025. Ani ona zatiaľ nie je zamestnaná a nie je nemocensky poistená v Sociálnej poisťovni.“

„Pani Stanislava sa od 10. januára 2025 prihlási v Sociálnej poisťovni na dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie. Ako nemocensky poistená osoba tak má nárok na materské od 15. januára 2025. K 4 dňom získaného dobrovoľného nemocenského poistenia sa jej pripočíta doba štúdia na VŠ v období 2 rokov pred pôrodom. Pretože dobrovoľné nemocenské poistenie do nástupu na materské trvalo menej ako 26 týždňov, materské sa určí zo sumy minimálneho VZ 715 €,“ vyrátal Mihál.

Tretí príklad od Mihála

Ako tretí príklad uvádza pani Sabínu, ktorá skončila strednú školu a maturovala v máji 2024. Do doby štúdia sa jej započítava doba až do skončenia školského roka, teda do 31.8.2024. Pani Sabína je tehotná, na materskú nastupuje v apríli 2025. Po skončení strednej školy nebola zamestnaná ani nebola nemocensky poistená v Sociálnej poisťovni. Pani Sabína sa od 1. januára 2025 zamestnala.“

„Ako nemocensky poistená zamestnankyňa tak má nárok na materské. K dňom, ktoré získa ako povinne nemocensky poistená zamestnankyňa, sa jej pripočíta doba štúdia na SŠ (do 31.8.2024) v období 2 rokov pred pôrodom. Ak bude mať v zamestnaní, ktoré začalo od 1.1.2025, do nástupu na materskú (v apríli 2025) poistné zaplatené za najmenej 90 dní, materské sa vypočíta z jej hrubej mzdy, ktorú bude mať v zamestnaní za mesiace 1-3/2025,“ uzatvára Mihál.

Všeobecné pravidlá štátu

Už začiatkom roka sme ťa informovali, že ako matka máš nárok na materskú dávku, ktorá je súčasťou nemocenského poistenia a súvisí s tehotenstvom a starostlivosťou o dieťa. Na získanie tejto dávky musíš mať minimálne 270 dní poistenia v období dvoch rokov pred pôrodom.

Od 1. januára 2024 sa do tohto obdobia započítava aj doba štúdia na strednej alebo vysokej škole, ak sa toto štúdium považuje za prípravu na povolanie podľa § 10 zákona o sociálnom poistení. Všetky tvoje ukončené aj súčasné poistenia sa zahrňujú do celkovej doby poistenia.

Nárok na materskú dávku začína od 6. týždňa pred dátumom pôrodu, ktorý určí lekár, ale môže začať aj od 8. týždňa pred týmto dátumom. Ak by si rodila skôr, materská dávka sa vypláca odo dňa pôrodu.

Obvykle trvá materská dávka 34 týždňov od začiatku. Existujú však prípady, kedy sa materská dávka vypláca v predĺženom režime, a to v špecifických situáciách – v prípade, že matka porodila dvojičky alebo viac detí a stará sa o aspoň dve z nich – v tomto prípade sa materská dávka môže vyplácať až do 43. týždňa. Ak je matka samoživiteľka, materská dávka môže byť vyplácaná až do 37. týždňa.

Materská dávka sa vypláca za každý deň a jej výška je 75 % z denného vymeriavacieho základu. Tento základ sa vypočítava z príjmu poistenkyne. Sociálna poisťovňa zabezpečuje vyplácanie materskej dávky. V niektorých prípadoch môže túto dávku využiť aj otec.

Tehotenský príspevok

Ak je matka tehotná a v dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa tehotenstva, ktorý určil lekár, bola nemocensky poistená aspoň 270 dní, má nárok na tehotenské dávky.

Nárok na tehotenské dávky začína od 27. týždňa tehotenstva, ktorý určí lekár, a končí sa dňom ukončenia tehotenstva.

Podobne ako pri materskom, aj tehotenské dávky sa vyplácajú denne. Ich výška je 15 % z denného vymeriavacieho základu, ktorý sa môže líšiť, ale nie je nižší ako 10 % denného vymeriavacieho základu určeného z dvojnásobku všeobecného vymeriavacieho základu, platného v roku o dva roky skôr, než je rok vzniku nároku na tehotenské. Tieto dávky poskytuje Sociálna poisťovňa.

Tehotenské štipendium je určené pre plnoleté žiačky alebo študentky, ktoré sú tehotné, majú trvalý pobyt v Slovenskej republike a neuplatňujú si nárok na tehotenské dávky zo systému sociálneho poistenia.

Štipendium pre tehotné žiačky a študentky sa priznáva od 27. týždňa tehotenstva, ktorý určí lekár. Nárok na jeho vyplácanie končí v prípade, ak žena získa nárok na tehotenské dávky, keď sa tehotenstvo skončí, alebo ak žena ukončí štúdium na vysokej škole, resp. prestane byť žiačkou strednej školy. U žiačok stredných škôl môže nárok na štipendium zaniknúť aj v prípade ich podmienečného vylúčenia zo školy.

Štipendium pre tehotné študentky a žiačky činí 200 eur mesačne. Ak ide o študentku vysokej školy, rozhoduje o priznaní štipendia rektor alebo dekan, ak to štatút vysokej školy umožňuje. V prípade žiačky strednej školy rozhoduje o štipendiu riaditeľ školy.

Najnovšie videá

Trendové videá