Státisíce Slovákov už ohrozila chudoba, niektorí si nemôžu dovoliť ani dovolenku raz ročne

  • Nízke príjmy, problém splácať pôžičky či platiť za bývanie, dostávajú Slovákov do zóny ohrozenia chudobou
  • Celkovo chudoba alebo sociálne vylúčenie ohrozovali v roku 2018 na Slovensku 16,1 % obyvateľov, čo predstavuje 863-tisíc ľudí
pat
unsplash.com, pixabay.com
  • Nízke príjmy, problém splácať pôžičky či platiť za bývanie, dostávajú Slovákov do zóny ohrozenia chudobou
  • Celkovo chudoba alebo sociálne vylúčenie ohrozovali v roku 2018 na Slovensku 16,1 % obyvateľov, čo predstavuje 863-tisíc ľudí

Potvrdili to najnovšie výsledky Štatistického úradu SR v rámci každoročného Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach.

„Ide o skupinu ľudí ohrozených minimálne jedným z troch sledovaných ukazovateľov v rámci chudoby a sociálneho vylúčenia. Teda o tých, ktorí trpia alebo príjmovou chudobou alebo závažným materiálnym nedostatkom alebo žijú v domácnosti, ktorej členovia majú veľmi nízku intenzitu práce,“ uviedol predseda Štatistického úradu SR Alexander Ballek.

zdroj: pixabay.com

Podiel obyvateľov ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením v SR od roku 2005 do roku 2009 klesal (z 32,0 % na 19,6 %). Vplyvom hospodárskej krízy došlo k miernemu zvýšeniu (na 20,6 % v roku 2010 a 2011).

No od roku 2012 sa postavenie Slovenska postupne zlepšuje. Trend v poklese osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením od roku 2014 pokračuje, v roku 2018 podiel osôb ohrozených rizikom chudoby medziročne poklesol o 0,2 p. b

Z medzinárodného hľadiska patrí Slovensko ku krajinám s najnižšou mierou chudoby a sociálneho vylúčenia v EÚ. Podľa posledných dát z členských krajín EÚ (za rok 2017) bola Slovenská republika na tretej priečke.

Nižší podiel osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením mala len Česká republika (12,2 %) a Fínsko (15,7 %). Naopak, najvyšší podiel osôb, ktoré sú chudobné alebo sociálne vylúčené, zaznamenalo Bulharsko (38,9 %), Rumunsko (35,7 %) a Grécko (34,8%).

Na Slovensku žije 12,2 % osôb pod hranicou rizika príjmovej chudoby, čo je približne 650-tisíc obyvateľov. Hranica rizika príjmovej chudoby dosiahla hodnotu 4 477 eur na rok. Medziročne vzrástla o 167 eur. V pásme ohrozenia rizikom chudoby sa nachádzali domácnosti, v ktorých žije jedna osoba s mesačným príjmom nižším ako 373 eur. Hranica rizika chudoby pre úplné domácnosti s dvoma deťmi (2 dospelí + 2 deti do 14 rokov) bola 783 eur na mesiac.

zdroj: pixabay.com

Aj rok 2018 potvrdil dlhodobé trendy, že chudoba na Slovensku najviac ohrozuje nezamestnaných (48,9 % osôb), neúplné  rodiny, teda osamelých rodičov s jedným či viacerými závislými deťmi (36,9 % osôb) a viacdetné úplné rodiny (s 3 a viac závislými deťmi 35,8 % osôb).

Najohrozenejšou vekovou skupinou v rámci príjmovej chudoby sú deti vo veku do 18 rokov, každé piate dieťa (20,1%) žije v domácnosti s príjmom pod hranicou chudoby.

Práve príjmová chudoba sa v rámci regiónov Slovenska zásadne líši. Najmenej ohrození rizikom príjmovej chudoby sú obyvatelia Bratislavského kraja (4,4 %). Pod priemernou úrovňou SR sú aj ostatné tri kraje západného Slovenska – Trenčiansky, Trnavský a Nitriansky kraj. Najvyššia miera rizika príjmovej chudoby bola zaznamenaná v Prešovskom (19,0 %) a Banskobystrickom kraji (18,1 %).Banskobystrický región dosiahol aj najvýraznejšie zhoršenie stavu, medziročne stúpol podiel osôb ohrozených príjmovou chudobou o 3,9 p. b.

zdroj: wikipedia.org

Okrem príjmu sa zisťovanie EU SILC zameriava aj na potreby ľudí pre normálny život. V podmienkach Európy, a teda aj Slovenska, ide najmä o to, či osoby majú finančné zdroje a čo si môžu, respektíve nemôžu, dovoliť. Na meranie tohto aspektu chudoby sa používa ukazovateľ – závažná materiálna deprivácia.

Najviac Slovákov – 39,9 % uvádza, že si nemôže dovoliť zaplatiť raz ročne týždeň dovolenky mimo domu. Druhým najčastejším problémom je neschopnosť čeliť nečakaným výdavkom (31,5 % osôb).

Jesť jedno mäsité jedlo každý druhý deň si nemôže dovoliť 15,1% osôb na Slovensku. Problém s nedoplatkami pri platení hypotéky, pôžičiek, splátkového predaja aj pri platení výdavkov za bývanie (nájomné, energie, financovanie tepla) uvádza najnovšie 9,9 % obyvateľov.

zdroj: slovak.statistics.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech