Štu­dent­ka pra­cu­je na jedi­neč­nej výtl­ko­vej app­ke v Sygi­cu

Marianna Mikešová / 19. novembra 2016 / Tech a inovácie

Postra­ch pneuma­tík a kolies pozna­jú hádam všet­ci pra­vi­del­ní slo­ven­skí vodi­či. Keď však chý­ba sys­té­mo­vé rie­še­nie, tre­ba na to ísť inak. Šikov­ná štu­dent­ka bra­ti­slav­skej STU vytvo­ri­la pro­jekt mobil­nej apli­ká­cie, kto­rá dete­ku­je výtl­ky na ces­tá­ch. Sku­toč­ný poten­ciál však zís­ka­la až pri spo­lu­prá­ci s popu­lár­nou slo­ven­skou navi­gá­ci­ou Sygic. 

Monika Sanyová študuje na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity. Na appke Vyhni sa výtlkom začala pracovať vrámci svojej bakalárskej práce, teraz je už v poslednom ročníku inžinierskeho štúdia. Už počas prvých fáz vývoja jej bolo jasné, že jej nápad nebude efektívny, ak nebude spolupracovať s niektorou navigačnou službou. Projekt však vyvolal taký záujem médií aj verejnosti, že Sygic neváhal a išiel do toho s ňou.

Teraz v ňom Monika pracuje na part-time a s užitočným know-how skúsenejších z odboru aplikácia nadobúda nový rozmer. Dnes má už takmer hotovú beta verziu funkcionality, ktorú s chlapcami zo Sygicu testujú v teréne na pravidelných testovacích jazdách. Firma jej poskytuje nielen zázemie, ale aj konzultácie od skúsených kolegov či pomoc na serverovej strane.

vytlkova-apka-v-sygicu

"V čase, keď ma Sygic oslovil, som vedela, že na nápade bude treba ešte popracovať. Ale až keď sme sa začali reálne zamýšľať nad pridaním funkcionality do navigačnej aplikácie, uvedomila som si, koľko práce ma ešte čaká, kým ju bude možné sprístupniť pre 150 miliónov používateľov. Keďže mapa výtlkov sa bude automaticky aktualizovať pomocou dát od samotných používateľov, treba myslieť okrem iného aj na to, aby sa neodosielalo príliš veľa dát. To sú veci, ktoré sme v rámci školského prototypu neriešili," prezradila Monika.

Výzvou je pre Moniku tiež nastavenie algoritmu tak, aby sa zvýšila precentuálna úspešnosť typu otrasu. Okrem výtlkov je totiž na cestách množstvo iných prekážok, ako koľajisko, retardér či kanálový poklop, a testovacie jazdy v teréne odhalili, že môžu byť detekované nesprávne. Je teda potrebné minimalizovať takéto prípady pre čo najväčšiu úspešnosť detekcie.

"Veľkou lekciou bolo aj zistenie, že je niečo celkom iné programovať na škole a v zabehnutej spoločnosti so 140 kolegami, kde všetko musí do seba presne zapadať. O každom release musia vedieť kolegovia v každom tíme, vrátane monetizácie, marketingu a v neposlednom rade zákazníckej podpore, aby vedeli používateľov správne nasmerovať. Verím, že čoskoro sa nám podarí vydať beta verziu novej funkcionality na testovanie. V nej ešte používatelia budú môcť zasahovať do algoritmu a opravovať nesprávne detekované otrasy, vo finálnej verzii bude zber a vyhodnocovanie dát prebiehať automaticky," dodala autorka projektu.

Okrem práce na svojom projekte sa Monika postupne zoznamuje s celou aplikáciou, aby sa po ukončení štúdia mohla pustiť aj do iných projektov vrámci androidovej verzie navigácie. Rovnako ako ostatní študenti, ktorí popri škole pracujú v Sygicu, jej takto získaná prax pomôže po ukončení štúdia plynulo prejsť do plného pracovného pomeru.

Zdroj článku: Sygic.com, zdroj titulnej fotografie: Sygic.com/Tomášovce

Pridať komentár (0)