Súčasťou Európskej superuniverzity bude aj slovenská škola. Nadčasový projekt dovolí študovať viac univerzít naraz

  • Svoje štúdium si môžeš vyskladať na viacerých univerzitách súčasne
  • Kvôli štúdiu na jednej z deviatich európskych univerzít už nemusíš ísť ani do zahraničia
TASR/Dano Veselský
  • Svoje štúdium si môžeš vyskladať na viacerých univerzitách súčasne
  • Kvôli štúdiu na jednej z deviatich európskych univerzít už nemusíš ísť ani do zahraničia

Európska komisia dala zelenú projektu ENLIGHT za 5 miliónov eur, ktorého súčasťou je aj Univerzita Komenského v Bratislave. Vďaka aliancii ENLIGHT získajú študenti možnosť vyskladať si štúdium na viacerých univerzitách súčasne. Informuje o tom hovorkyňa Univerzity Komenského Lenka Miller.

Konzorcium ENLIGHT združuje deväť európskych univerzít a ide o jednu z aliancií európskych univerzít, ktoré vznikajú na základe pilotného projektu Európskej komisie. Spolu takto v Európe vzniká 24 aliancií.

Deväť škôl naraz

Doktorandi a výskumníci sa budú môcť flexibilnejšie zapájať do spolupráce naprieč univerzitami. Trojročné projektové obdobie využije UK na prípravu novej koncepcie internacionalizácie univerzity v oblasti výučby. Vzniknú spoločné kurzy a študijné programy, na ktorých sa budú priamo alebo virtuálne zúčastňovať aj študenti a učitelia zo zapojených univerzít. Ambíciou je lepšie pripraviť študentov na budúcnosť.

zdroj: Wikimedia/Univerzita Komenského v Bratislave

ENLIGHT okrem Univerzity Komenského spája Univerzitu v Gente (BE), Univerzitu v Bordeaux (FR), Univerzitu v Uppsale (SE), Univerzitu v Groningene (NL), Univerzitu v Baskicku (ES), Univerzitu v Göttingene (DE), Írsku národnú univerzitu v Galway (IE) a Univerzitu v Tartu (EE). Spojenie stelesňuje geografické, kultúrne a jazykové rozdiely Európy. Tieto výhody chce sieť zúročiť v ponuke nových flexibilných medzinárodných študijných príležitostí, ktoré bude možné prispôsobiť na mieru.

Nemusíš cestovať

Univerzita Komenského plánuje do aktivít ENLIGHTu zapojiť 50 % študentov, a to prostredníctvom kratších alebo dlhších študijných pobytov alebo cez rôzne formy virtuálnej mobility.

Na rozdiel od programu Erasmus+, ktorý spočíva predovšetkým v individuálnych mobilitách, ponúka aliancia ENLIGHT možnosti postupného vzájomného zbližovania sa univerzít v oblasti plánovania spoločných vzdelávacích kurzov, letných škôl, ako aj študijných programov.

Nové medzinárodné hodnotenie univerzít odhalilo, ktoré slovenské vysoké školy patria medzi elitu

„Som hrdý, že sa naša univerzita stala súčasťou celoeurópskej siete. Verím, že štúdium na Univerzite Komenského bude vďaka tomu ešte bližšie štandardom tých najlepších európskych univerzít,“ hovorí rektor Univerzity Komenského Marek Števček.

Prepojenie s praxou

Súčasťou aliancie sú aj neakademické inštitúcie – Magistrát hlavného mesta SR Bratislava a spoločnosť ESET. Vďaka tomu bude aliancia vplývať na tvorbu študijných programov orientovaných na prax a na aktuálne celospoločenské výzvy, akými sú klimatická zmena, úloha umelej inteligencie v spoločnosti či sociálna a kultúrna diverzita.

V omnoho väčšej miere sa zvýši globálna angažovanosť a vplyv univerzít na riešenie významných problémov civilizácie. Okrem Univerzity Komenského sa podobne s európskymi univerzitami spájajú aj Technická univerzita v Košiciach a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

Zdroj: UK

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech