Takto vyzerá najlepšia slovenská architektúra. CE∙ZA∙AR 2018 odhalil víťazov

  • Včera večer boli slávnostne odovzdané v bratislavskej Starej tržnici ocenenia CE.ZA.AR 2018 (Cena za architektúru Slovenskej komory architektov)
  • Je to výberová prezentácia najlepšej novej architektúry na Slovensku, tak sadaj a pozeraj
32 dubodomcek
Dominik Sepp
  • Včera večer boli slávnostne odovzdané v bratislavskej Starej tržnici ocenenia CE.ZA.AR 2018 (Cena za architektúru Slovenskej komory architektov)
  • Je to výberová prezentácia najlepšej novej architektúry na Slovensku, tak sadaj a pozeraj
Podľa článku od autora Martina Ťažká, Archinfo.sk

XVII. ročník Ceny za architektúru CE∙ZA∙AR 2018 vyvrcholil dnes večer v bratislavskej Starej tržnici slávnostným odovzdaním sošiek víťazom. Vyhlasovateľom ceny CE·ZA·AR je Slovenská komora architektov.

Galavečer bol príležitosťou upozorniť verejnosť na kvalitnú domácu architektonickú tvorbu. Ocenenie sa udeľuje každoročne v šiestich kategóriách: Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Obnova a prestavba, Interiér a Exteriér. Na základe hlasovania verejnosti, ktoré prebiehalo v mesiaci september na portáli hn.online.sk, bolo udelené ocenenie „Cena verejnosti“.

Tento rok bolo počas slávnostného galavečera opäť udelené aj ocenenie „Patrón architektúry“ za osobitný prínos pre rozvoj architektúry, ktorý nie je vyjadrený architektonickým dielom. O udelení tejto ceny nerozhoduje medzinárodná porota, ale predstavenstvo Slovenskej komory architektov.

„Bronzový domček CE∙ZA∙AR‐a“ – sošku, ktorej autorom je akademický sochár Ján Hoffstädter, – si tento rok prevzali víťazné diela v jednotlivých kategóriách.

Laureát v kategórii Rodinné domy

DuboDom, Svätý Jur (podrobný profil nájdete tu)

Autori: Dipl. Ing. Pavol Šiška

Niektoré domy sa chcú ukazovať, iné sa radšej skrývajú. DuboDom v kopci nad Svätým Jurom nájde len ten, kto pozná cestu. Jeho majiteľ, mladý vinár, si chcel nad vlastným vinohradom vytvoriť miesto pre oddych, odstrihnuté od sveta. Na kopec tak v spolupráci s architektom zasadil domček, ktorý absolútne splýva s prírodou. Dané je to už tým, že dispozíciu a rozmery určuje strom, na ktorom je „zavesený“. Pôdorys plánovanej drevostavby vopred neexistoval, určil ho až vybratý strom, slúžiaci ako nosný prvok. Detský sen o obývateľnom úkryte medzi konármi sa tak stal skutočnosťou. A to bez toho, aby bolo stromu akokoľvek ublížené. Nezvyčajný príbytok je obývateľný celoročne.

„Keď sme navštívili poslednú nominovanú stavbu v kategórii rodinné domy – DuboDom, po pár minútach sme sa všetci spontánne usmievali. Kto by odolal šarmu entuziastického vinára a stavebníka, ktorý spolu s autorom návrhu, architektom Pavlom Šiškom, dom na strome vlastnoručne zrealizovali? Prostredie, príbeh, ľudia za ním, estetika, víno, to všetko odvádzalo našu pozornosť od samotného diela… A? Poddali sme sa. Emócia celku bola silnejšia ako súčet jeho častí,“ povedal porotca Peter Jurkovič (architekt, Slovenská Republika).

Laureát v kategórii Bytové domy

Objekty so zmiešanou funkciou, Nádvorie Trnava (podrobný profil nájdete tu)

Autori: Ing. arch. Matúš Vallo, Ing. arch. Oliver Sadovský, Mgr. art. Marián Stanislav, Ing. arch. Viliam Zajíček, Ing. arch. Ing. arch. Mateja Vonkomerová, Ing. arch. Marcel Vadík, Ing. arch. Zuzana Krejčířová, Ing. arch. Elena Šoltésová

„Návšteva vnútrobloku v Trnave bola pre porotu silným pozitívnym zážitkom. Jedná sa po všetkých stránkach o veľmi dobre spracovaný súbor budov. Priechodnosť, vnútorné námestie a funkčná rôznorodosť sú základné kvality, ktoré významom presahujú hranice miesta. Celý vnútro-blok sa od okolitého mesta neodčleňuje, ale obohacuje ho o nové služby a verejné priestory. Spracovaním remeselných detailov a použitím materiálov je dielo na vysokej úrovni. Funkčná náplň objektu je rozmanitá, od služieb reštaurácie, pekárne, kultúrnej sály, nájomných administratívnych priestorov až po bývanie. Práve vďaka tejto rôznorodosti vznikol jedinečný obytný súbor. Porota sa domnieva, že v oblasti obytných stavieb je tento príklad veľmi cenný, a že jeho ocenenie prispeje k tomu, aby podobný postup nebol v budúcnosti ojedinelý,“  povedal porotca Petr Hájek (architekt, Česká republika).

Laureát v kategórii Občianske a priemyselné budovy

Mlynica, Bratislava (podrobný profil nájdete tu)

Autor: Ing. arch. Štefan Polakovič, Ing. arch. Lukáš Kordík, Mgr. art. Ing. arch. Jana Benková, Ing. arch. Tomáš Vrtek, Ing. arch. Roman Žitňanský (spoluautor architektonickej štúdie), Ing. arch. Patrícia Botková (spoluautorka architektonickej štúdie), Ing. arch. Katarína Bergerová (spoluautorka architektonickej štúdie)

„Suverénnou nomináciou v tejto kategórii sa stala konverzia priemyselného objektu zo 60 rokov: Mlynica od ateliéru GUT GUT. Projekt, ktorý dokázal zachrániť pôvodnú priemyselnú stavbu a premeniť jej mohutnú štruktúru na plne užívateľný polyfunkčný objekt, využiteľný pre kultúrne podujatia, firemné prezentácie, administratívu, coworking a v malom rozsahu aj bývanie. Kontrast starého a nového a nezameniteľný charakter je už len podčiarknutý minimalistickým detailom, veľkorysým presvetlením a priestorom. Skvelá ukážka toho, ako sa dajú nevyužité priemyselné objekty revitalizovať s nepochybnou pridanou hodnotou,“ povedal porotca Pavol Mikolajčák (architekt, Taliansko).

Laureát v kategórii Obnova a prestavba

Nová synagóga, Žilina (podrobný profil nájdete tu)

Autori: Ing. arch. Martin Jančok, Arch. Michal Janák, Ing. arch. Eva Štrocholcová
Spolupráca: PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.; Mgr. Peter Szalay, PhD.

Obnova žilinskej synagógy od Petra Behrensa, ktorú realizovalo štúdio Plural, je jedným z najjasnejších príkladov inteligentného pochopenia rekonštrukcie, s akými som sa stretol. História budovy je veľmi osobitá a výsledný vnútorný priestor naozaj pôsobivý. Počas svojho vývoja od synagógy cez kino a auditórium až k multifunkčnému priestoru si budova vždy zachovala svoj verejný charakter. Posledná renovácia trvala niekoľko rokov a bola realizovaná s veľmi malým množstvom peňazí, čo odporuje všeobecnému presvedčeniu, že „dobrá architektúra je drahá“.

Prečo je tento projekt takým silným architektonickým projektom? Kvôli jeho jednoduchosti, jeho schopnosti vyhnúť sa obvyklému šumu, jeho duši. Architekt prijal úlohu mysliteľa, ktorý pochopil verejný rozmer, do ktorého zasahoval. Vďaka tomu vzniklo výnimočné dielo obnovy a prestavby,“ povedal porotca Filipe Magalhães (architekt, Portugalsko).

Viac podobných článkov nájdeš na Archinfo.sk 

Laureát v kategórii Interiér

Prízemný byt pri kalvárii, Bratislava (podrobný profil nájdete tu)

Autori: Ing. arch. Tomáš Krištek, Ing. arch. Laura Pastoreková, Mgr. art. Ing. arch. Ondrej Kurek

„Prízemný byt v blízkosti bratislavskej Kalvárie je prestavba, ktorá rešpektuje polohu, históriu stavby, lokalitu, funkciu aj rozpočet, pričom si zachováva svoju autentickosť. Byt priznaním betónového trámového stropu a protipožiarnych – akustických – dosiek získal nielen charakter loftového bytu, ale zvýšila sa aj jeho svetlá výška. Zachované a citlivo zrepasované pôvodné dvere boli doplnené nadsvetlíkmi. Prepojenie detskej a obytnej miestnosti otvorom v priečke pripomína priestor pre bar alebo bábkové divadlo, aj keď bol primárne koncipovaný ako prirodzené presvetlenie miestnosti. Do interiéru bol umiestnený aj nový bukový železničný podval, vyrobený za účelom interiérového prvku, ktorý odkazuje na pôvodnú bytovku pre pracovníkov železníc a slúži ako schod. Tento byt ukázal, že prízemie mestského bytu má svoje výhody, otvorenosť voči exteriéru navodzuje sociálnu dimenziu domu, podnecuje výmenu medzi vnútrajškom a vonkajškom, a vytvára priestor pre nový typ komunikácie. Ukázal dôležitosť emočného prepojenia tvorcov interiéru s jeho užívateľmi práve na príklade, keď sú to tí istí ľudia,“ povedal porotca Palo Macho (výtvarník, Slovensko).

Laureát v kategórii Exteriér

Námestie Centrum, Sídlisko III; Prešov (podrobný profil nájdete tu)

Autori: Ing. arch. Irakli Eristavi, Ing. arch. Pavol Šilla
Spolupráca: Ing. arch. Martin Jančok

„Námestie Centrum na Sídlisku III v Prešove od kancelárie zerozero je výsledkom jednoduchého a jednoznačného rozhodnutia, ktoré reaguje na existujúcu situáciu, prináša prehľadnosť a zeleň, na druhej strane nepriepustná spevnená plocha neprispieva k prirodzenému vsakovaniu vody. Napriek tomu však vytvára príjemné a funkčné miesto a ako jediný z prihlásených projektov v tomto ročníku prehliadky reaguje na tému sídlisk, v ktorých u nás žije viac ako polovica obyvateľov,“ povedala porotkyňa Miriam Lišková (architektka, Slovensko).

Tento rok organizátor udelil po tretíkrát ocenenie „Patrón architektúry“ za osobitný prínos pre rozvoj architektúry, ktorý nie je vyjadrený architektonickým dielom. O udelení tejto ceny nerozhoduje medzinárodná porota, ale predstavenstvo Slovenskej komory architektov.

Ocenenie získala NEMOCNICA BUDÚCNOSTI V MARTINE – architektonická súťaž návrhov. Iniciátorom projektu NEMOCNICA BUDÚCNOSTI je Jesseniova lekárska fakulta Univerzita Komenského v Martine v zastúpení dekanom prof. MUDr. Jánom Dankom, CSc. Autorom víťazného návrhu Nemocnice budúcnosti sa stali architekti PANTOGRAPH. Výsledky súťaže a ocenené návrhy si môžete bližšie pozrieť tu. Odmenené a ostatné prihlásené návrhy tu.

Cenu „Patrón architektúry“ 2018 udelila Slovenská komora architektov ojedinelému úkazu odborného a inovatívneho prístupu pri tvorbe koncepcie novej fakultnej nemocnice v Martine. Architektonická súťaž návrhov na Nemocnicu budúcnosti v Martine je nasledovania hodným postupom pri prestavbe slovenského zdravotníctva pre potreby 21. storočia. Súťaž otvorila novú kapitolu diskusie o spôsobe budovania nemocníc, v neposlednom rade však súťaž umožnila vstúpiť od tejto diskusie slovenským architektom, ktorým sa za ostatné dekády podobných možností nedostalo.

Víťazom hlasovania o Cenu verejnosti CE∙ZA∙AR 2018 je dielo Obnova meštianskych domov v Trnave (podrobný profil nájdete tu).

Autori: Ing. arch. Matúš Vallo, Ing. arch. Oliver Sadovský, Mgr. art. Marián Stanislav, Ing. arch. Viliam Zajíček, Ing. arch. Ing. arch. Mateja Vonkomerová, Ing. arch. Marcel Vadík, Ing. arch. Zuzana Krejčířová, Ing. arch. Elena Šoltésová

Pri obnove meštianskych domov v centre Trnavy sa architekti držali troch zásad: všetko staré do maximálnej miery zachovať, neustupovať pri funkcionalite priestorov a myslieť na obsahovú náplň, ktorou mal byť živý mestský program. Objekty sú súčasťou komplexnej mestskej štruktúry, ktorú sa investor rozhodol revitalizovať a „vrátiť“ mestu. Pôvodne išlo o prejazdové poschodové domy, v ktorých sa architekti snažili prezentovať všetky dôležité stopy prestavieb. Mali do činenia s históriou siahajúcou až do 14. storočia. Priestory v podkroví domov sú dnes prepojené a architekti v nich hrdo prezentujú staré drevené trámy. Nové priestory získalo kultúrne centrum Malý Berlín, čím sa nadväzuje na tradíciu bývalej telocvične a tančiarne. Na prízemí je pekáreň so zrekonštruovanou štukovou klenbou z roku 1640. Moderná reštaurácia Akadémia plynie cez tri priestory s rôznou atmosférou. Gotické klenby striedajú barokové trámy a končí sa priznaným betónovým stropom v prístavbe.

O udelení cien rozhodovala porota zložená z domácich a zahraničných odborníkov v zložení: Petr Hájek (architekt, Česká republika), Peter Jurkovič(architekt, Slovenská republika), Miriam Lišková (architektka, Slovenská republika), Filipe Magalhães (architekt, Portugalsko), Pavol Macho (umelecký sklár, Slovenská republika), Pavol Mikolajčák (architekt, Taliansko), Pavel Nasadil (architekt, Česká republika). V prvom kole porota z celkového počtu 85 prihlásených návrhov vybrala diela určené do druhého kola. Koncom mesiaca júl si pozrela 22 prác zaradených na „short list“. Po obhliadkach zvolila odborná porota celkovo 16 nominácií v 6 kategóriách a určila víťazov pre jednotlivé kategórie.

Zdroj: archinfo.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech